Raskaus ja vajaatoiminta

10% alennus kaikista laboratoriopaketeista koodilla puhti-tarjous-10. Esim. Puhti-terveystarkastus (92 €) jossa mukana kilpirauhanen (TSH), ferritiini, D-vitamiini ja 30 muuta testiä. Myös kilpirauhasen seurantapaketit. Tutustu Puhtiin >>

 
Moni ihminen ei ole tietoinen että raskausaikana kilpirauhasen tulisi kiihdyttää toimintaansa jopa 50%.
Kilpirauhasen piilevä ja varsinainen vajaatoiminta ovat riski lapselle mikäli sairautta ei hoideta.
Kilpirauhashormoni on alkionkehityksen, sikiön kasvun ja ennen kaikkea sikiön aivojen kehittymisen kannalta tärkeä.

Pienehkössä tutkimuksessa äidin seerumin alle 10. persentiilin T4v-pitoisuus 12. raskausviikolla liittyi lapsen psykomotorisen kehityksen heikkoihin testituloksiin kymmenen kuukauden iässä (Pop ym. 1999), ja yli 25 000 raskauteen kohdistuneessa tutkimuksessa 7–9-vuotiaiden lasten älykkyysosamäärä oli pienempi, jos äidillä oli toisella raskauskolmanneksella hoitamaton hypotyreoosi (Haddow ym. 1999).Lähde

Kilpirauhasen toiminnan häiriöt vaikuttavat hedelmällisyyteen

Hypotyreoosi. Kilpirauhasen normaali toiminta on naisen hedelmällisyyden kannalta oleellista. Hypotyreoosi heikentää libidoa ja hankaloittaa munasolun irtoamista ovulaatiossa, ja yli 70 % sitä potevien naisten kierroista on anovulatorisia (Roti ym. 1996). Kuukautiskierron luteaalivaiheen progesteronituotanto jää niukaksi, minkä seurauksena kohdun limakalvon proliferaatio ei esty ja kuukautisvuodot ovat runsaat ja epäsäännölliset. Syynä saattaa olla hyperprolaktinemia ja aivolisäkkeen LH-erityksen heikkeneminen, ja ääritapauksissa munasarjat kuihtuvat ja kuukautiskierto loppuu. Hedelmällisyys huonontuu hypotyreoosissa selvästi, ja keskenmenoja esiintyy tavallista enemmän. Seerumin gonadotropiinipitoisuudet ovat yleensä mitattaessa normaalit, mutta sekä estrogeenien että androgeenien aineenvaihdunta on muuttunut (Larsen ym. 1998). Estrogeeniaineenvaihdunnassa estriolin tuotanto lisääntyy. Sukupuolihormoneita sitovan globuliinin (SHBG) pitoisuus seerumissa pienenee, ja sen johdosta veren kokonaisestradioli- ja kokonaistestosteronipitoisuudet ovat pienet, mutta vastaavien vapaiden ja bioaktiivisten hormoniosuuksien pitoisuudet voivat olla suurentuneet.Lähde

Kilpirauhasen toimintahäiriöt ovat yleisiä, ja valtaosa potilaista on naisia. Raskauden aikaisen hypertyreoosin prevalenssi on arviolta 0,1–0,4 %, hypotyreoosin 0,3–0,5 % ja subkliinisen hypotyreoosin 2–3 % .Arviolta 1–2 % kaikista raskaana olevista naisista saa hypotyreoosiin korvaushoitoa. Kohonneita seerumin tyreoideaperoksidaasivasta-aineita (S-TPO-va) kroonisen eutyreoottisen autoimmuunityreoidiitin merkkinä voidaan osoittaa jopa 5–15 %:lla raskaana olevista naisista .
Viime vuosina on kiinnitetty yhä enemmän huomiota siihen, miten kilpirauhasen toimintahäiriö vaikuttaa naisen hedelmällisyyteen, raskauden kulkuun ja sikiön kehitykseen. Hoitamaton raskauden aikainen hypertyreoosi lisää raskausmyrkytyksen vaaraa ja keskenmenoriskiä. Siihen voi liittyä sikiön huono kasvu ja lapsen alhainen syntymäpaino. Sekä lievä (subkliininen) että varsinainen hypotyreoosi heikentävät naisen hedelmällisyyttä. Hoitamaton raskauden aikainen hypotyreoosi lisää niin ikään keskenmenon ja ennenaikaisen synnytyksen riskiä ja altistaa lapsen alhaiselle syntymäpainolle. Hoitamattomaan raskauden aikaiseen subkliiniseen ja varsinaiseen hypotyreoosiin on myös liitetty
jälkeläisen pienentynyt älykkyysosamäärä . Tuoreen tutkimuksen mukaan myös eutyreoottinen krooninen autoimmuunityreoidiitti lisää keskenmenon ja ennenaikaisen synnytyksen riskiä. Lähde C.Schalin-Jäntti 2008, kilpirauhassairaudet ja raskaus.

Raskauden aikana kilpirauhashormonin tarve suurenee n. 30-50%, joten tyroksiinin annos on syytä arvioida raskauden alettua ja seurata läpi raskauden säännöllisesti.

Hypotyreoosi raskauden aikana

Eutyreoottinen autoimmuunityreoidiitti ja subkliininen hypotyreoosi. Kilpirauhasvasta-aineita esiintyy ilman kilpirauhasen toimintahäiriöitäkin (eutyreoottinen autoimmuunityreoidiitti) 3–14 %:lla odottavista äideistä (Glinoer 1997). Tällöin kilpirauhanen ei aina kykene lisäämään hormonituotantoaan raskauden edellyttämässä määrin, ja hypotyreoosi saattaa kehittyä loppuraskaudessa jopa joka toiselle näistä äideistä. Tämä voi osaltaan selittää ennenaikaisten synnytysten merkitsevästi lisääntyneen osuuden näillä naisilla (Glinoer 1997). Siten kilpirauhasvasta-aineiden toteaminen eutyreoottisellakin nuorella naisella puoltaisi jopa tyroksiinihoitoa jo raskautta suunniteltaessa ja raskauden aikana.
Subkliinista hypotyreoosia (suurentunut seerumin TSH-arvo mutta normaali T4v-pitoisuus) on kuvattu esiintyvän 2–3 %:ssa alkuraskauksista. Noin 40 % näistä tapauksista johtunee autoimmuunityreoidiitista ja noin 25 % kilpirauhasatrofiasta (Klein ym. 1991, Glinoer 1997). Tila ei liene raskauden ennusteen kannalta kovin vaarallinen (Davis ym. 1988, Glinoer 1997) ja se saattaa olla tilapäinenkin (Roti ym. 1996), mutta varminta on hoitaa nämäkin potilaat eutyreoottisiksi (normaali TSH) raskauden aikana. Toisen raskauskolmanneksen subkliiniseen hypotyreoosiin, jota ei ole hoidettu tyroksiinilääkityksellä, on tuoreessa tutkimuksessa liittynyt lapsen pienentynyt älykkyysosamäärä 7–9 vuoden iässä (Haddow ym. 1999). Tämäkin puoltaa eutyreoosiin pyrkimistä.Lähde

Virallinen ohje raskausajan seurantaan on seuraava:

Tarkista TSH ja T4v ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana.

Lisää tarvittaessa tyroksiinin päiväannosta 25–50 mikrogrammaa (0,025-0,05mg)  4–6 viikon välein, kunnes TSH on viitealueella.

Jos TSH-arvo on ensimmäisessä tarkistuksessa viitealueen ylärajalla, tarkista se vielä toisen raskauskolmanneksen aikana. Muuten TSH määritetään myöhemmin vain tarvittaessa (äidillä kilpirauhasvasta-aineita, anemia, raskauden kulku epänormaali).

Viitearvojen sisällä pysyminen voi riittää “terveelle ihmiselle”, kuitenkin kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavalla saattaa olla rajutkin oireet jos TSH on yli 2.

Virallisessa ohjeessa vain on yksi aukko: On aivan normaalia että raskauden alussa TSH laskee ja mikäli seurataan vain TSH:a  niin ei ole mitään tietoa elimistön tyroksiinin määrästä. Kuten on jo huomattu monen potilaan kohdalla, kaikilla TSH ei nouse ennenkö T4V on ehtinyt rajusti laskea. Onneksi nykyään suurinosa lääkäreistä seuraa myös T4V arvoa raskauden aikana eikä tuudittauduta siihen kivikautiseen ohjeeseen.

Raskaus

Tyroksiinin (T4) tarve lisääntyy raskauden aikana . Tämän takia odottavan äidin kilpirauhanen joutuu koetukselle. Lisääntynyt tyroksiinin tarve selittyy tyroksiinia sitovan globuliinin (TBG) määrän lisääntymisellä, suuremmalla kilpirauhashormonien jakautumistilavuudella sekä istukan kiihtyneellä T4:n kuljetuksella sikiöön ja hajottamisella . Terve kilpirauhanen pystyy kompensoimaan tämän tuottamalla keskimäärin 50 % enemmän tyroksiinia raskauden aikana. Lievää kilpirauhasen vajaatoimintaa potevalla naisella tyroksiinin tuotanto on jo valmiiksi hieman häiriintynyt, minkä takia tila voi syventyä varsinaiseksi hypotyreoosiksi raskauden aikana. Korvaushoitoa saavan hypotyreoosipotilaan tyroksiiniannosta pitää vastaavasti suurentaa raskauden ajaksi.
Lähde C.Schalin-Jäntti 2008, kilpirauhassairaudet ja raskaus.

Vaikutus sikiöön

Riittävä tyroksiinipitoisuus on välttämätön sikiön keuhkojen, luuston ja ennen kaikkea aivojen normaalille kehitykselle . Sikiö on riippuvainen äidin tyroksiinipitoisuudesta ennen kaikkea alkuraskaudessa. Sikiön oma kilpirauhanen alkaa kerätä jodia viikolla 10–12, mutta oma kilpirauhashormonien tuotanto käynnistyy vasta noin viikolla 20 .
Jodi, tyroksiini, TSH-reseptorivasta-aineet (TSHRAb) ja tyreostaatit siirtyvät kaikki äidistä sikiöön. Tyroksiinin siirtyminen äidistä sikiöön on kuitenkin rajallista, eikä esimerkiksi riitä estämään hypotyreoosin kehittymistä vastasyntyneellä, jolta oma kilpirauhanen puuttuu. TSH ei siirry äidistä sikiöön.
Lähde C.Schalin-Jäntti 2008, kilpirauhassairaudet ja raskaus.

Riskit

Hoitamattomaan hypotyreoosiin liittyy heikentynyt hedelmällisyys, vaikka se ei poissulje raskautta. Abalovichin ym. tutkimuksessa 35 % hypotyreoosista kärsivistä naisista tuli
raskaaksi ilman tyroksiinihoitoa, heistä 11 %:lla oli varsinainen ja 89 %:lla subkliininen hypotyreoosi (22). Hoitamattomaan raskauden aikaiseen hypotyreoosiin liittyy useita komplikaatioita, äidin hypertensio, istukan irtoaminen, synnytyksen jälkeiset vuodot, keskenmeno, ennenaikainen synnytys, lapsen matala syntymäpaino ja jälkeläisen neuropsykologiset häiriöt ja oppimisvaikeudet.Riski on suurempi varsinaisessa kuin subkliinisessa hypotyreoosissa.Asianmukaisesti toteutettu tyroksiinihoito vähentää merkitsevästi riskejä.
Lähde C.Schalin-Jäntti 2008, kilpirauhassairaudet ja raskaus.

Hypotyreoosin hoito

Tyroksiinin tarve suurenee heti alkuraskaudessa, minkä takia on ehdotettu tyroksiiniannoksen lisäämistä 25 µg:lla vuorokaudessa heti, kun korvaushoidossa oleva hypotyreoosipotilaan raskaus on tiedossa. Raskauden aikana tarvitaan keskimäärin 30–50 % suurempaa tyroksiiniannosta.
Jos hypotyreoosin taustalla on totaalityreoidektomia, tarvitaan annoksen suurentamista keskimää-
rin enemmän kuin autoimmuunityreoidiitissa, jossa toimivaa kilpirauhaskudosta voi vielä olla jäljellä. Tyroksiini otetaan aamulla yhtenä annoksena noin 10 minuuttia ennen aamupalaa. Rautalääkitys tai kalsiumlisä vähentää tyroksiinin imeytymistä samanaikaisesti otettuna, ja tulee nauttia vasta muutama tunti tyroksiinin oton jälkeen.Jos raskaana olevalla naisella todetaan hypotyreoosi, tyroksiinikorvaushoito aloitetaan suoraan 100–150 µg:lla vuorokaudessa (noin 1,8 µg/vrk/kg). Vaikeassa hypotyreoosissa voidaan tarvittaessa antaa kaksinkertainen annos muutaman päivän ajan. S-TSH tarkistetaan ensimmäisen kerran 4 viikon kuluttua. Tämän jälkeen suositellaan STSH:n tarkistus 6–8 viikon välein läpi raskauden, myös niillä naisilla, joilla korvaushoito oli käytössä jo ennen raskaaksi tulemista. Raskauden jälkeen palataan entiseen tai arvioituun ylläpitoannokseen.
Lähde C.Schalin-Jäntti 2008, kilpirauhassairaudet ja raskaus.

193 thoughts on “Raskaus ja vajaatoiminta

 1. Moikka. Arveluttaa

  18+3 raskausviikot.
  Kävin kokeissa tuli tulokset.

  Tsh 1,39
  T4v 14.3

  Raskausajalle on eri viitteet tietojeni mukaan. Miltä näyttävät

  1. ei meilläpäin ole raskaana eri viitteitä, mutta toki suositus on että TSH olisi alle 2.5. Ja en osaa kommentoida sinun arvoja tietämättä t4v hormonin viiterajoja.

   1. 18.8.2017 09:35 P-T4-V 14.3 pmol/l (10.2-21 arvo perus ei raskana olevalle)

    18.8.2017 09:35 P-TSH 1.39 mU/l (0.4-4.5,aamunäyte ei raskaana olevalle)

    1. tsh ihan ok, minulle tuo t4v olisi liian matala mutta se on niin yksilöllistä. suositus on että se pysyisi yläkolmanneksella jotta sikiö saa ensimmäiset 20rv tarpeeksi hormonia mutta keskivaiheilla kun edes on niin se on ok.

 2. Hei! En tiedä vastaileeko täällä enää kukaan, mutta olisi kiva saada tietää asiallisista lääkäreistä uudellamaalla. Varasin nyt ajan Kampin terveystalosta endokrinologilta, kun arvot olivat rv 18 tsh 0.91 ja t4 11, oireena kamala kooma koko ajan, hiusten katkeilu, kuiva iho ja masennus. Sen nyt jo tajusin asiaa selviteltyäni, että toi t4 on aivan alarajalla. Mitä sanon lääkärille, jos en nyt satu pääsemään asiantuntevaan hoitoon?

  1. Sikiö alkaa tuottamaan omaa kilpirauhashormonia raskauden puolivälissä joten sen suhteen on jo myöhäistä toimia, toki oman olosi kannalta lääkitys voi auttaa.
   en vaan tiedä että miten lääkärit suhtautuvat raskaana “koehoitoon”.

   1. Lääkärin (Kampin terveystalo) mukaan vaaraa sikiölle ei ole ollut, t3 oli 3,9. Kontrollikokeisiin n. kuukauden päästä ja jos väsyttää edelleen, saan pienen annoksen tyroksiinia kokeeksi. Hohhoijaa, jos nyt jaksan sinne saakka…

 3. Hei Tiina, Voisinko minäkin saada Camilla Schalin-Jäntin artikkelin? Kiitos paljon!

 4. Löytyisikö täältä apua rauhoittamaan mieltä ?

  Mulla poistettu kilppari 2013, sen jälkeen arvot ovat pyörineet niin että tsh 0,03 tai siinä nurkilla ja t4v 20-21, vointi on ollut hyvä. Olen jaksanut hyvin jne.

  Nyt raskaana viikolla 10+4, uudet labrat tsh 0,25 ja t4v 15.8. Lääkitystä pudotettu koko ajan, neuvolan lääkärien mielestä tsh pitää saada 1-2 ja t4v ei ole väliä. Itse en tästä ohjeesta ole kovin vakuuttunut.

  Mitkä arvot siis olisivat ihanteelliset ja hyvät jotta vauvalle ei sattuisi mitään ?

  1. 8.4.2016 viesti uusiksi: “Englannissa näin: “NICE CKS recommend that women attempting to conceive and newly pregnant should have TSH in the low-normal range 0.4-2.0 with FT4 in the upper range”
   Eli TSH alle 2 ja T4v yläpuoliskolla.raskautta suunnittelevilla ja raskaana olevilla.
   .
   Suomessa endoyhdistyksen suosituksen kakkossivulla vain vaatimus että TSH on alle 2,5
   Englannissakin jokin muu taho puhuu vain tuosta epäluotettavasta TSH:sta. Ihmettelen!
   (TSH yleensä on käyttökelpoinen alkudiagnoosissa, mutta ei annosten säätelyssä.
   Tutkimus PMC1341585 näytti TSH:n hurjat vaihtelut. )

 5. Tänään rv 8+1, takana aiempi keskeytynyt km rv 7+2. Nyt TSH 2.8, neuvolalääkäri paikalla vasta viikon kuluttua – voiko odotella sinne asti huoleti? Kovasti paleltaa ja väsyttää, mutta nehän nyt ovat ihan raskausoireitakin… t4v oli hyvä.

  1. tsh olisi suositeltavaa olla alle 2,5 raskautta suunniteltaessa/ raskausaikana, mutta valitettavasti suomen tk-lääkärit eivät tätä tiedä (koska eivät ole erikoistuneet endokrinologiaan), eivätkä varsinkaan usko potilasta joka niin väittää…

   1. Nyt on tullut muutosta terveydenhuollossa siltä osin, että pitäisi raskausaikana ainakin toisella kolmanneksella olla tsh alle 2,5. Itselläni vaati kuitenkin myös toisen testin joka yli tämän viitteen eli yksi ylitys ei riittänyt vaikka oireita ja t4v 11. Nyt tsh oli 2.63 ja t4v tippunut 10, viikkoja nyt 28. Toivon, että nyt oireeni otetaan vakavasti ja saan helpotusta.
    Kuitenkin ollut menkkamaisia supistuksia, joiden en toivo lisääntyvän.

 6. Olen nyt hieman hämmentynyt. Olen 22vk raskaana ja koko raskaus mennyt über väsymyksessä (+liuta muita oireita). Viime viikolla vihdoin sain tsh kokeen ja tulos 2.88.
  Kuitenkin nyt kun lääkäri otti t4v:n ja vasta-aineiden kanssa uudestaan tsh (jonka otto meni lapsiarjen vuoksi 3h hereillä, ensimmäinen vain h hereillä) oli arvo 2.01. T4v oli 11 ja vasta-aineiden tulos ei vielä näy.

  Olenko luulotautinen ja vain raskaana vai onko vajaatoimintaa johon pitäisi puuttua?

  1. Minulla oli t4v 11 kun sain diagnoosin.

   Ensimmäinen TSH arvosi oli vähän koholla, toinen normaalin rajoissa. mutta TSH laskee hereillä oloaikana joten huonosti nukuttu yö voi selittää sen laskemisen.
   Hyvä asia kuitenkin raskauden kannalta on että nyt jo sikiön oma kilpirauhanen toimii joten vauvallasi ei ole enään sen puoleen hätään. toki on se kääntöpuoli että alkuraskaudessa sikiö on riippuvainen äidin t4v hormonista (mikä voi myös laskea arvoa jos kilpirauhanen ei kunnolla toimi ja vauva vie osansa).

   1. Raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana olisin voinut nukkua koko päivän tai ainakin vähän väliä. Ehkä annoin liikaa mennä raskauden piikkiin, koska kuitenkin toinen raskaus ja vaikka ensimmäinen oli gemini raskaus en ollut läheskään niin väsynyt.
    Ehkä nyt en anna periksi vaan yritän saada hoitoa. Tosin, en ymmärrä miksi vajaatoiminnasta kärsivillä pyritään pitämään tsh lähempänä 1 raskauden ajan, mutta muut saavat huidella 2.5 paikkeilla. Raskaudenhan pitäisi kiihdyttää nimpparii, ei hidastaa…

    1. raskaus luonnostaan nostaa TSH arvoa. ja raskauden aikana tsh tulisi olla alle 2,5. raskaus osiosta voit lukea tarkemmin aiheesta.

 7. Jatkoksi 8.4.2016 kerrottuun, nyt toiselta taholta.
  The British Thyroid foundation website says “The recommendation is that before and during pregnancy thyroid function tests are regulated such that serum TSH is kept in the lower half of the normal range (<2.5 mIU/l before and <2.0 during pregnancy). This may require a dose adjustment in your levothyroxine"

 8. Pointtina ohje kapeanäyttöisen tietokoneen käyttäjälle.
  Minulle vanhan tietokoneen käyttöönoton jäkeen mm. tämä alue oli pitkään pääsemättömissä JOS tuoreimpien luettelossa ei ollut linkkiä täällä olevaan viestiin.
  Olin tottunut kuuteen välilehteen tuolla ihan ylhäällä mutta nyt olikin korvautunut vasemman laidan mustalla neliöllä (välilehtiotsikon “Blogi” paikalla) jossa on kolme päällekkäistä valkoista palkkia.

 9. Ovatkohan harvemmin käyvät huomanneet millä tavoilla sivuston tämänhetkinen navigointi toimii?
  Etusivulla leveän mainoksen alapuolella vasemmalla on allekkain keskustelulueita mutta ne eivät ole linkkejä.
  .
  JOKO mainoksen yläpuolella kuvakkeesta “kolme palkkia päällekkäin” aukeaa pudotusvalikko eri alueista.
  TAI leveällä tietokonenäytöllä tuon kuvakkeen sijaan ovat alueiden linkit samalla rivillä vierekkäin

 10. Täällä myös yksi pelkää raskautensa puolesta. Äidillä kilpparin vajaatoiminta ja multakin löytynyt oireita jo pitkään. Huolestuin vasta kun ymmärsin sen vaikuttavan raskautumiseen ja keskenmenoihin. Meillä yritystä takana vuosi, yksi keskeytynyt keskenmeno 5/16. Nyt raskaana viikolla 8. Maaliskuussa manguin päästä kilpparikokeisiin kun yritystä oli takana tuloksetta 7kk. Sain ainoastaan TSH-lähetteen ja tulos oli 2.54. Tänään kävin uusintakokeissa, TSH 3.0 ja T4V 13.0. Huolestuttaa josko tämäkin nyt menee noiden takia kesken 🙁 Vasta-ainekokeisiin en edes päässyt.. Keskiviikkona menen neuvolaan mutta tuskin terkkatäti näihin puuttuu kun ovat “viitearvoissa”. Onko vinkkejä?

 11. Hei, kovasti toivonut lasta jo useamman vuoden ajan ja yksi raskaus alkoi ja olin niin iloinen ja valitettavasti päättyi keskenmenoon vkolla 7.. Kilpirauhasen vajaatoimintaa hoidettu nyt n. 10 kuukautta vaihtelevasti. Kun sain keskenmenon, arvot olivat: TSH 3.55 ja T4-V 14.4. Voisivatko olla yhteyksissä k.menoon? Nyt en ole sen jälkeen onnistunut raskautumaan kovasta yrityksestä huolimatta? Tutkimukset tehty ja mitään ongelmia ei kummastakaan löydy. Luulen että minun kilpirauhasen hyvänlaatuiset kyhmyt, imusolmukesuurentumat ja nuo arvot estävät normaalin lisääntymisen.. Mitä mieltä? Onko kokemuksia? Olisikohan minun mahdollista saada sähköpostiini se Camillan artikkeli, josta täällä on paljon puhuttu? osoite on pohjolainen.maria (at) gmail.com Googlettamalla en löytänyt sitä mistään. Ihana jos joku voi auttaa ahdingossa olevaa kilpparipotilasta ja vauvakuumeilijaa, koska olen jo 31 v ja haluaisin pian onnistua saamaan lapsen ja tietenkin saamaan selvyyttä tähän “järjettömään vajikseen”..

  1. Ylempänä minun ja Tiinan maininnat suosituksista raskautta suunnitteleville ja raskaana oleville. TSH alle 2 ja T4v lähempänä kahtakymmentä.
   .
   Kilpparivaivassa on toisena tarkistaa että hyvin yleisesti samoja oireita aiheuttavat ferritiini, D-vitamiini ja folaatti ovat viitealueidensa puolivälissä sekä B12 viitealueensa ylärajalla. (Sitten on harvinaisempia tarkistettavia useita.)
   .
   Autoimmuunityreoidiitti eli Hashimoto on vielä yksi selvitettävä. Tarvittaessa tiukka gluteenittomuus, 200ug seleeniä ja TSH pidettävä hyvin alhaalla.

 12. Hei. Kävin viime viikolla Mehiläisessä hiustenlähdön takia ja ottivat myös kilpparikokeet TSH 5,8 ja toi T4 9,7 eli tarkoittaako vajaatoimintaa…? Löysin tänne sivuille, koska sain tammikuussa lapsen ja aloin miettimään onko ollut arvot jo tällaiset raskausaikana ja onko sillä ollut vaikutusta sikiöön. Koko raskaus ajan olin todella uupunut ja siintä neuvolassa lääkärille puhuin, mutta ei ottanut mitään kantaa. Useamman vuoden jo ollut erilaisia oireita, joita tutkittu vain yksittäin esim. huimaus ja matala pulssi, kuukautiskierto miten sattuu ja silloinkin TSH arvo ollut 3,5-3,7… Ja raskautuminen kesti 3 vuotta vaikka söin lisäksi clomeja pari kiertoa ei vaikutusta raskautumiseen.

 13. Hei! Onko voimakas palelu selvä oire vajaatoiminnasta raskauden alussa? Rv 6 tuli keskenmeno. Ja mietityttää myös se, että olin flunssan ja valtavan kurkkukivun kourissa n. rv 4 ja lääkäri määräsi siihen kuurin. Olisko se kuristava kurkkukipu voinu olla kilppariin liittyvää.. Kiitos sivustosta!

  1. Palelu alkuraskaudessa on raskausoire.
   ei vajaatoiminta puhkea 2 viikossa raskauden vuoksi.

 14. > No nyt oli arvot 1,5 ja 11,2. Milläs tuon toisen sais oikeesti nousemaan?
  .
  Anthony Toftin mukaan jo perushoidossa TSH olisi 0,2 … 0.5 ja T4v jotain kahtakymppiä.
  Tarvittaessa jatketaan T4v:n nostamista tiukasti huolehtien T3v:pysymisestä viiterajoissa.
  .
  Taloustilanteen salliessa näitä(kin) voi mittauttaa omalla pankkikortilla maksaen (Cityterveys).
  B12, ferritiini, D ja folaatti eräissä maissa varmistetaan heti hoidon alkuvaiheessa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.