Raskaus ja vajaatoiminta

 
 
 

Moni ihminen ei ole tietoinen että raskausaikana kilpirauhasen tulisi kiihdyttää toimintaansa jopa 50%.
Kilpirauhasen piilevä ja varsinainen vajaatoiminta ovat riski lapselle mikäli sairautta ei hoideta.
Kilpirauhashormoni on alkionkehityksen, sikiön kasvun ja ennen kaikkea sikiön aivojen kehittymisen kannalta tärkeä.

Pienehkössä tutkimuksessa äidin seerumin alle 10. persentiilin T4v-pitoisuus 12. raskausviikolla liittyi lapsen psykomotorisen kehityksen heikkoihin testituloksiin kymmenen kuukauden iässä (Pop ym. 1999), ja yli 25 000 raskauteen kohdistuneessa tutkimuksessa 7–9-vuotiaiden lasten älykkyysosamäärä oli pienempi, jos äidillä oli toisella raskauskolmanneksella hoitamaton hypotyreoosi (Haddow ym. 1999).Lähde

Kilpirauhasen toiminnan häiriöt vaikuttavat hedelmällisyyteen

Hypotyreoosi. Kilpirauhasen normaali toiminta on naisen hedelmällisyyden kannalta oleellista. Hypotyreoosi heikentää libidoa ja hankaloittaa munasolun irtoamista ovulaatiossa, ja yli 70 % sitä potevien naisten kierroista on anovulatorisia (Roti ym. 1996). Kuukautiskierron luteaalivaiheen progesteronituotanto jää niukaksi, minkä seurauksena kohdun limakalvon proliferaatio ei esty ja kuukautisvuodot ovat runsaat ja epäsäännölliset. Syynä saattaa olla hyperprolaktinemia ja aivolisäkkeen LH-erityksen heikkeneminen, ja ääritapauksissa munasarjat kuihtuvat ja kuukautiskierto loppuu. Hedelmällisyys huonontuu hypotyreoosissa selvästi, ja keskenmenoja esiintyy tavallista enemmän. Seerumin gonadotropiinipitoisuudet ovat yleensä mitattaessa normaalit, mutta sekä estrogeenien että androgeenien aineenvaihdunta on muuttunut (Larsen ym. 1998). Estrogeeniaineenvaihdunnassa estriolin tuotanto lisääntyy. Sukupuolihormoneita sitovan globuliinin (SHBG) pitoisuus seerumissa pienenee, ja sen johdosta veren kokonaisestradioli- ja kokonaistestosteronipitoisuudet ovat pienet, mutta vastaavien vapaiden ja bioaktiivisten hormoniosuuksien pitoisuudet voivat olla suurentuneet.Lähde

Kilpirauhasen toimintahäiriöt ovat yleisiä, ja valtaosa potilaista on naisia. Raskauden aikaisen hypertyreoosin prevalenssi on arviolta 0,1–0,4 %, hypotyreoosin 0,3–0,5 % ja subkliinisen hypotyreoosin 2–3 % .Arviolta 1–2 % kaikista raskaana olevista naisista saa hypotyreoosiin korvaushoitoa. Kohonneita seerumin tyreoideaperoksidaasivasta-aineita (S-TPO-va) kroonisen eutyreoottisen autoimmuunityreoidiitin merkkinä voidaan osoittaa jopa 5–15 %:lla raskaana olevista naisista .
Viime vuosina on kiinnitetty yhä enemmän huomiota siihen, miten kilpirauhasen toimintahäiriö vaikuttaa naisen hedelmällisyyteen, raskauden kulkuun ja sikiön kehitykseen. Hoitamaton raskauden aikainen hypertyreoosi lisää raskausmyrkytyksen vaaraa ja keskenmenoriskiä. Siihen voi liittyä sikiön huono kasvu ja lapsen alhainen syntymäpaino. Sekä lievä (subkliininen) että varsinainen hypotyreoosi heikentävät naisen hedelmällisyyttä. Hoitamaton raskauden aikainen hypotyreoosi lisää niin ikään keskenmenon ja ennenaikaisen synnytyksen riskiä ja altistaa lapsen alhaiselle syntymäpainolle. Hoitamattomaan raskauden aikaiseen subkliiniseen ja varsinaiseen hypotyreoosiin on myös liitetty
jälkeläisen pienentynyt älykkyysosamäärä . Tuoreen tutkimuksen mukaan myös eutyreoottinen krooninen autoimmuunityreoidiitti lisää keskenmenon ja ennenaikaisen synnytyksen riskiä. Lähde C.Schalin-Jäntti 2008, kilpirauhassairaudet ja raskaus.

Raskauden aikana kilpirauhashormonin tarve suurenee n. 30-50%, joten tyroksiinin annos on syytä arvioida raskauden alettua ja seurata läpi raskauden säännöllisesti.

Hypotyreoosi raskauden aikana

Eutyreoottinen autoimmuunityreoidiitti ja subkliininen hypotyreoosi. Kilpirauhasvasta-aineita esiintyy ilman kilpirauhasen toimintahäiriöitäkin (eutyreoottinen autoimmuunityreoidiitti) 3–14 %:lla odottavista äideistä (Glinoer 1997). Tällöin kilpirauhanen ei aina kykene lisäämään hormonituotantoaan raskauden edellyttämässä määrin, ja hypotyreoosi saattaa kehittyä loppuraskaudessa jopa joka toiselle näistä äideistä. Tämä voi osaltaan selittää ennenaikaisten synnytysten merkitsevästi lisääntyneen osuuden näillä naisilla (Glinoer 1997). Siten kilpirauhasvasta-aineiden toteaminen eutyreoottisellakin nuorella naisella puoltaisi jopa tyroksiinihoitoa jo raskautta suunniteltaessa ja raskauden aikana.
Subkliinista hypotyreoosia (suurentunut seerumin TSH-arvo mutta normaali T4v-pitoisuus) on kuvattu esiintyvän 2–3 %:ssa alkuraskauksista. Noin 40 % näistä tapauksista johtunee autoimmuunityreoidiitista ja noin 25 % kilpirauhasatrofiasta (Klein ym. 1991, Glinoer 1997). Tila ei liene raskauden ennusteen kannalta kovin vaarallinen (Davis ym. 1988, Glinoer 1997) ja se saattaa olla tilapäinenkin (Roti ym. 1996), mutta varminta on hoitaa nämäkin potilaat eutyreoottisiksi (normaali TSH) raskauden aikana. Toisen raskauskolmanneksen subkliiniseen hypotyreoosiin, jota ei ole hoidettu tyroksiinilääkityksellä, on tuoreessa tutkimuksessa liittynyt lapsen pienentynyt älykkyysosamäärä 7–9 vuoden iässä (Haddow ym. 1999). Tämäkin puoltaa eutyreoosiin pyrkimistä.Lähde

Virallinen ohje raskausajan seurantaan on seuraava:

Tarkista TSH ja T4v ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana.

Lisää tarvittaessa tyroksiinin päiväannosta 25–50 mikrogrammaa (0,025-0,05mg)  4–6 viikon välein, kunnes TSH on viitealueella.

Jos TSH-arvo on ensimmäisessä tarkistuksessa viitealueen ylärajalla, tarkista se vielä toisen raskauskolmanneksen aikana. Muuten TSH määritetään myöhemmin vain tarvittaessa (äidillä kilpirauhasvasta-aineita, anemia, raskauden kulku epänormaali).

Viitearvojen sisällä pysyminen voi riittää “terveelle ihmiselle”, kuitenkin kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavalla saattaa olla rajutkin oireet jos TSH on yli 2.

Virallisessa ohjeessa vain on yksi aukko: On aivan normaalia että raskauden alussa TSH laskee ja mikäli seurataan vain TSH:a  niin ei ole mitään tietoa elimistön tyroksiinin määrästä. Kuten on jo huomattu monen potilaan kohdalla, kaikilla TSH ei nouse ennenkö T4V on ehtinyt rajusti laskea. Onneksi nykyään suurinosa lääkäreistä seuraa myös T4V arvoa raskauden aikana eikä tuudittauduta siihen kivikautiseen ohjeeseen.

Raskaus

Tyroksiinin (T4) tarve lisääntyy raskauden aikana . Tämän takia odottavan äidin kilpirauhanen joutuu koetukselle. Lisääntynyt tyroksiinin tarve selittyy tyroksiinia sitovan globuliinin (TBG) määrän lisääntymisellä, suuremmalla kilpirauhashormonien jakautumistilavuudella sekä istukan kiihtyneellä T4:n kuljetuksella sikiöön ja hajottamisella . Terve kilpirauhanen pystyy kompensoimaan tämän tuottamalla keskimäärin 50 % enemmän tyroksiinia raskauden aikana. Lievää kilpirauhasen vajaatoimintaa potevalla naisella tyroksiinin tuotanto on jo valmiiksi hieman häiriintynyt, minkä takia tila voi syventyä varsinaiseksi hypotyreoosiksi raskauden aikana. Korvaushoitoa saavan hypotyreoosipotilaan tyroksiiniannosta pitää vastaavasti suurentaa raskauden ajaksi.
Lähde C.Schalin-Jäntti 2008, kilpirauhassairaudet ja raskaus.

Vaikutus sikiöön

Riittävä tyroksiinipitoisuus on välttämätön sikiön keuhkojen, luuston ja ennen kaikkea aivojen normaalille kehitykselle . Sikiö on riippuvainen äidin tyroksiinipitoisuudesta ennen kaikkea alkuraskaudessa. Sikiön oma kilpirauhanen alkaa kerätä jodia viikolla 10–12, mutta oma kilpirauhashormonien tuotanto käynnistyy vasta noin viikolla 20 .
Jodi, tyroksiini, TSH-reseptorivasta-aineet (TSHRAb) ja tyreostaatit siirtyvät kaikki äidistä sikiöön. Tyroksiinin siirtyminen äidistä sikiöön on kuitenkin rajallista, eikä esimerkiksi riitä estämään hypotyreoosin kehittymistä vastasyntyneellä, jolta oma kilpirauhanen puuttuu. TSH ei siirry äidistä sikiöön.
Lähde C.Schalin-Jäntti 2008, kilpirauhassairaudet ja raskaus.

Riskit

Hoitamattomaan hypotyreoosiin liittyy heikentynyt hedelmällisyys, vaikka se ei poissulje raskautta. Abalovichin ym. tutkimuksessa 35 % hypotyreoosista kärsivistä naisista tuli
raskaaksi ilman tyroksiinihoitoa, heistä 11 %:lla oli varsinainen ja 89 %:lla subkliininen hypotyreoosi (22). Hoitamattomaan raskauden aikaiseen hypotyreoosiin liittyy useita komplikaatioita, äidin hypertensio, istukan irtoaminen, synnytyksen jälkeiset vuodot, keskenmeno, ennenaikainen synnytys, lapsen matala syntymäpaino ja jälkeläisen neuropsykologiset häiriöt ja oppimisvaikeudet.Riski on suurempi varsinaisessa kuin subkliinisessa hypotyreoosissa.Asianmukaisesti toteutettu tyroksiinihoito vähentää merkitsevästi riskejä.
Lähde C.Schalin-Jäntti 2008, kilpirauhassairaudet ja raskaus.

Hypotyreoosin hoito

Tyroksiinin tarve suurenee heti alkuraskaudessa, minkä takia on ehdotettu tyroksiiniannoksen lisäämistä 25 µg:lla vuorokaudessa heti, kun korvaushoidossa oleva hypotyreoosipotilaan raskaus on tiedossa. Raskauden aikana tarvitaan keskimäärin 30–50 % suurempaa tyroksiiniannosta.
Jos hypotyreoosin taustalla on totaalityreoidektomia, tarvitaan annoksen suurentamista keskimää-
rin enemmän kuin autoimmuunityreoidiitissa, jossa toimivaa kilpirauhaskudosta voi vielä olla jäljellä. Tyroksiini otetaan aamulla yhtenä annoksena noin 10 minuuttia ennen aamupalaa. Rautalääkitys tai kalsiumlisä vähentää tyroksiinin imeytymistä samanaikaisesti otettuna, ja tulee nauttia vasta muutama tunti tyroksiinin oton jälkeen.Jos raskaana olevalla naisella todetaan hypotyreoosi, tyroksiinikorvaushoito aloitetaan suoraan 100–150 µg:lla vuorokaudessa (noin 1,8 µg/vrk/kg). Vaikeassa hypotyreoosissa voidaan tarvittaessa antaa kaksinkertainen annos muutaman päivän ajan. S-TSH tarkistetaan ensimmäisen kerran 4 viikon kuluttua. Tämän jälkeen suositellaan STSH:n tarkistus 6–8 viikon välein läpi raskauden, myös niillä naisilla, joilla korvaushoito oli käytössä jo ennen raskaaksi tulemista. Raskauden jälkeen palataan entiseen tai arvioituun ylläpitoannokseen.
Lähde C.Schalin-Jäntti 2008, kilpirauhassairaudet ja raskaus.


193 Responses to Raskaus ja vajaatoiminta

 • En nyt ihan rehellisesti sanoen ymmärrä mitä hait viestilläsi, mutta oli viiterajat mitkä tahansa niin arvojen tulisi olla siellä yläpäässä ja sinulla on edelleen aivan alarajalla = ei hyvä!

 • En hakenut oikeastaan mitään. Ihmettelin vaan, että mitä ihmettä nämä uudet rajat nyt olivat kun en ollut niistä ikinä mitään kuullut aiemmin. Ajattelin kysyä, että onko Suomessakin portaistettu raskauden ajan seurantarajat. En todellakaan pidä arvojani hyvänä. Olen vaan todella hämilläni siitä miten he vastasivat minulle polilta. Aion nostaa itsenäisesti lääkitykseni ja toivon ettei mitään kauheaa vahinkoa vauvalle ole tapahtunut. Kiitos sinulle Tiina asiantuntevista vastauksista. Jatkan täällä taistelua äippäpolia vastaan.

  • ei täällä ole mitään muunneltuja rajoja raskauden aikana,ihan samat kuin muutenkin.

 • Mä tosiaan hämmästyin ihan hirveästi kun soitin polulle ja tiukkana vaadin saada puhua lääkityksestä ja yhtäkkiä raja-arvot olivatkin jotain muuta kuin mihin olin tottunut. En todellakaan aio purematta niellä näitä “uusiakaan” rajoja.

  Ihanaa, että olet Tiina jaksanut asiantuntevasti vastata.

 • Yritänpä linkittää suoraan Lääkärilehden arkistoon artikkelin, joka on herättänyt kiinnostusta: http://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2008/SLL352008-2795.pdf

 • Moikka!

  Raskaana ja järkyttävä väsymys plus sata muuta vaivaa. Kilpparilabrat otettu 2009 jolloin TSH 1, 6 ja t4v 10 (olin raskaana, en saanut lääkitystä). Viitearvot TSH 0, 3-4, 5 ja t4v 10-21. 2012 arvot olivat TSH 2, 4 ja t4v 13 (ei lääkitystä). Tänään kävin taas labroissa, soittoaika lääkärille torstaina. Mielenkiinnolla ja kauhulla odotan tuloksia. Toisaalta toivoisin saavani selityksen voipuneelle ololleni, toisaalta pelkään mahavauvan puolesta, raskausviikkoja kun jo 28.

  Voisiko joku ystävällinen (Tiina :)) laittaa sähköpostiini paljon puhutun artikkelin? jossu.nyberg@gmail.com

  Mitä mieltä olette arvoista? Olisiko tuolloin 2009 pitänyt vaatia lääkkeitä kokeiluun?

 • Hei,

  Itse olen 22-vuotias nuori nainen ja vajaatoimintaa olen sairastanut n.10 vuotta. Lääkityksenä thyroxin 0,1 mg vaihtelevin annoksin. Tällä herkellä viimeisten labrojen mukaan tsh yli 10 (viite 0,4-4,0) ja t4-v 17 (9-19). Arvot ovat siis vuosien aikana vaihdelleet alhaalta ylös ja nyt taas kääntynyt vajiksen puolelle. Läkitystä on myöskin munklattu unein sinne sun tänne.

  No anyway. Miehen kanssa ollaan puhuttu raskauden mahdollisuudesta joskus tulevaisuudessa. Olen miettinyt mitenköhän tämä vajaatoiminta vaikuttaa raskaaksi tulemisen mahdollisuuteen. Onko teillä kenelläkään kokemusta siitä, että olette vajaatoiminnasta kärsineet jo ennen raskauden yrittämistä/ raskaaksi tulemista? Miten on tärpännyt vaikka ko sairaus on teillä ollut perussairautena ja olette throxin-hoidossa olleet? Itse lähinnä mielenkiinnosta tätä kyselen vaikkei aihe juuri nyt vielä olekaan ajankohtainen. Lähinnä nämä vaihtelevat kilppariarvot ärsyttävät ja pistävät pohtimaan näitä raskausjuttujakin. Mukava kuulla, jos jollakin on kokemuksia. 🙂

 • Hei,

  Olen sairastanut hypotyreoosia vuodesta 2008. Aluksi kävin parilla lääkärillä oireiden takia jotka sanoivat vaan ettei minulla mitään ole (äidillä on sama tauti, samat oireet ollu, arvoja on seurattu ja ne ovat muuttuneet kokoajan huonommaksi mutta edelleen viitearvojen sisällä) ja parasta: sinulla on vain äitisi soluperimä! Noh kävin yksityisellä peruslääkärillä joka totesi vajaatoiminnan ja antoi siihen thyroxin -lääkityksen. Toissa keväänä aloin hikoilla ko sika, olin äärimmäisen väsynyt ja sydän hakkasi, iho meni huonoksi. Kävin Mehiläisessä endokrinologilla joka puuskahti että mulle on syötetty semmoista annosta jota hän määrää ihmisille joilta on poistettu kilpirauhanen kokonaan ja vähensi lääkitystäni, oli siis heittänyt liikatoiminnan puolelle. Onneksi olo parane oikealla annostuksella 🙂 koko ajan on arvot olleet viitearvojen sisällä, mutta vaihdelleet ja kaikki oireet kyllä löytyy, jotku ihmiset on vain ilmeisesti herkempiä arvojen vaihteluille kuin toiset. Viime syksynä aloimme juttelee vauvasta mieheni kanssa, ja tänään tein positiivisen raskaustestin 🙂 Yritystä on 4kk takana eli ei paha ollenkaan, ensiviikolla olin menossa joka tapauksessa kilpparitesteihin kun olen ollut todella väsynyt, masentunut, saamaton ja yläkropan kutina repii loputkin hermot riekaleiksi. Ehkä on kilppari vaikuttanut, ehkä raskaus, mutta hyvä että pääsee testeihin niin voi lisätä annosta heti raskauden alussa 🙂 Ikää minulla on 32v..Pitäkää peukkuja että tämä pieni salamatkustaja pysyy sisällä seuraavat 9kk!

 • Laittaisiko joku kultainen ihminen mullekin sen artikkelin! Raskaana, vajaatoiminta ilman lääkitystä. Soitto lääkärille ilmeisesti edessä. Olis sitten jotain, johon vedota.

 • Kun Googleen kirjoittaa hakusanoiksi “kilpirauhasen vajaatoiminta ja raskaus”, on tämä keskustelu asiallisinta antia, mihin tietoa etsivä törmää. Kiitos siitä kaikille ketjuun osallistuneille, erityisesti Tiinalle, joka eniten on maalaisjärkistä apuaan on täällä jaksanut tarjota kyselijöille.

  Omaa sairauskertomustani en nyt jaksa ( yllätys, kun vajiksella oleva ei jaksa 😀 ) sen kummemmin kerrata. Lyhyesti siis : Minulla(kin) todettu vajaatoiminta, aikaa ollut opetella ja totutella muutama vuosi. Näiden muutamien vuosien aikana olen törmännyt ihan tasan samaan, mihin n.95% hoitoa hakevista on törmännyt : Hoitohenkilökunta ei usko sinua ja jos uskoo, eivät osaa määrätä oikeita verikokeita/tulkita niitä oikein..ja tietoa taudista et saa oikein mistään. On järkyttävää ja todella turhauttavaa, miten vähän kilpirauhasen vajaatoiminnasta tiedetään, etenkin hoitohenkilökunnan puolelta, joten kaikkia kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavien suosittelen ottamaan itse selvää taudistaan mahdollisimman paljon. Vaatii vaivannäköä ensalkuun, mutta se vaiva todella palkitaan..ja jos olet raskaana/suunnittelet raskautta, sitä suuremmalla syyllä.

  Nyt, kun raskaaksi tulleet on jo alettu seuloa/testata, kehoitan myös ystävällisesti kaikkia selittämättömän väsymyksen/painonnousun/palelun/alakulon kanssa mietiskeleviä ; ottakaa selvää kilpirauhasen vajaatoimminan oireista, ottakaa vaikka paperille ylös tiedot verikokeiden viitearvoista, ottakaa selvää mitkä kaikki verikokeet on sinun itse osattava vaatia, pyytäkää labrakokeiden tulokset itsellenne ja ottakaa selvää ( vaikka sitten täältä netistä, luotettavilta tahoilta ) onko ne viitearvot todella ok ja ennekaikkea, onko sinun olosi ok. Jos sinulla todetaan kilpirauhasen vajaatoiminta (edes se “kevyempi” eli vain raskaana esiintyvä muoto) , niin hae vielä enemmän tietoa.

  Et voi luottaa hoitohenkilökunnan mielipiteisiin missään vaiheessa sairautta. Alkuepäilyksistä jatkuvaan lääkehoitoon, sinun on itse tiedettävä ja tunnettava sairautesi. Koska useilla heillä on tosiaan esittää vain “mielipiteitä” eikä mitään oikeaa faktaa ja tietoa näkemystensä taustaksi. Tieto/koulutus saavuttaa koko ajan ja on olemassa myös hyviä ja asiansa osaavia lääkäreitä/hoitajia tässä maassa. Kilpirauhasasioiden kohdalla vain vielä kovin vähän.

  Suomessa toimii myös kilpirauhasliitto. Itse liityin vasta, joten toiminnasta en vielä osaa sen enempää sanoa. Sen tiedän jo, että neuvovat todella ihanasti, miten kunkin alueen lääkärit toimii ja mitä sinun pitää itse osata vaatia ja että vuosimaksu on vain parikymppiä vuodessa eli ainakin minulle ollut aivan korvaamaton parikymppiä.

  Ja kiltti, Tiina, vielä ainakin tämän kerran jos jaksaisit minulle lähettää sen kuuluisan artikkelin. Raskaustoivetta alkaa olla ilmassa ja pitää alkaa henkisesti valmistautumaan uusiin “taisteluihin”. Lukisin sen todella mielelläni.

  tiutauna@gmail.com

  T:eräs toinen Tiina.

 • Hei

  Ensimmäistä raskautta yrittämässä, kaksi keskenmenoa takana, ikää 28. Sukurasite on suuri, mummu ja kaikki sisarukset, äiti, kolme tätiä ja yksi serkku. Olen alkanut ajattelemaan että noilla kilppareilla voi olla jotain tekemistä keskenmenojen kanssa.
  TSH 1 ja t4v 14 mitattu ennen keskenmenoa marraskuussa 2013.
  Arvot heitelleet miten sattuu, aiemmin vuonna 2006 tsh 1.59 ja t4v 18,5 (rajat 0,35-5 ja 9-19 ). Kuudennella luokalla, eli yli kymmenen vuotta sitten arvot mitattu ja ne olivat tsh 1.45 t4v 13.0. Raja-arvoja ei ole tiedossa. Äidin lääkäri sanonut että ennen kuin vajaatoiminta alkaa, on tavallista että arvot heittelevät miten sattuu, johtuu ilmeisesti jostain tulehduksesta kilppareissa. Vähän näyttää nuo minun arvot siltä, ihme että yksikään lääkäri ei ole asiasta huomauttanut. Tosin neuvolalääkäriä en ole ehtinyt kummassakaan raskaudessa tapaamaan, menivät kesken toukokuussa 2013 rv 8 ja joulukuussa keskeytynyt keskenmeno rv 7+2 (8 viikon ultrassa kaikki ok, rv 12 ultrassa selvisi että ei ole kasvanut sitten viime ultran). Kolmatta keskenmenoa en enää haluaisi, mutta sanoivat yleisellä että tutkimuksiin päässee vasta kolmen jälkeen…
  Torstaina menossa yksityiselle gynelle, jos ei kuuntele huolia ja anna lääkitystä niin menen endolle. Oireet on, olleet niin kauan että koen jo normaaliolotilaksi, mutta raskauksien aikana pahentui kertaa 10!

  Hyvä että eksyin tänne sivuille, muiden kokemuksien lukeminen auttaa ja nyt vaadin lääkäreiltä apua, en usko enää että kaikki hyvin kun olen viitearvoissa. Ihmistä lääkäreiden pitäisi hoitaa oireiden vuoksi, eikä niitä numeroita tuijottaen!

  Voisiko joku lähettää minullekin tuon artikkelin: Camilla Schalin-Jäntti 2008 Kilpirauhassairaudet ja raskaus
  Mahtavaa olisi jos saisin sen ennen tuota torstaita.
  Sähköposti on tileli @ hotmail.fi

 • Hei, täällä yksi neuvolalääkäriltä kauhistuneen liikatoimintaepäilyn saanut.
  tsh 0,001, kuten ollut jo vuosia. T4v:n sanoi ensin olevan 13, sitten puhelun lopussa se olikin 17, mutta hänen mukaansa merkityksetön, sillä tsh on se mitä seuraavat. Lääkitys pitäisi laskea. En ole sitä tekemässä. Artukkelin otan mieluusti sähköpostiini minäkin! Kiitos jo etukäteen.

  • Mulla on ollut raskausaikoinakin TSH todella matala (alle viitteen jopa) eikä ole ollut liikatoimintaa. TSH ei voi määrittää yksin onko liikatoiminnalla vai ei.

 • Moikka, olisiko mahdollista saada artikkelia osoitteeseen sipari(a)gmail.com
  Niin saisin tietoa tulevaa varten 🙂 kiitos jo näin etukäteen!

 • Hei, Tiina! Voisinko saada sen Lääkärilehden jutun spostiini elisa.nenonen@phnet.fi. Kiitos!

 • Hei, saisinko minäkin ko. lääkärilehden artikkelin soffak@gmail.com. Kiitos!

 • Hei
  Olen raskausviikolla 18+2 ja minulla todettiin kilpirauhasen subkliininen vajaatoiminta raskauden yhteydessä. Viime keväänä sairastuin autoimmuunityreoidiittiin, vasta-aineet olivat koholla 1500 (lievästi koholla < 60). T4V arvo oli tällöin 10,7 ja vointini väsynyt, alakuloinen, palelua, silmien vuotamista sekä kasvojen turvotusta. Yksityisen puolen endokrinologian lääkäri totesi arvojeni olevan viitearvoissa. Aiomme yrittää raskaaksi tuloa ja siksi hakeuduin lääkäriin ja mainitsin tästä myös ko. lääkärille. Mitään jatkoa ei seurannut. Syksyllä hakeuduin työterveyslääkäriin kaulan vihlonnan vuoksi, samat muut oireet kuin edellä. Tulin myös raskaaksi samoihin aikoihin. Tyroksiiniarvot olivat silloin 12 paikkeilla ja TSH 4,2. Kaulalta löydettiin myös uä:ssä kyhmy, joka osoittautui follikulaariseksi kasvaimeksi. Kilpirauhasarvojani mitataan noin kuukauden välein ja tyroksiinia on nostettu alun 25 mikrogrammasta 50 mikrogrammaan. Tällähetkellä T4V on 12,4 ja TSH 2,7. Seuraava kontrolli 4 viikon kuluttia. Melko varovaisesti tyroksiinia tunnutaan nostavan ja olenkin skeptinen nykyisen määrän riittävyyden suhteen. Eniten huolettaa tietysti sikiön aivojen kehitys, mikäli tyroksiini on riittämätön. Toiseksi mietin jo synnytyksen jälkeistä aikaa eli lopetetaanko lääkitys kokonaan, vaikka keväällä 2013 ollut autoimmuunityreoidiittii todennäköišesti johtaa vajaa-toimintaan.
  Olisi hienoa jos saisin lääketieteen julkaisun Camilla Schalin-Jäntti 2008 sähköpostiini kelloniemipiia@gmail.com

 • Moi! Minä olen vasta alkanut epäilemään kilpparia. Takana 2 myöhäistä keskenmenoa, viikoilla 14 ja 18, joissa molemmissa syynä määrittelemätön infektio (näytteissä ei kasvanut mitään?).
  Näissä molemmissa raskauksissa vatsa turposi heti alussa niin suureksi että olisi voinut luulla että olen jo yli puolenvälin. Vertailupintaa on, koska onnekseni olen saanut 2 lasta. Olin myös todella väsynyt ja masentunut näissä keskenmenneissä odotuksissa.

  Ensimmäinen lapseni syntyi 2001, sen jälkeen yritystä 8 vuotta, kunnes raskauduin 2009 ja lapsi syntyi ennenaikaisesti kesän lopulla, viikon supistelujen päätteeksi vkolla 18. Sen jälkeen luovuin toivosta saada enää lasta.
  Raskauden aikana ja sen jälkeen olin lihonut 8 kg ja olin aina väsynyt. Päätinkin pudottaa painoni takaisin normaalilukemaani 63kg ja vähähiilihydraattisen ruokavalion avulla sainkin pudotettua sen 8 kiloa neljässä kuukaudessa.
  Ja sitten tulinkin raskaaksi yllättäen keväällä 2010. Jatkoin edelleen raskauden ajan vähähiilihydraattisella ruokavaliolla ja lisäksi söin kalaöljykapseleita, kalkkia, foolihappoa, 210 mikrogrammaa D-vitamiinia ja lisäksi lady vita-vitamiinia. Raskausaika meni hyvin ja lapsi syntyi täysiaikaisena. Laitoksella ihastuin vaaleaan leipään 😀 ja aloin taas syömään “lisukkeita” kuten pasta/riisi/peruna/leipä ym.
  Sitten viime kesänä 2013 tulin taas raskaaksi. Olo oli karmea, turposin paljon ja olin aivan masennuksissa ja tolkuttoman väsynyt. Surukseni tämä raskaus päättyi samoin kuin edellinen keskenmeno, viikolla 14, syksyllä 2013. Jälkikäteen miettinyt kovasti syitä miksi. Mietinkin että oliko ruokavaliolla yhteyttä tuohon toiseen onnistuneeseen raskauteen, kun otti onnistuakseen kuitenkin 9 vuotta!!

  Olen ollut murrosiästä asti väsynyt eli n.20 vuotta. Siitä asti päiväunet ovat kuuluneet pakollisiin rutiineihin. Alakuloa, ahdistuneisuutta, ärtyneisyyttä, agressiivisuutta, allergioita, keskittymisvaikeuksia, tarkkaavaisuuden vaikeuksia, omiin ajatuksiin vaipumista, “hermoheikkoutta”, aistiyliherkkyyttä, alhainen kipukynnys, nivelkipuja, kiinnostuksen puutetta, saamattomuutta, aloitekyvyttömyyttä, nuorempana paniikkikohtauksia ja edelleen toisinaan pelkotiloja. Pahiten elämää rajoittava tekijä on aina ollut tuo raastava väsymys. Olen aina hävennyt sitä ja luulin jossain vaiheessa olevani vain laiska tyhmä ja saamaton ja melankolinen luonne, itsetunto oli pohjissa vuosia ja kärsin kovista syyllisyyden tunteista koska en pärjännyt niin hyvin kuin koin että pystyisin, tunsin itseni alisuoriutujaksi.
  Elämä on tuntunut suureksi osaksi suossa tarpomiselta, kirjaimellisesti. Toki pirteinä hetkinä elämä on ihanaa ja mielenkiintoista :), niitä saisi olla vain useammin. Väsymystila vaihtelee päivän mittaan paljon. Useinmiten virkeimmilläni olen kuuden jälkeen illalla ja siitä eteenpäin.

  Nyt viimeisen vuoden olen rampannut lääkärissä. Viime keväänä olin niin väsynyt, että meinasin nukahtaa ulkona kävellessäni. Hengenahdistus, ahtauden tunne alakaulalla, sydäntuntemuksia (laiskaa muljahtelua toisinaan ja useinmiten korkea syke), yläkehon läiskäinen ihottuma joka lehahtelee ja välillä laskee, ahdistuneisuus ym. ym. Lääkäri määräsi propraalia, kosteusvoidetta, hengitystä avaavaa lääkettä ja rauhoittavaa tarvittaessa. Kolestrolit olivat koholla, vaikka syön suht. normaalisti. Vatsani ei kestä ollenkaan vaaleita leipiä eikä pullaa vaan turpoaa hetkessä ilmapalloksi, lieneekö keliakia taipumusta..
  Lisäksi olen miettinyt onko sokeriaineenvaihdunnassani jotain häikkää, kun minun on pakko syödä vähän jotain parin-kolmen tunnin välein, koska oloni menee todella heikoksi ja tulee sellainen häiriintynyt “sähköjänis-olo” päähän ja kehoon. Muuten en moiseen säännöllisyyteen edes pystyisi, mutta oloni muistuttaa minua aina vaikka muuten olisin menettänyt ajantajun niinkuin usein käy esim. koneella, kaupoilla jne. ;). TSH oli 1,34 ja T4-V 13. Miltä nämä arvot ja oireet teistä kuulostavat? Kuulostavatko kilppariin liittyviltä?

  Nyt tilanne se, että alakaulani on niin reippaasti turvonnut, että on nielemisvaikeuksia ja kokoajan palan tunne kurkussa. Ja nyt jo sainkin lähetteen kaulan ultraukseen ja uusiin labroihin, tosin vain noihin kahteen. Täytyypä pyytää ne muutkin kilppariin liittyvät. En kyllä luovuta ennenkuin asiat tutkitaan kunnolla. En suostu enää “tarpomaan” vaan haluan alkaa vihdoin elää :)! Tsemppiä ja voimia teille kaikille kohtalotovereille myös ja suuri kiitos vertaistuesta :). Ja hei, voisinko minäkin saada tuon paljon puhutun artikkelin sähköpostiini, kiitos 🙂 satsaa1@gmail.com.

 • Hei! Saisinko minäkin sen ko. lääkärilehden artikkelin annetanskanen@suomi24.fi. Kiitos!

 • Olen lukenut ketjua, mutta voisiko joku vääntää rautalangasta: mikä arvo on olennaisin raskautumisen kannalta? Sain juuri uudet labrat sen jälkeen kun Thyroxin-annosta hieman laskettiin.THS on nyt hyvä 0,7 mutta t4v on laskenut 18,5 -> 14,59 (viiterajat 10-21). Onkohan tuo t4v jo liian matala raskautumista ajatellen? Voi että harmittaa, luulin jo että nyt oltaisiin balanssissa…

  • Raskautumista ajatellen TSH tulisi olla alle 2 .
   T4V arvo ei suoranaisesti vaikuta, se vaan vaikuttaa kokonaisvaltaisesti muun hormonitoiminnan kautta ja se on kaikilla erilaista. Jollekin ihmiselle nuo on ihan hyvät arvot raskautta ajatellen,jollekin ei taas riitä.
   tärkeintä on kuitenkin se että raskauden alettua,lääkitystä nostetaaan 25 mikroa ja labroja seurataan joka kolmanneksella.

   • Kiitos Tiina nopeasta vastauksesta! Minulla on ollut nyt hyvä olo ja kierrotkin ovat tasoittuneet joten oletan että hormonitoiminta olisi suurinpiirtein kohdillaan. Varmaksi ei voi tietysti tietää, mutta kaikki merkit viittaavat siihen. Toivotaan että arvot riittävät minulle, en nimittäin uskaltaisi annosta nostaa etten ajaudu taas liikatoiminnalle.

 • Hei! Saisinko minäkin sen artikkelin anne-mari.kotala at hotmail.com kiitos! 🙂

 • Hei! Osaisiko joku vääntää rautalangasta miten vasta-aineet vaikuttaa raskautumiseen? Ja onko täysi mahdottomuus raskautua jos vasta-aineet on koholla? Olisi mukava kuulla kokemuksia! 🙂 kiitos!

  • Itselläni on ollut vasta-aineet koholla ties kuinka kauan. 3v sitten labroissa ne todettiin, kuitenkin olen sen jälkeen saanut 2 lasta joten en usko että ne estää raskautumista. Ylempänä kuitenkin mainitaan että mikäli vasta-aineita on, ne voivat aiheuttaa vajaatoiminnan raskauden aikana. Vasta-aineita voi esiintyä myös ilman vajaatoimintaa.

   • Onko sulla kuitenkin myös vajaatoimintaa? Mulla todettiin myös se, ja nyt olen aloittanyt syömään thyroxinia! Ollaan toki vasta puoli vuotta yritetty raskautua, mutta huoli asiasta on suuri ja nyt toiveet korkealla jospa tämä thyroxin auttaisi asiaa. Pelkään vaan kun oli noita vasta-aineita, että miten se vaikuttaa! Aikahan sen näyttää, ja pitäisi osata olla murehtimatta etukäteen.

    • Joo on, vasta-aineiden perusteella sit tehtiin diagnoosi. Mä tulin raskaaksi 2kk sen jälkeen kun aloitin thyroxinin. Onko sulla TSH arvo jo alle 2? Joillain ihmisillä sen tarvitsee olla jopa alle 1 ennenkö raskautuminen onnistuu.

 • Aloitin Thyroxinin vasta viikko sitten ja kk päästä meen uusinta verikokeisiin! En yhtään edes omia arvojani tajunnut kysellä, enkä niillä nyt periaattessa mitään teekkään, kysyn sitten kun oon käynyt kontrollikokeessa et mitkä arvot oli ja mihin suuntaan ovat thyroxinilla menneet. Helpottavaa kuitenkin kuulla että ainakin sinulla on raskautuminen onnistunut vasta-aineista ja vajaatoiminnasta huolimatta! Nyt pitäisi vain keskittyä saamaan annostus kohdalleen, jospa sitämyötä myös toivottu raskaus sieltä alkaisi.. 🙂 onneksi kuitenkin tämä vajaatoiminta löydettiin näinkin pian, kuitenkin ainoa “oire” tästä vajaatoiminnasta on tuo lapsettomuus (jos siitä nyt voi näin puoli vuotta yrittäneenä puhua) ja lievä väsymys/jaksamattomuus, jonka perusteella en ikinä olisi tajunnut lääkäriin mennä! 🙂

  • Piti kirjoittaa ylläoleva^^ kommentti edellisen vastaukseksi, mutta meni vahingossa vähän väärin..

 • Hei,

  Onko rv 28-29 kilppariarvot hyvät, kun P-T4V on 12 ja TSH 0.87?? Lääkitystä ei ole, mutta oireet täysin kuin kilpparivaikeuksissa.

  • yhdessä nuo arvot kertovat siitä että TSH ei ole reagoinut T4V arvoon (on siis hieman matala), raskauden aikana olisi suositeltua että T4V olisi ylempänä. ei varsinaista vajaatoimintaa välttämättä mutta kilpirauhanen tai aivolisäke ei vaan reagoi tarpeen nousuun.

 • Hei! Olisin myös erittäin kiinnostunut tuosta Camilla Schalin-Jäntti 2008 lääkärilehden artikkelista, saisinko sen sähköpostiini eveliina_ahola (at) outlook.com?
  Mulla on kuun lopussa soittoaika tarkemmista labratuloksista sisätautilääkärin kanssa. Vajaa kk sitten otettiin TSH ja T4V -arvot, jotka oli TSH 1,90 (0,5-3,6) T4V 10 (9-19). Lääkärin mielestä arvot olivat ok, mutta kun kerroin raskausaikeista ja aikaisemmista keskenmenoista, kirjoitti hän lähetteen labraan T3V ja vasta-ainekokeisiin. Tätä ketjua lukeneena olen tullut siihen johtopäätökseen, että tuo mun T4V arvo on liian alhainen raskautta ajatellen. Oireitakin on aika liuta, joita lääkäri ei tosin ottanut kuullakseenkaan. Kuittasi, että oireet nyt voi johtua melkein mistä vaan (hiustenlähtö, turvotus, ihon kuivuus, kylmät kädet ja jalat, väsymys, muistihäiriöt, kk-kierron häiriöt, nivel- ja lihaskivut). Josko tuosta artikkelista saisin vähän perusteluja ja asian myös perille tällä kertaa. Yksi loppuun asti mennyt raskaus on kuitenkin jo takana, jossa kehittyi raskausmyrkytys rv38, synnytys käynnistettiin rv40+3. En tiedä, olisiko jotain kilppariongelmaa tullut jo siis siinä raskauden aikana; olen löytänyt netistä tutkimustuloksia, joiden perusteella raskausmyrkytyksen saaneilla naisilla on korkeampi riski sairastua kilpirauhasen vajaatoimintaan. Tätä tutkimustulosta oma lääkärini tosin ei ollut kuullutkaan (mikä nyt ei yllättänyt yhtään). Tuntuu siltä, että lääkärit tässä maassa pelaa potilaiden terveydellä venäläistä rulettia. Pitäisikö mun noilla arvoilla saada lääkitys viimeistään (jos onnistun raskautumaan) raskauden alussa? Kiitos, jos joku viitsii kommentoida.

 • Hei!
  Kilpirauhasarvoni olivat uusimmassa kontrollissa tsh 0.84 ja t4v 13,8 (9-19), kun ennen lääkitystä ne olivat tsh 5,4 ja t4v 12. Mitä mieltä raskautumisen kannalta? Lääkärin mielestä annostusta ei ole tarve nostaa, kun arvot ovat nyt nuon hyvät. Onko näin, vai pitäisikö t4v arvo olla vielä suurempi? Kiitos etukäteen.

  • Mikä vointisi on?
   TSH on hyvä raskautta ajatelle, T4V:kin on riittävä jos vointisi on hyvä 🙂

   • Vointi on kyllä loistava, verrattuna aikaisempaan! 🙂 ei väsytä yhtään, aamuisinkin oikein odottaa et koska saa jo herätä ja päiväunetkin on historiaa! 🙂 eli t4v arvolla ei ole niin suurta merkitystä kun tsh:lla, jos kerran olo on hyvä?

 • Hei! Saisinko myös minä sen artikkelin? Voisko joku lähettää sen osoitteeseen miina.kamula@hotmail.com. Kiitos 🙂

 • Hei,

  Toiveissa olisi raskaus, mutta tällä hetkellä kuukautiskierto ihan sekaisin, joten tulosta ei ole tullut. Yritystä reilu puoli vuotta ja kilpparin vajaatoiminta todettu reilu 5 vuotta sitten. Viimeksi TSH oli 1,99 ja T4V 15 (viiterajat 10-21). Annosta on koko ajan nostettu ja pitää nostaa edelleenkin. Sitä kysyisin, että olisiko tarpeen vaatia myös T3V ja vasta-ainekokeet? Mitä tietoja niistä selviää?

  • Vasta-ainekoe on periaatteessa turha koska niille ei voi tehdä mitään, ainoa joka niitä ehkä laskee on thyroxin.
   T3V:kään ei juuri hyödytä ellei ole viitteitä siitä että muunto t4:stä -> t3:een ei toimisi.

 • Hei!

  Lopetin e-pillerit syyskuussa 2013, minkä jälkeen minulla on ollut vain yhdet kuukautiset. Oma kierto on siis totaalisen kadoksissa, mikä ei paljon naurata, kun toiveissa on vauva. Gynellä olen käynyt tänä aikana jo 3 kertaa, mutta mitään ihmeellistä ei ultrassakaan ole löytynyt – sanovat vain, että odotellaan. Viimein sain kuitenkin lähetteen verikokeisiin, jossa lh- ja fsh- hormonit olivat normaalilla tasolla, mutta kilppariarvot tsh 2,56 ja t4 14,3 viittasivat lievään vajaatoimintaan. Itse en ollut osannut tätä epäillä, vaikkakin näin jälkikäteen asiaa selvittäneenä tunnistan monetkin vajaatoiminnan oireista tutuiksi kohdallani. Sain kokeiluun tyroksiinilääkityksen, 25 mg päivässä. 2-3 kk päästä pitäisi mennä uudelleen verikokeisiin. Lääkärin mielestä syynä ovuloimattomuuteen saattaa siis olla tuo vajaatoiminta, mutta hän ei oikein osannut perustella asiaa. Kyselisinkin, tietääkö täällä joku, miksi koholla olevat kilppariarvot voivat aiheuttaa ovulaation estymisen? Onkohan tuosta säälittävän pienestä lääkeannoksesta mihinkään, onko siis mitään toiveita siitä, että tuo annos auttaisi raskautumaan, vai meneekö tässä taas puoli vuotta ilman, että mitään tapahtuu? Alan olla jo aika epätoivoinen tämän asian suhteen, kun aikaa vaan kuluu ja kuluu, eikä päästä edes yrittämään kun tämä surkea kroppa ei voi toimia.

  • Vajaatoiminta vaikuttaa kaikkialle elimistön hormoneihin. kuukautiset/ovulaatio jää välistä,lämmönsäätely,ruuansulatus,suolentoiminta jne jne, mikään ei toimi niinkuin tasapainossa kuuluisi.

   • En tiedä oliko sattumaa, mutta ovuloin ensimmäisen kerran sitten joulukuun kaksi viikkoa tyroksiinilääkityksen aloituksesta. Toivottavasti lääkkeellä oli osuutta asiaan ja homma alkaisi vihdoin pelittää.

 • Hei,
  Saisinko minäkin sen artikkelin sähköpostiin. Vajaatoiminta ja vauvan yritystä takana jo vuosia :(.

 • voi vitisi mulla on paljon huonommat arvot kuin sulla maru. saisimpa minkäkin vajislääkkeet. lääkärin mielestä on hyvät arvot kun on viitteessä. vieläpä yksityinen lääkäri.

 • Tosi hyvät sivut! Meillä lapsettomuutta 2 vuotta takana, kun tiputtelen kaikki kierrot. Lievä endometrioosi kyllä löytyi, mutta nyt sain työterveyslääkäriltä Thyroxinin kokeiluun arvoilla TSH 2,5 ja T4V 13. Mun mielestä noi on vähän huonot arvot, vaikka lapsettomuuslääkärin mielestä hyvät. Onneksi työterveyslääkäri kuunteli minua. Niin kauhea ummetus ollut jokusen vuoden, että suoli ei toimi lainkaan itsellään.

  Voisiko nuo arvot selittää lapsettomuuden?

  Saisinko minäkin sähköpostiin sen artikkelin, mitä muutkin pyytäneet täällä?

 • Kyselisin, onko täällä ketään jolle tehty liikatoiminnan takia radiojodihoitoa ja sen jälkeen arvot kääntyneet vajaatoiminnalle?

  Itsellä viime syksynä radiojodi, jonka jälkeen arvot hyppäsivät alkuvuodesta vajaatoimintaan. Tämän jälkeen ne ovatkin hyppineet tämän puolen vuoden aikana TSH 0-18 välillä , T4V 10-20 välillä(tämä ollut normaali)…mitään balanssia ei vielä tunnu löytyvän tuon TSH:n kanssa. Tässä alkaa olemaan sellainen tilanne, että vauvan yritys tulisi jossain vaiheessa ajankohtaiseksi mutta ei näillä TSH arvoilla ole mahdollista, kun arvot heittelevät jatkuvasti. Masentaa kun ei tiedä löytyykö tähän balanssia ja koska 🙁

  • Hei! Voisinko minäkin saada tuon artikkelin itselleni (postiasannalle1 at gmail.com). Suuret kiitokset jo etukäteen!
   T. 5+3 raskaana oleva useista keskenmenoista kärsinyt vajispotilas

  • Hei,
   myöhässä vastaan, mut on muita. Itselleni tehty radiojodi viime syksynä liikatoimintaan. Sitä ennen n. vuosi raskautumisyrityksiä, eli omasta kokemuksesta alhainen tsh ei sen parempi. Pari kk radiojodin jälkeen diagnosoitiin vajaatoiminta, johon aluksi vähän liikaa lääkitystä, tsh poukkoillut 0-55 ja t4v 10-28. Raskauduin kun tsh 0,93, raskauden aikana tsh ollut 4,5-7,5 lääkityksen nostoista huolimatta. Lisää nostoa siis taas. Lääkärit rauhoitelleet, kun t4v ollut kuitenkin 15-17. Vaatii paljon kärsivällisyyttä ja ottamista itse selvää asioista. Tuntuu kuten muutkin täällä sanoneet, ettei hoitohenkilökunta aina ole kovin perillä näistä asioista. Eipä muuta voi kuin toivoa parasta, vielä paljon viikkoja jäljellä!

 • Nyt alan kyllä olla vakuuttunut, että tyroksiini on se apu mitä meikäläisen elimistö kaipaa. Lääkityksen aloituksen jälkeen tosiaan ovulaatio tapahtui, mutta seuraavaa sitten taas ei vaikka arvot oli tuossa vaiheessa ok eli 1,56 ja 16,8. Päättelin, että 25 mikrogrammaa oli lupaavasta alusta huolimatta liian pieni annos, joten nostin sitä omin päin 50 mikrogrammaan. Mitään liikatoiminnan oireita ei tullut, mutta ovulaatio kylläkin. Ja mikä parasta, tulin myös raskaaksi, joskin sain tätä ennen lääkkeet määränneeltä gyneltä kunnon ripityksen annoksen suurentamisesta. Pidin kuitenkin pääni, koska olen varma, että kilpirauhanen on se ratkaiseva tekijä tässä lapsettomuusasiassa, sillä mitään muuta vikaa minusta ei ole löytynyt. Valitettavasti tuota iloa ei kauaa kestänyt, vaan sain keskenmenon viikolla 4+3 eli eilen. Neuvolassa olivat ennen ikäviä uutisia yllätyksekseni heti nostamassa annosta, mitä ei kuitenkaan ehditty tehdä. Luulen, että edelleen liian pienellä annoksella oli vaikutusta siihen, ettei raskaus jatkunut. Neuvolasta ohjasivat minut onneksi terveyskeskuksen puolelle, jossa annosta on nyt tarkoitus viilata kohdalleen. Toivon vaan, että lääkärillä on jotakin ymmärrystä asiasta ja että kierto ei nyt keskenmenon jälkeen katoaisi taivaan tuuliin.

  • Jos yhtään lohduttaa niin minulle kävin noin kun sain diagnoosin ja lääkityksen. raskaus alkoi melkein heti,mutta keskeytyi myös heti. Seuraavasta kierrosta raskauduin kuitenkin uudelleen ja syntyi iso poika 🙂
   Tsemppiä!

   • Kiitos, vaikuttaa rohkaisevalta. 🙂

    • Jaahas. Taas jännitystä elämään: kävin vajaa viikko keskenmenon jälkeen verikokeissa ja arvot huonommat kuin aiemmin suuremmasta annoksesta huolimatta, nimittäin tsh oli 2,3 ja t4 17. Tai siis lähinnä tuo tsh noussut edelliskerrasta. Tuloksia soitellut terveyskeskuslääkäri ei ymmärtänyt asiasta mitään (yllätys) ja joutui tutkailemaan lääkärikirjaa. Oli kuitenkin lepsulla päällä ja sanoi, että voin hyvin kokeilla nostaa annosta 75 mikrogrammaan, 6 viikon päästä sitten kontrolliin. Voisikohan tuo tsh:n nousu johtua vielä keskenmenneestä raskaudesta, vai miten on mahdollista, että arvo on kohonnut kuukauden takaisesta vaikka olen nostanut annosta?

 • Minulta on kilpirauhanen poistettu kokonaan 2012, minkä jälkeen on ollut yhtä säätämistä Thyroxinin määrän kanssa. Vuodesta 2012 on myös yritetty raskautta. Pitkään oli kierto ihan sekaisin ja ilmeisesti siis hormonivajaudesta johtuen. Nyt olen raskaana rv6+6. Huhtikuun alussa TSH oli 5,62, jolloin annostusta nostettiin vuoropäivin 0,1 mg ja 0,15 mg. Tuohon asti annostus oli ollut 0,1 mg viitenä päivänä viikossa ja 0,15 mg kahtena päivänä viikossa. Tällä lisäyksellä TSH saatiin laskemaan 4,1:een kesäkuun puoleen väliin mennessä. T4V tuolloin 14. Erikoissairaanhoidosta saadun ohjeen mukaan TSH:n tulisi olla alle 2,5 raskauden alussa ja oman potilaskertomukseni veinkin työterveyslääkärille, joka sitten yritti miettiä, että miten lääkitystä tulisi säätää. Kesäkuun lopussa hän sitten päätti, että annostusta nostetaan 0,05 mg/vko. Samaan aikaan sain tietää raskaudestani ja nostin sitten kuitenkin saman tien sen suositellun 0,025 mg/pv. Mietin kuitenkin, että jos minulla on jo alunperin ollut TSH liian korkealla, niin onko tuo lisäys riittävä? Olen ollut todella väsynyt ja vatsa on oudon turvoksissa, mikä on uutta aiempaan raskauteeni verrattuna. Minulla on siis vuonna 2011 syntynyt lapsi, minkä jälkeen puhkesi Basedow, ja minkä seurauksena koko kilppari poistettiin.

  • Jos TSH on ollut kokoajan liian korkea, niin en usko että 25mikroa/pvä riittää :/

 • Hei. Raskaana olevalla siskollani todettiin aivolisäkeperäinen vajaatoiminta ja tästä sain kimmokkeen mittauttaa omat arvoni jos ne selittäisivät oloani, rv nyt 27. Tsh oli alle alarajan, t4v täsmälleen alarajalla, ei vasta aineita ja t3v muutamaa desimaalia alarajan yläpuolella. Olin varma että saisin koelääkityksen mutta ei. Terveyskeskuksen lääkärin mielestä vajaatoimintaa ei voi edes todeta raskausaikana ja keski raskausaikana arvot kuulemma laskevat joistakin proteiineista johtuen. Myönsi toki että arvot ovat matalat mutta aivolisäkeperäinen on kuulemma niin harvinainen että ei luultavasti ole sitä. Lupasi konsultoida kuitenkin endoa, jonka mielestä taas jos olisi aivolisäkeperäinen niin en todennäköisesti olisi raskaana ja epäili vahvasti siskoni diagnoosia. Sisko voi hyvin nyt kun lääkitys on alkanut tepsimään mutta minulle luvattiin korkeintaan seuranta raskauden jälkeen. Olo on aika hämmentynyt ja joku voisikin selventää onko noissa lääkärien lausunnoissa mitään perää? Ja voiko kyseisen laisia arvoja olla vain raskausaikana. Tosin oireita on ollut muulloinkin mutta nyt pahentuneet niin etten jaksa välillä kuin itkeä ja raivota. Hb normaali ja sokerit yms tarkistettu. Pelottaa miten jaksan loppuraskauden, puhumattakaan vauvan kanssa. Olisin kiitollinen kommenteista sekä jos joku lähettäisi tuon artikkelin osoitteeseen maijakrkkinen at gmail . com. Yritän vielä työterveyshuollon kautta päästä asiantuntevalle lääkärille ja haluaisin sitä ennen lukea itsekin aiheesta paremmin. Aika on parin viikon päästä tosin, jos sitä sitä sinne asti taas yrittäisi jaksaa. Täytyy varmaan pyytää ne masennuslääkkeet jos tyroksiinia ei irtoa, ne saa varmaan ihan heittämällä…avusta en tiedä…

 • Täälläpä on mielenkiintoista keskustelua. Osaisikohan joku sanoa minunkin tilanteeseen jotain. Olen reilun vuoden aikana saanut kolme keskenmenoa, vkoilla 5+5, 8+6 ja 6+?, kaikki keskenmenot ovat olleet keskeytyneitä. Nyt asiaa on lähdetty viimein tutkimaan. Kromosomeissa tai hyytymistekijöissä ei ollut vikaa, ja yllätykseksi tulin raskaaksi kesken muiden tutkimusten. Nyt positiivisen testin jälkeen olen kuitenkin käynyt kilpirauhashormoni testissä (4+7) ja tänään sain kuulla, että arvoni on hieman koholla TSH 3,7. Hoitaja pyysi, että tulisin kontrolliin huomenna ja tulokset saisin ensi tiistaina, eli kun viikkoja 5+5. Mitä näitä arvoja olen täällä selaillut, niin tuo omani kuulostaa jo korkealta. Hirveä ahdistus iski, entäs jos hoito ei ehdikään ennen taas seuraava keskenmenoa? Ihan tarpeeksi rankkaa kun on jo ollut. Onko teillä ehdotuksia mitä voisin tehdä? Tilanne todella huolestuttaa. Kiitokset kaikesta avusta jo etukäteen!

  • Koska olet tullut raskaaksi niin TSH arvo ei ole tässä se oleellinen asia. Se mikä on voinut aiheuttaa keskenmenot on kilpirauhas vasta-aineet ja T4V-hormonin vähyys (tai T3V). lisäkokeilla asia selviää. Ikävä kyllä, TSH kokeen uusinta ei ratkaise mitään 🙁

   • Kiitos nopeasta vastauksestasi. Mitenköhän näihin kokeisiin pääsisin. Aikaa kun ei ole hukattavaksi. Jännä ettei lääkäri sitten tätä asiaa ymmärtänyt vaan pistää uusintakokeisiin..

    • Yksityisellä pääset varmasti. Julkisella puolella et välttämättä muutakuin uhkailemalla :/

     • Nyt sain arvon myös T4V:lle, eli kokonaisuudessaan arvoni tässä:
      TSH 3,7
      T4V 12 (viitearvo 9-19)

      Olisiko siis mielestänne järkevää vaatia lääkitystä, nyt rv 5+4 ja pelottaa toki edelleen.. Vasta-aineiden tuloksen saan huomenna.

      • Tosi alhainen tuo T4V arvo on :/ Mun tiedoilla,vaatisin lääkitystä..Mutta satun tietämään että jorvissa on aikamoista porukkaa jotka voi ampua alas (siis osa) siitä että edes kyseenalaistat heitä …. siellä on kahta lääkintäkuntaa, toisen antaa lääkityksen,toiset sanoo että oot luulotautinen…

      • Hei

       Sinuna menisin, jos vain saisin nopeasti ajan joltain yksityiseltä endokrinologilta, ja kyselisin apuja. Kyllä tuo T4V on aika alhainen ja TSH vähän liian korkea, varmasti lääkitys olisi hyväksi.

 • Tänään kävin Jorvissa ja kysyin mitä kokeita otetaan, sain vastaukseksi juuri nuo vasta-aineet ja T4V hormonin. Eli eilen soittanut hoitaja ei vain ollut tilanteen tasalla. Toivotaan että mahdollinen apu löytyy ajoissa.

 • Täällä takana lapsettomuutta ja vaivana tuo kilpirauhanen. Voisinkohan minäkin saada sen artikkelin (minelhi@gmail.com)? tklääkäri onneksi nosti lääkitystä kun arvo oli 2,1. Sanoin juurikin, että alle kahden pitäisi saada. Tsemppiä kanssasisarille!

 • Mulla oli raskauden aikana mm. tsh 1.6 ja t4v 7.0 Enkä mitään lääkettä saanut, tarjottiin vaan lähetettä mielenterveystoimistoon. Todella väsynyt olin. Vasta noin vuoden päästä noista arvoista sain lääkityksen sijaislääkäriltä. Nyt on lapsellani diagnosoitu mm. asperger.
  Kiitos vaan Hämeenkyrön kunta!

 • Hei!
  Kirjoittelin tänne jo keväällä, ja olisin taas apuja/mielipiteitä vailla!
  Lähtötilanteessa maaliskuussa mulla oli tsh 5,4 ja t4v 12. Toukokuussa tsh oli tippunut 0,84 ja t4v 13,8. Kesäkuussa nostettiin annosta yhteen kokonaiseen tablettiin ja elokuussa arvot oli tsh 1,7 ja t4v 14,7. Nyt kävin lokakuussa taas kokeissa ja tsh oli 1,96 ja t4v 17.

  onko raskautta ajatellen tuo tsh liian korkea? Ja miten tuo tsh nousee koko ajan samalla kun t4v arvokin?

  Kiitos etukäteen 🙂

  • T4V on hyvä raskauden kannalta. TSH on ihan siedettävä JOS sun olo on hyvä.

   • Kiitos vastauksesta!
    Olo on kohtalainen, mutta kun ei ikinä tiedä johtuuko se kilppariarvoista vai vaan pimenevästä syksystä 😀 mutta jos ihan vähän nostan annosta, niin sillähän se selviää.

 • Hei vielä,

  Kirjauduin omakanta sivuilleni tutkimaan edellisiä tutkimustuloksiani. Siinä kun luki että t4v on 17, niin viiterajat olivat 11-22.. kesällä viiterajat olivat vielä 9-19.. että ei tuo t4v sittenkään taida vielä “tosi” hyvä olla? Onkohan se lääkärikään tajunnut katsoa noita viiterajoja, että ne on muuttunu..? Pitäisikö tässä nyt yrittää ottaa siihen läääriin yhteyttä, vai mitä tekisin?

  • Kyllä lääkäreille pitäisi näkyä viiterajat, ei ne voi millään muistaa kaikkia ulkoa.

 • Ei tietenkään, mutta onkohan hän tajunnut katsoa että viiterajat on nyt eri kun kesällä olevissa tuloksissa.. vai onko vaan tuijottanut että joo alunperin t4v on ollut 12 ja nyt 17 että hyvältä näyttää..ja eikö totta että nyt kun viiteraja on noin korkealla, niin tuo t4v ei olekaan enää niin hyvä?

  • ainakin jos paperille tulostetaan niin se viiteasteikko näkyy siinä vieressä, vois kuvitella että näkyy niin myös koneella… Mut joo,en arvo mitä lääkäri ajattelee. Eikä sillä ole väliä. Jos olo ei ole hyvä,niin asteikolla on edelleen nostovaraa ja silloin pitää puhua lääkärille nostosta. Jos olo on hyvä, niin mitä väliä mikä asteikko on?

 • Raskautta ajatellen mä tässä vain murehdin.. kun sanotaan että olisi hyvä jos arvot olisi yläkolmanneksella. 0

  • Kuinka pitkällä raskaus on? Rv20 jälkeen sikiön oma kilpirauhanen on kehittynyt ja toimii ainakin osittain.

   • Ilmaisin tilani nyt väärin, tarkoitin raskautumisen kannalta.. eli yritystä nyt vuosi takana! Sen takia tässä nyt tuskailen kyllästymiseen asti, haluaisin nämä arvot nyt mahdollisimman hyviksi ennenkun tarkemmat lapsettomuustutkimukset alkavat!

    • Ahaa.. No, se on tosi yksilöllistä. Itse raskauduin kun T4V oli 16 (viite 11-21) .. TSH:lla on aika suuri merkitys raskautumisen kannalta, olet varmaan lukenut? Mutta jos TSH on vielä jossain lukemissa (ei siis alle 0,01) niin voihan annosta vielä vähän nostaa. 25mikrolla tuskin pomppaa yli viitteiden. Kysy lääkäriltä 🙂

 • Niin, kun se tsh tosiaan oli nyt sen 1,96 niin ei varmasti pikku nosto mitään haittaa. Ja kyllähän sen huomaa jos liikatoiminnalle kääntyy..Lääkärin mielestähän nämä mun arvot oli “erinomaiset”, mutta hän nyt oli “pelkkä” tk-lääkäri, että pitäisi varmaan lähteä hakemaan apuja asiantuntijoilta.. aloitin sinusta 🙂

 • Okei, no nyt kun kerroit kaikki arvot niin asia selkenee. Jos raskaus on vaikea saada alkuun, niin TSH pitää painaa lähelle 1 tai alle mielummin kuin yli.

  • Kiitos sulle! Näin mä vähä arvelinkin että annoksen nosto olisi nyt tarpeen.. Kyllä voi välillä ahdistaa näiden arvojen kans säätäminen ja se kun tk-lääkärit tuijottaa vaan niitä viitteitä, ja niin kovasti vaan kehuu miten hyvät arvot nyt on ja plääplää.. Ja harmittaa kun sitten vaan laitetaan lähetettä lapsettomuustutkimuksiin, vaikka syy mitä todennäköisemmin on näissä kilppariarvoissa.

 • Hei!
  Eksyin sivuille…Mielenkiintoista keskustelua!
  Minulla ollut vuosia väsymystä, palelua, saamattomuutta…(lista pitkä) ja reilu viisi vuotta toivottu lasta. Kävin nyt kilpirauhaskokeissa, lääkärin mielestä tulokset oli ihan normaalit, ehkä hieman matalaT4V. Tulokset: TSH 1.41 (viitearvo0,4-4,0) ja T4V oli 11 (viitearvo10-25) Olisiko tässä syy lapsettomuuteemme? Voisinko saada sen artikkelin jota täällä on jaeltu? Kiitos!

  • Lähetin artikkelin sähköpostiisi.

   • Hei! Olisin kiinnostunut kovasti Schalinin artikkelistä. Olisiko mahdollista saada se sähköpostiini maikin@suomi24.fi?
    Itsellä on ollut pitkään tuota kilpirauhasen vajaatoimintaa, arvoja oli pitkään seurattu, kunnes pari vuotta sitten vihdoi päätettiin aloittaa lääkitys, kun alkoi tulla liikaa kiloja ja olin todella väsynyt. Otin kaksi vuotta 25mikrog päivittäin, enkä halunnut nostaa annosta, vaikka lääkäri suositteli sen tuplaamista parin kuukauden päästä, mutta kun olo parani jo noinkin pienellä annoksella, niin ajattelin sen olevan turhaa.
    Nyt olen melkein 30v ja suunnittelen ensimmäistä raskautta. Viikko sitten tehtiin uudet verikokeet TSH 5,6 (viite 0,4 – 4,0 mU/l) eli huonolta näyttää. Lääkäri sanoi, että annosta on pakko nostaa edes siihen 50mikrogrammaan, ja sitten parin kuukauden päästä taas testeihin. Ihmettelen vain, onko raskaaksi tulo mahdollista tuollaisella TSH arvolla?

    • hyvin epätodennäköistä on tulet raskaaksi jos et kuuntele lääkäriä. Lue sivut raskaus ja vajaatoiminta!

 • Hei! Olisin kiinnostunut artikkelista, raskautta siis suunnitellaan ja tällä hetkellä arvot kohdillaan 🙂

 • Moikka! Meillä tämä on myös hyvin ajankohtainen aihe, itsellä kilpirauhasen vajaatoimintaa ja raskaus aluillaan. Voisinko myös saada kyseisen artikkelin? Kiitos jo etukäteen! 🙂

 • Minulla on thyroxin-lääkitys päällä, tällähetkellä arvot TSH 0,02 ja T4V 19,5. Mitä luulette, onko näillä arvoilla mahdollisuus tulla raskaaksi, vai pitäisikö TSH olla korkeampi? T4V on ymmärtääkseni erinomainen. Kiitos jos joku vastaa!

  • se on niin yksilöllistä, mulle nuo on ihanteelliset ja oon raskautunut aina tuollaisilla arvoilla.

 • Kiitos Tiina. Itselläkin olo tosi hyvä tällähetkellä. Ainut mikä tosiaan huolestuttaa onko TSH liiankin matala
  raskautta ajatellen, mutta eipä sitä voi tietää…toivotaan, että tärppää täälläkin. Lääkitystäkään en oikein uskalla
  muuttaa kun tuntuu, että arvot hyppäävät helposti taas liian huonoiksi.

 • Nojuu eipä ne olleet liian matalat, tänään tein plussatestin. 🙂

  • Onnea 🙂

   • Tiina, kysyisin vielä mielipidettäsi. Endokrinologini mielestäni sanoi, että plussauksen jälkeen pitäisi nostaa heti 50 mikrogrammaa annostusta. (per päivä?) Mun arvot tosiaan 4.12 oli tsh 0,02 ja t4v 19,5. Kannattaako jo tässä vaiheessa nostaa tuota annostusta vai mennä esim. ensi viikolla jo labraan? Neuvolassa taas sanottiin, että vielä ei kannata nostella annostusta.

    • Korjaan, siis endo sanoi, että 25mikrogrammaa.

     • kyllä, heti kun raskaus alkaa tulee annosta nostaa 25mikroa. arvot lähtee tosi nopeasti laskuun (TSH nousee, T4V laskee) koska raskausaikana kilpirauhasen pitäisi tehostaa toimintaansa n. 50%

 • Mahtaakohan mulla olla liian mieto aloitusannos? Mulla arvot TSH 4,02 (<4), t4 13,68 (10-21) ja TPOAb 137, aloitusannos 25 mikrogrammaa. Kontrolliverikokeet helmikuun alussa. Tekisi mieli nostaa annostus 50 mikrogrammaan mutta onkohan siinä järkeä? Raskautumista yritetään ja vajaatoiminta on sukurasite.

  • Tuo on normaali aloitusannos mutta sitä ei ole tarkoitus jatkaa noin kauaa. normaalisti aloitetaan 25mikrolla, viikon päästä nostetaan 50 mikroon ja siitä 6-8vk päästä kontrolli labrat.

 • Hei, olisiko mahdollista saada se paljon täällä esiin noussut artikkeli (haikara.katolla@gmail.com)? Saimme ensimmäisen lapsemme IVF:llä muutamia vuosia sitten. Silloisista labrakokeista katsoin, että TSH on ollut 2,0, mitä ei ole sen kummemmin lapsettomuushoidoissa käsitelty, eikä sitä T4v:tä ole otettu.
  Olemme tässä pari vuotta nyt yrittäneet kotikonstein toista ja kun mitään ei ole kuulunut haikaran suunnalta, päätimme mennä toiseen IVF:ään. Lääkäri oli sitä mieltä, että koska mitään järkevää syytä lapsettomuudelle ei ole, olisi hyvä katsoa taas kilppariarvot (määräsi taas vain tuon TSH:n otettavaksi). Kävin kuitenkin työterveydessä ne otattamassa. TSH oli 2,84 ja T4v oli 12,68. Onkoha täällä asioiden kanssa painiskelleilla tietoa noiden lukemien kriittisyydestä. Ainakin työterveydestä uskoisin näkemyksen olevan, että ovat ok, kun ovat kuitenkin viiterajojen sisäpuolella. Lapsettomuuslääkärin mielipidekin on yleisesti ollut, että viitteiden sisällä olevat lukemat ovat hyviä. Mutta voisi olla hyvä ennen hänen kanssaan keskustelua lukea tuo artikkeli.
  Muita oireita ei kamalasti ole, kuivemmat hiukset ja kuiva iho ja väsymys toki, mutta väsymystä en ole kyllä edes koittanut hoitaa esim. nukkumalla riittävästi, joten ei kyllä voi välttämättä pistää muun kuin vähien unien piikkiin 🙂

 • Hei voisinko minäkin kaiken tämän ajan jälkeen saada em. Artikkelin riikkaditolla@gmail.com
  kiitos mielettömästä ja apua/tukea antavasta keskustelusta!

 • Artikkelia kaivattaisiin myös tänne, kiitos. hajonnut@hotmail.com

 • Hei!

  Mulla todettiin toisen lapsen raskausaikana kilpirauhasen vajaatoiminta, ensimmäinen lapsi 1,5v.
  Olen nyt koittanut lukea asiasta kaiken vastaantulleen, mutta tuntuu että herää vain enemmän kysymyksiä.
  Testit tehtiin, kun neuvolassa kerta toisensa jälkeen valitin väsymystä, rv26 lääkärikäynnillä lääkäri määräsi testeihin. Muut arvot olivat viiterajoissa, en muista paljon, mutta TSH oli 3,41. Tämän perusteella rv29 minulle määrättiin lääkitys.
  Tuntuu että tätä väsymystä ja saamattomuutta on ollut jo vuosia. Työterveydessä arvot on katsottu v.2011 ja silloin tuo TSH on ollut 2,6, eli ihan normaali (muita arvoja en labroista löytänyt). Oireita löytyy monia, on löytynyt jo kauan.
  Eniten tässä nyt huolestuttaa, milloin tämä vajaatoiminta on puhjennut ja onko se vaikuttanut sikiöön ensimmäisellä kolmanneksella. Tästä ei löytynyt oikein tutkittuakaan tietoa, tarkoittaako vajaatoiminta raskausaikana suoraan sitä, että lapselle tulee myöhemmin neurologisia ongelmia, vai onko se sattumaa kenelle tulee ja kenelle ei. Löytyykö näistä tutkimustuloksia tai tietoa enempää, kuin mikä tuolla ylhäällä oleva on?
  Pitääkö lapsi testata syntymän jälkeen tämän asian takia?
  Noista TSH arvoistakin löytyy paljon ristiriitaista tietoa, mitkä on raskausaikana ok, mulle terkka sanoi että pitäisi olla alle 2,3. Lääkärin kanssa en ole asiasta puhunut, vaan terveydenhoitaja on lääkäriltä kysynyt neuvolakäyntini jälkeen lääkemääräyksen yms.
  Itsestäni en osaa olla huolissani, ainoastaan lapsesta 🙁

  • Se on ihan sattuman kauppaa kenelle osuu neurologiset seuraukset, mutta uskoisin että tarvitaan jo kunnon vajaatoiminta (T4V reilusti alle viitteen) että näitä seurauksia tulee.
   Itselläni on 3 lasta syntynyt ennen diagnoosia eikä heissä ole merkkejä “vaurioista” vaikka minulla oli huonommat arvot kuin sinulla.

   eikä lapsen testaaminen mitään auta, ei ole testiä joka kertoo mahdollisista kilpirauhasen vajiksen seurauksista. Jokaisen lapsen napaverinäytteestä testataan kilpirauhaskokeet syntymän jälkeen joka paljastaa jos on synnynnnäinen kilpirauhasen vajaatoiminta.

   • Kiitos nopeasta vastauksesta!
    Tuota napaverikoetta juuri tarkoitinkin, eli se siis otetaan rutiinisti kaikilta? Hyvä tietää, kiitos vielä!

 • Minulla on raskaus viikolla 30 nyt menossa. Kilpirauhas-arvot T4V: 13 ja TSH: 0,54. Ovatko arvot hyvät?

  • TSH on hyvä, T4V saisi olla korkeampi mutta vauvan kilpirauhanen toimii jo noilla viikoilla joten sen puoleen vauvaan ei vaikuttaisi vaikka arvon saisi korkeammaksi.

 • Hei!

  Löysin onnekseni tämän sivuston, ja ajattelin kysyä asiantuntijoilta, että miltä vaikuttavat arvoni TSH 3,2 ja T4V 13, noin niin kuin raskauden yrittämisen kannalta? Vajaatoimintaa ei ole todettu, kun on kuulemma hyvin viitearvojen sisäpuolella. Yksi terve 2v poika, jonka jälkeen TSH on lähtenyt nousuun. 2013 TSH 1,1 ja T4V 13, 2014 TSH 2,6 ja T4V 15, nyt TSH 3,2 ja T4V 13. Olisiko syytä hakeutua lääkärille joka määrää lääkekokeilun?

 • Hakeuduin gynen kehoituksesta työterveyshuollon kautta kilpparikokeisiin (toista lasta yritetty 08/2014 asti), kaikki muut asiat pitäis olla ok raskauden kannalta, joten gyne kehoitti, että voisi ottaa kilpparikokeet. Muistin sitten, että olin itse pyytänyt v. 2014 keväällä työterveystarkastuksen yhteydessä että otettaisiin kilppariarvot, olin lueskellut netistä että mun oireet (silloin ei ollut vielä perheenlisäys suunnitelmia) sopisivat kilpirauhasen vajaatoimintaan. Gyne näki koneelta nuo viimekeväiset tulokset ja ne olivat: T4V:10,65 (viite 10-21) ja TSH: 3,31. Terkkari oli tietenkin soittanut silloin mulle noi tulokset ja sanoi vain että ne on normaalit, itse en niitä ole enää koskaan sen koomin jäänyt pohtimaan.

  No kävin sitten gynen kehoituksesta siellä uusintakokeissa ja 24.2.2015 tulokset olivat seuraavat: TSH: 4,55, T4V: 10,24 sekä tyreoideaperoksidaasi: <28
  Oireina on siis matala ruuminlämpö (alin mittaamani 34,8, yleensä 35,1, mitattu illalla töiden jälkeen kun on viluttanut niin paljon, sisälämpötila näyttänyt +24). Kuumetta ei ole ollut vuosikausiin, varmaan kymmeneen yli vuoteen. Ummetus (ollut iät ja ajat), alhainen verenpaine, korkea kolesteroli, hikoilemattomuus, paino normaali painoindeksin mukaan, mutta vatsan seudulle kertynyt ihan kiitettävä vararengas. Paino ei laske vaikka yrittäis laihduttaa, ei edes paria kiloa. Aineenvaihdunta siis täysin jäissä. Ja siis päällimmäisenä on nyt mielessä tuo "lapsettomuus". Ensimmäinen lapsi tärppäsi ensimmäisellä yrittämällä v.2009, kun ajoitus osui vain oikein. Olen tehnyt nytkin joka ikisessä kierrossa digitaalisen ovulaatiotestin ja ovuloin kyllä normaalisti ja kk-kierto on tasainen, yleensä 28 päivää. En tiedä johtuuko jostain ihan muusta vai voiko olla yhteyttä silläkin kilpirauhasen vajaatoiminnan kanssa, kun mulle on alkanut tulemaan ihonalaisia isoja, kipeitä paiseita esim. kankkuihin ja nivusiin. Yleensä 1 patti kerran kuussa, yleensä samaan kohtiin. Gyne vain sanoi, että mulla on androgeenejä, liikaa siis testosteronia?? Muita "miehisiä piirteitä" ei kyllä ole ilmaantunut. Onko kenelläkään muulla kokemusta tuollaisista paiseista?

  Työterveyslääkäri sitten soitti minulle nuo tulokset, kun hankin siis työterveyden kautta tuon lähetteen. Sain koelääkityksen, Thyroxin annostus 25 mikrogrammaa. Söin tasan 6 viikkoa tuolla annostuksella ja kävin uudestaan kokeissa. Arvot nyt:TSH: 2,77, T4V: 13,39. Lääkäri sanoi, että suunta on oikea, mutta kysyi mikä on ollut vointini. Kerroin sitten miten asiat on eli en ole huomannut mitään eroa paitsi ihan kuin parina viime päivänä ois kainalot olleet vähän hiessä. Lääkäri sanoi, että voitaisiin yrittää saada se TSH 2-pintaan. Hän käski nostaa annostuksen 50 mikrogrammaan. Tänään olen siis syönyt Thyroxinia tasan 7 viikkoa. (Kerroin siis heti työterveyslääkärille, kun pyysin lähetettä, että gyne tätä ehdotti ja lääkäri tietää lapsihaaveista.)

  Lueskelin koko tämän ketjun läpi ja jossain oli maininta, että tuota 25 mikrogrammaa syödään yleensä vain vähän aikaa ja sitten nostetaan heti 50 mikrogrammaan. Ihmettelen, että miksi minun on pitänyt syödä näin kauan tuota lasten annostusta. No olihan ne arvot kuitenkin hieman parantuneet, mutta olossa ei tosiaan ole ollut mitään muutosta. Tuntuu, että jotkin oireet olisivat jopa pahentuneet. Seuraavan kerran käski mennä labraan ennen juhannusta eli taas joskus 6 viikon päästä.

  Kierto alkaa olemaan lopuillaan, ensi viikon puolessa välissä pitäisi kuukautisten taas alkaa. Nyt on kyllä ensimmäistä kertaa jotenkin oudon luottavainen olo, että josko ois kuitenkin tärpännyt. Ovulaation aikaan minulla oli 2 päivää todella etova olo, koskaan ennen semmoista ei ole ollut. Ja nyt on jotenkin alavatsaa jomotellut niinkuin kuukautiset olisi alkamassa. En kyllä yleensä edes kärsi kuukautiskivuista, ei pysty yleensä edes ennakoimaan milloin vuoto alkaa, kun en tosiaan tunne mitään. Mutta nyt jos tärppi olisikin käynyt niin hieman huolettaa nuo kilppariarvot, kun ne on vielä noinkin huonot. Jotenkin oletin, että lääkityksellä ne arvot paranisivat nopeammin. Olen nyt syönyt parin kuukauden ajan myös seleeniä ja sinkkiä ja sen lisäksi koko tämän yritysajan raskausvitamiineja. Olen myös lisännyt kasvisten ja hedelmien syöntiä, ne on olleet todella vähäisellä käytöllä normaalisti. Niin ja olen siis 34-vuotias.

  Miltä tämä mun juttu teistä kuullostaa? Uskalsin tänne kirjoittaa, kun täällä ainakin on täysin kohtalotovereita.

  • hyvän päätöksen teki gyne ja sinulla kuitenkin elimistö reagoi tosi hyvin jo pieneen annokseen. yleensä ei tapahdu juuri muutosta.
   Elimistöllä voi kuitenkin mennä kuukausia toipua vajaatoiminnasta, joten älä luovuta vaikkei tärppäisikään heti!

 • Moikka. Kiva on ollut lukea tätä viesti ketjua kun ei yksin tarvi kamppailla, kun on moni muukin samassa tilanteessa. Tässä useita vuosia kamppaillut kilpirauhasen vajaatoiminnan kanssa. Yksityisellä kävin vuosi takaperin heti sain tyroksiiniä 0.1 mg yksi per päivä. Oireita on edelleen, mutta taloudellinen tilanne ei anna periksi mennä nyt yksityiselle. Kunnallisessa kävin maaliskuussa lääkäri totesi hyvät nämä arvot ovat (arvot marraskuu 2014 0.01ja TV4-V 17.9. Ja helmikuu 2015 TSH 0.02 ja TV4-V 16.4. Ja on otettu S -PRL 673 viitearvot 102-496) Vaikka oireita on monenlaista vieläkin. Ensinmäistä raskautta tässä vaiheessa yritämme kovasti saada alulle, mutta pelko on minulla, et en tule ennen kuin saan kilpparin oireet paremmalle tolalle. TV4-V on laskenut tässä, mutta lääkäri totesi hyvä se on. Miten se nyt hyvä voi olla jos kilpirauhasen vajaatoiminta kaikki oireet voimattomuus, väsymys, lihasten kipuilu, kuulohäiriöt, muistihiriöt, turvotus, jne. tuntuu nahoissaan. Gynellä käyty ja kaikki ok, ei ole mitään esteitä tulla raskaaksi kuulemma? Ihmettelen suuresti miten voi läkkäreiden välillä on suuria eroja kuinka tätä kilpirauhasen vajaatoimintaa hoidetaan. Olen myös kiinnostunut siitä artikkelista. anni.kuuslahti@netti.fi Kiitos kovasti ☺

 • Hei!
  Olen nyt rv22 ja jatkuvaa väsymystä ollut useamman vuoden. Lisänä palelu, aivosumu, alavireisyys, muistikatkot. Nukun kuitenkin yöni hyvin joten sekään ei väsymystä selitä. Minulle on 3,5v sitten tehty edelliset kilpparitestit keskenmenotutkimusten yhteydessä ja sillon lääkäri vain kuittasi että ovat viitearvoissa enkä sen tarkemmin tiedä arvoja kuin että TSh oli 0,7. Tänään kävin neuvolan lähetteellä kokeissa ja TSH oli 0,63 ja T4V 12,55 (viite 9-19). Tuo TSH on ilmeisesti vallan mainio arvoltaan mutta onko tuo T4 liian matala varsinkin raskausajan arvoksi?

  • Onhan se aika matala, mutta kun TSH pitäisi pitää viitteiden sisällä raskausaikana (eli yli 0,4) niin tuohon on huono lähteä lääkitystäkään laittamaan.
   tosin tosi matala TSH sinulla ollut aina, että pieni mahdollisuus on aivolisäkeperäiseen vajikseen.

 • Hei,
  Minulla on todettu monikyhmystruuma muutama vuosi sitten. Nyt on olen raskaana, alussa vielä. Aiemmin söin pientä annosta tyroksiinia, mutta tämän vuoden alussa lääkkeen syöminen lopetettiin, kun se ei näyttänyt yhden lääkärin mukaan vaikuttavat TSH ja T4V arvoihin. Itseäni asia huolettaa kuitenkin kovasti. Omaan tilanteeseeni kun en ole löytäny vertaistukea. Olisin kiinnostunut myös saamaan artikkelin luettavaksi toffeetiikeri@luukku.com.

 • Moi!
  Mulla vuosia arvot olleet niukin naukin rajoissa, aina vaan tarjottu masennuslääkkeitä, vaikka oireita vjikseen reilusti.

  Nyt raskaana 20+ viikoilla, sain tänään uusimmat labrat, jotka otettiin todella rajun painonnousun, hiusten kuivumisen ja lähdön, ripsien lähdön ja kuivan ihon (ihan tippuu pinta ihosta vaikka kuinka rasvaa) vuoksi.

  TSH 3,5 T4V 9. Kuulemma oikein hyvät on arvot, mielestäni tämä ei voi pitää paikkaansa, varsinkin kun olen raskaana.

  Vaan mitäpä teen kun tämän alueen kaikki yksityisetkin olen vuosien saatossa käynyt läpi ja ainoastaan on annettu saikkua töistä väsymyksen takia ja määrätty masennuslääkkeitä (joita en ole koskaan huolinut)
  Laihdutus onnistuu, kun juoksin 10 km/pvä ja söin 400 kaloria/vrk. Pystyin laihduttamaan 20 kiloa. Sitten meni polvet, lihoin takaisin.

  Mitä tekisitte, pitäisikö tilata aika jostain oman paikkakunnan ulkopuolelta?

  • ei nyt ihan hyvät arvot…tokikaan et viiterajoja laittanut niin ei voi tietää tarkemmin miten sijoittuu tuo T4V….
   Minä menisin kyllä yksityiselle…

 • Raskausviikkoja 28.
  S-TSH 3.05mU/l
  S-T4-V 10.0*
  Hb 110
  Verenpaineet matalat.
  Sydänlääkitys rytmihäiriöidentakia
  Keliakia. Turvottaa. Väsyttää. Palelee. Voin sanoa että kaikki vaivat.

  Kävin lisäverikokeissa. Odottelen tuloksia. edellisen lääkärin mukaan ei vikaa. Toinen sanoi toista. Ketä tässäki uskois.!

  • TSH nousee normaalistikin raskausaikana, mutta T4V on tosi matala joka antaisi aihetta lääkitykselle.

   • Pitkään odotetut kokeitten tulokset saapui…Ei naurata, jokohan sitä lopussaki olis aihetta lääkitykselle.

    t3v 4.2
    t4v 9.4
    tsh 2.70

    serpit oli korkealla. Rauta-arvot 98. viikkoja nyt 28rv

  • > … edellisen lääkärin mukaan ei vikaa. Toinen sanoi toista. Ketä tässäki uskois.!

   OIREITA pitäisi uskoa. Monimuotoisen vetkuttelun sijaan. Kuten kokenut professori Välimäki, joka monioireisessa tapauksessa hyvin usein alkaa koelääkityksen. Jota tätäkin kokeneen professorin suositusta Suomen endokrinologiyhdistys vastustaa.

   Thyroxin ei ole paras mahdollinen lääke, mutta vaivaton käyttää ja turvallinen. Välimäen mukaan kaksi kolmasosaa koelääkityksistä poistaa oireita. (Apropos turvallisuus: Thyroxin on yllämainitun hoidonestoyhdistyksen suosituksista huolimatta käytössä eytyreoottisillakin masennuspotilailla.)

 • Odottelen labrakokeitten tuloksia. Paikallinen mammapuolen lääkäri kun oli sitä meiltä ettei vikaa olisi missään ja että olisi riskialtista aloittaa lääkitys. Olin jästipää ja soitin toiselle mammapolille ja kysyin mitä mieltä ovat asiasta. Vaativat lisäkokeita. Joten varasin polille ajan täysin eri lääkärille. Välittömästi jatko kokeet. Nyt odotan vastauksia.

  Mitettiny, että minkä ihmeen takia kaikki voi olla niin monimutkasta. Kuitenkin itselläni on jo rytmihäiriöitä johon on lääkitys ollut useamman vuoden, keliakia. Ja vahva sukurasite kilpirauhasen vajaatoiminalle, sekä 1tyypin diabeetekselle.

 • Menipäs vahvasti, kävin tk.ssa. Lisää kokeita aamulla labraan. B-Lasko oli 65. CRP oli Alle 3. Saas nähä kuin monta purkkia imevät verta kädestä. S-tygl 16.9 ja S-TPOab 28. Ettei kuulemma ole mitään… Ottaa selvää poikapolonen tohtinu sanoa enään mitään, puristeli kurkun ja sanoi että rauhanen vasemmalta puolelta turvoksissa. B-ERYT 3.8 ja B-HKR 0.35… Olivat elle viitearvojen. Ei osannut sanoa mitään.

 • P-ALAT 11 (ALLE 14)
  P-K 3.8 (3.5-4.8)
  P-AFOS 97 ( 35-105)
  P-NA 139 (137-144)
  P-KREA 47* (50-90) MATALA
  B-NEUT 4,1 (1,6-6,3)
  B-LY 2,6 (1,2-3,5)
  B-MONOS 0,7 (0,2-0,8)
  B-EOS 0,42* (0,01-0,4) KORKEA
  B-BASO 0,02
  L-NEUT 53
  L-LY 33
  L-MONO 9
  L-EOS 5
  L-BASO 0
  S-RF ALLE 4

  B-LA 34* KOHOLLA EDELLEEN
  HB 120
  T4V 9,4* (10,2-21)
  TSH 2,70
  T3V 4,2
  S-TYGL 16.9
  S-TPOAB 28
  P-CRP ALLE 3

  Jos joku osaa sanoa näistä jotain niin nostan hattua.

  • Tuo TSH ei ole kaukana jossain muualla käytetyistä ylärajan arvoista 2,5 tai 2,0.
   T4v:n viitearvo on ehkä eräs luvuista, joita venyttelemällä tehdään “hallinnollisesti terveiksi”?
   Joku lääkäri suositteli, että T4v olisi paras saada viitealueen yläneljännekseen

 • P-KREA 47* (50-90) MATALA = ei ole edes pahasti matala mutta se ei haittaa vaikka olisi, munuaiset vain toimii tehokkaasti (mulla on matalampi).

  B-EOS 0,42* (0,01-0,4) KORKEA = Allergiat voi nostaa tätä arvoa mutta on niin vähän koholla ettei ole merkitystä.

  B-LA 34* KOHOLLA EDELLEEN = En tiedä minkä ikäinen olet mutta viiteraja on jotain alle 20 joten ei tuo pahasti ole kohollaan mutta esim reumatulehdukset voi nostaa laskoa. crp on kuitenkin normaali joten mitään hoitoa vaativaa tulehdusta tuskin on.

  T4V 9,4* (10,2-21) = t4v hormoni on niin matala että tässä tarvittaisiin jo kilpirauhaslääkkeitä,arvon olisi paras olla yli 13 ….

 • Eipä tullut vieläkään lääkitystä! Taisto jatkuu.. Kunnes räjähdän. Tosin kaveri on jo lähtökuopissa.! 31rv. jalat kattoon siis….

 • Voin sanoa että toivotonta. Neuvolat ja mammapoli sanoo vain että ei hätää eikä vikaa. Näillä siis meen loppuraskauden ajan. Synnytyksen jälkeen yksityiselle.

 • Hei, saisinko lääkärilehden artikkelin osoitteeseen m.h123@luukku.com. Kiitos!

 • Hieman edes lohduttavaa huomata, että muutkin ovat kamppaillet saman asian kanssa. Minulla diagnosoitiin kilpirauhasen vajaatoiminta raskausviikolla 16 arvoilla TSH 5.1 (viite 0,3-4,5) ja T4v 9,5 (viite 9-21). Kilppariani on seurattu jo vuoden kun oireita on ollut, mutta kun pysyneet siellä kuuluisien viitteiden sisällä ei mitään ole tehty. Jo raskausviikolla 8 arvot olivat mielestäni pielessä mutta viitearvojen sisällä (TSH 3,5 T4v 11.8), joten en saanut lääkitystä vaikka kolmelta lääkäriltä asia kysyin! Luovutin tuolloin – ei olisi pitänyt… Nyt tietysti huolettaa miten tämä kaikki on vaikuttanut sikiöön. Eipä paljon enää ole tehtävissä vaikka lääkityksen juuri olen aloittanutkin.

  Olisiko sinun mahdollista lähettää tuota artikkelia “C.Schalin-Jäntti 2008, kilpirauhassairaudet ja raskaus” sähköpostiini karvakasa@yahoo.com?

  Olisi mukava jakaa privaatistikin kokemuksia muiden samassa tilanteessa olleiden kanssa. Miten raskaus on edennyt ja onko vajaatoiminta vaikuttanut lapseen?

 • Hei, minulla on ollut Thyroxin-lääkitys vuodesta 2012 ja esikoinen syntyi 2013. Kuukausi sitten hän sai pikkusisaruksen ja kävin labrassa tämän viikon torstaina: arvot ovat nyt TSH 0,893 ja T4-V 16. Mitä mieltä näistä? Ilmeisesti ihan hyvät, menemättä kuitenkaan liikatoiminnan puolelle? Laskin annosta 0,25 mikrogrammaa muutamia päiviä ennen labroja, koska sitä raskauden takia nostettiin, eli nämä arvot nyt siis 0,1 mg tabletilla / päivä. Mietin uskaltaisko vielä jättää yhden 0,25 mikrogrammaa pois…

 • Hei. Osaisiko joku kertoa kokemuksiaan/ vastata tähän. Sairastan muutaman nivelen tulehdusta, tarkempi diagnoosi on vielä saamatta. Tämän vuoksi lääkityksenäni on Salazopyrin 500mg 2+2 päivässä. Huomasin, että raskautta ajatellessa täytyy alkaa ajoissa syömään vahvaa foolihappoa (5mg 2krt viikossa oli reseptini kun soitin ja pyysin), koska lääkitykseni siihen vaikuttaa. No aiemmin polven nivelnäytteestä löytyi jotain epäselvää ja menin laajempiin labratutkimuksiin. Huomasin viime yönä, että noissa arvoissahan TSH oli 9,3 (!) ja T4V 13,4. Lääkärin mielestä aihetta lääkitykselle ei vielä ollut, kontrolli tammikuun lopussa. Nyt lueskelin, etteihän tuollaiset arvot varmaan edes mahdollista raskautta, saatika turvallista sellaista. Huoli on myös, oliko kilppariarvot pielessä jo edellisessä raskaudessa 2014. Tyttö on tällä hetkellä terve 1,5v, kuukauden ennenaikaisena kyllä syntyi. Aion soittaa asiasta maanantaina lääkärille, mut on tää nyt kumma ettei hän ole tilannetta tajunnut, kerta vielä tuon foolihaponkin määräsi raskautta ajatellen ja itse kilpparikokeeni katsoi. Mitä ajattelette?

  • Raskaus tai ei raskaus suunnitelmia niin tuollaisia TSH lukemia ei jätetä 2 kuukauden päähän uudelleen kontrolloitavaksi!
   Mikä ihmeen pölö siellä nyt taas oli.

   • No näin mä kans näkisin, täytyy kääntyy yksityisen ja muun erikoisalan puoleen jos en soittamalla saa aikaistettua labraa ja lääkettä aloitukseen. Kyseessä siis reumatologi.

    • joo, reumatologit on…sanoisinko hieman “itseään täynnä ja vain omanalansa tunnustavia”… Mulla on diagnosoitu fibro, sain lähetteen magneettikuviinkin jne ja sieltä tuli vain lyhyt vastaus “ei selkärankareumaan viitoksia” eikä mitään muuta…mä en jotenki usko että mun selän kuvat oli täyttä priimaa noin yleisesti 😉

 • Jopa virallinen hoidonestoyhdistys (“endokrinologiyhdistys”) suosituksensa 5.11.2014 kakkossivun puolivälissä toteaa mm. että “… ennen suunniteltua raskautta on syytä varmistaa, että hypotyreoosipotilaan S-TSH on viitealueella ja < 2.5 mU/l."

 • Hei, en tiedä kuinka ahkerasti täälä vielä vastaillaan.. Mutta tosiaan. Raskausviikkoja on nyt 16+4 ja pyysin itse, että kilpirauhasarvot testattaisiin, sillä eräs vanhempi naisihminen minulle sitä ehdotti. Luin paljon oireista ym, ennen kuin pyysin neuvolan kautta lähetteen labraan.. No.. helmikuun alussa arvot olivat tsh 2,6 ja t4v 13, reilu kaksi viikkoa myöhemmin tsh 2,8 ja t4v 13.. Oireet ovat olleet jo useampia vuosia, mutta en ole hoksannut että se voisi liittyä kilpirauhasen toimintaan.. Muksuja on ennestään kaksi, eikä keskenmenoja ole, mutta toinen alkoi näyttää jo 30 viikolta lähtien merkkejä, että haluaisi saapua maailmaan.. Synnärillä ravattiin todella tiuhaan, vaikka likka syntyikin vasta 40+1. Esikoinenkin meinasi ensimäistä kertaa maailmaan saapua 33+6, mutta vuodelevolla syntyikin sitten vasta 38+4.
  En tiedä siis mitä nuo arvot ovat olleet, kun ikinä ennen ei ole niitä katsottu. Oireet kuitenkin ovat todella selkeät. Mm. Tämän sivun “testaa itsesi!” Välilehden oireista täsmää 22.. Lääkärin mielestä oireet on sitä luokkaa, että arvoja katsotaan uudestaan, kun raskausviikkoja on 28. Nyt arvot kuulemma vielä ok… Ja tosiaan… sanoi että jos oireet pahenee, niin voidaan katsoa asiaa jo aiemmin. Mietin vaan, että voiko tää vielä pahentuakkin..?

  • arvosi ovat vähä viitteistä riippuen siinä ja siinä..t4v pitäisi ekat 20 rv pysyä yläkolmanneksella koska sikiön oma kilpirauhanen ei vielä toimi. ja kokemuksesta tiedän että kyllä,se voi pahentua todella paljon.

   • Pohjallakin on jo käyty.. Väsymys on usein jopa aivan ylivoimainen ja monet päivät mennään “rimaa hipoen” läpi.. Jotenkin vain tuntui mukavalta, että kaikelle löytyisi vihdoin selitys, mutta en vain ole enää varma. Olen todella huono vaatimaan mitään ja en vain tiedä, onko tämäkään se, mistä kannattaa etsiä ololleni parannusta.. Vai voivatko kaikki oireet ja jatkuva nuutunut, oman itsensä vastainen käytös selittyä muulla? Olen siis vähän umpikujassa ja tahtoisin tietää jatkanko avun etsimistä täältä, vai onko oireet selitys jostain muusta..?

    • minkälaiset muuten rauta-arvosi ovat?
     Itselläni on ollut lääkitys jo 4 vuotta, silti 2 raskautta on rv 12-20 ollut todella uuvuttavaa koska rauta tuppaa tippumaan tosi lujaa ja se ei nouse millään..

  • Kokeet evät useinkaan näytä vajaatoimintoja: http://bit.ly/1LSErpf ja http://bit.ly/1Q5aJVI
   “… sanoi että jos oireet pahenee, niin voidaan katsoa asiaa jo aiemmin.”
   Mene valittamaan pahentumista. Lääkärin vakuuttaminen oireista on joskus vaikeaa.
   Apua voisi olla jos mittailet heräämisruumiinlämpöjä jonkin aikaa. Onko jotain “35”-alkuista?
   (Kuumemittari suuhun heti herättyä, peiton alla pysyen ja mahdollisimman vähän liikkuen*)

 • Huomasin saksankielisen Wikipedian suosituksen, että raskaanaoleville jo TSH 2:lla pitäisi aloittaa lääkitys:
  “Nach neueren Erkenntnissen geht man davon aus, dass ein TSH-Wert über 2 mehr auf eine kranke als auf eine gesunde Schilddrüse hinweist und in der Schwangerschaft Anlass zur Hormonersatztherapie geben sollte, um Fehlgeburt, Frühgeburt und Hirnreifungsschäden des werdenden Lebens zu verhindern”
  https://de.wikipedia.org/wiki/Hypothyreose#Diagnose

 • Voiko kilpirauhasen vajaatoiminta olla syynä tiputteluvuotoon ennen kuukausia? Olisko niin että keltarauhashormonia ei erity riittävästi ja aiheuttaa tiputtelun?
  Kilpirauhasen vajaatoiminta todettu 10kk sitten. Olen syönyt Thyroxinia ja nyt arvot viitteessä tsh 2.86 (viite 0.4-4.0) ja T4 17.7 (vitte 10.0-21.0). Tiputtelu vähentynyt mutta ei loppunut. Ollaan jo reilu vuosi yritetty raskautua mutta tuloksetta.
  Olisiko keltarauhashormoni lisästä mahd apua?

 • Englannissa näin: “NICE CKS recommend that women attempting to conceive and newly pregnant should have TSH in the low-normal range 0.4-2.0 with FT4 in the upper range”
  Eli TSH alle 2 ja T4v yläpuoliskolla.raskautta suunnittelevilla ja raskaana olevilla.
  Suomessa endoyhdistyksen suosituksen kakkossivulla vain vaatimus että TSH on alle 2,5

  • Itselläni 5 vuotta sitten pidettiin suomalaisellakin lapsettomuuspoliklinikalla tärkeänä, että TSH on max 2, jotta voisin tulla raskaaksi. Sairastin siis silloin jo vajista ja meillä oli ollut monta keskenmenoa. Lisäksi kilppariiin erikoistunut lääkäri korosti, että on tärkeää ottaa joka päivä samankokoinen annos Thyroxinia (lapsettomuuspkl oli määrännyt välillä isomman välillä pienemmän annoksen viikossa). Nämä kun saatiin kuntoon ja verenohennuslääke lisäksi, koimme ensimmäisen onnistuneen raskauden ja vauva tuli =) Uskon kilpparilla olleen suuri osuus asiassa ja sen lääkityksen korjaamisella.

 • Moi! Olen yrittänyt etsiä tietoa, että mitkä on hyvät arvot raskaana ollessa ja thyroxin lääkityksellä TSH:lla ja T4V:llä. Olen itse lisäillyt annosta, kun alkoi väsyttään ja neuvolassakin sanottiin, että raskaana tarve kasvaa. Nyt jo viikkoja 23 ja aloin ottaan joka päivä sen 0,5 tb (on tosi pieni annostus) ja nyt nostin sen 0,75 tb, kun tää väsy on kamala. Neuvolasta määrittiin kokeet, mutta lääkärini ei niitä kommentoinut koska oli viiterajoissa. Mutta kiinnostaisi tietää, että mitkä on hyvät arvot että osaa rukata lääkitystä.
  P -TSH 2.1 mU/l 0.27-4.2 mU/l
  P -T4-V 11.5 pmol/l 11.0-22.0 pmol/l

  • Ja arvoja ei ole siis mitattu lainkaan alkuraskauden aikana, koska miiulla on aloitettu lääkitys oireiden perusteella ja koska kipupotilailla on useimmiten alemmat raja-arvot erään tutkimuksen mukaan. Ja ilman lääkitystä en enää suostu olemaan…nyt on pelko, että mitä oon aiheuttanut lapselle kun en oo lisännyt annosta aiemmin…

  • Sikiön oma kilpirauhanen alkaa toimimaan n. raskauden puolivälissä joten loppua kohti lääkitys on itseäsi varten enimmäkseen.
   Raskausaikana TSH tulisi olla alle 2 ja T4V viiteasteikon yläkolmanneksella eli sinun tapaksessa 17-20.

   • Hei!
    Kiitos Tiina vastauksesta. Oon nyt omatoimisesti nostanut annosta ja parin viikon päästä on labrat taas. Toivottavasti vaavi ei oo kärsinyt alkuaikana alhaisesta annoksesta. No vauva ottaa äidiltä ja äiti “kärsii”. Selviää sitten joskus

 • No nyt oli arvot 1,5 ja 11,2. Milläs tuon toisen sais oikeesti nousemaan?

  • Thyroxinilla.
   TSH on edelleen liian korkea jonka vuoksi thyroxin tiputtaa ainoastaan sitä arvoa, eikä nosta t4v arvoa.

 • > No nyt oli arvot 1,5 ja 11,2. Milläs tuon toisen sais oikeesti nousemaan?
  .
  Anthony Toftin mukaan jo perushoidossa TSH olisi 0,2 … 0.5 ja T4v jotain kahtakymppiä.
  Tarvittaessa jatketaan T4v:n nostamista tiukasti huolehtien T3v:pysymisestä viiterajoissa.
  .
  Taloustilanteen salliessa näitä(kin) voi mittauttaa omalla pankkikortilla maksaen (Cityterveys).
  B12, ferritiini, D ja folaatti eräissä maissa varmistetaan heti hoidon alkuvaiheessa

 • Hei! Onko voimakas palelu selvä oire vajaatoiminnasta raskauden alussa? Rv 6 tuli keskenmeno. Ja mietityttää myös se, että olin flunssan ja valtavan kurkkukivun kourissa n. rv 4 ja lääkäri määräsi siihen kuurin. Olisko se kuristava kurkkukipu voinu olla kilppariin liittyvää.. Kiitos sivustosta!

  • Palelu alkuraskaudessa on raskausoire.
   ei vajaatoiminta puhkea 2 viikossa raskauden vuoksi.

 • Hei. Kävin viime viikolla Mehiläisessä hiustenlähdön takia ja ottivat myös kilpparikokeet TSH 5,8 ja toi T4 9,7 eli tarkoittaako vajaatoimintaa…? Löysin tänne sivuille, koska sain tammikuussa lapsen ja aloin miettimään onko ollut arvot jo tällaiset raskausaikana ja onko sillä ollut vaikutusta sikiöön. Koko raskaus ajan olin todella uupunut ja siintä neuvolassa lääkärille puhuin, mutta ei ottanut mitään kantaa. Useamman vuoden jo ollut erilaisia oireita, joita tutkittu vain yksittäin esim. huimaus ja matala pulssi, kuukautiskierto miten sattuu ja silloinkin TSH arvo ollut 3,5-3,7… Ja raskautuminen kesti 3 vuotta vaikka söin lisäksi clomeja pari kiertoa ei vaikutusta raskautumiseen.

 • 8.4.2016 kirjoitin ylle englantilaisista suosituksista. Jotain samanvivahteista on Suomessa endokrinologiyhdistyksen suosituksessa (Kappale “Hypotyreoosi ja raskaus” sivulla 2) http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1gXqPbTldioJ:stm.fi/documents/1271139/1447521/Liite%2B2.%2BSuomen%2Bendokrinologiyhdistyksen%2Bsuositus.pdf/6c54e251-1d78-4348-8365-6b87194c3085+&cd=2&hl=fi&ct=clnk&gl=fi

 • Hei, kovasti toivonut lasta jo useamman vuoden ajan ja yksi raskaus alkoi ja olin niin iloinen ja valitettavasti päättyi keskenmenoon vkolla 7.. Kilpirauhasen vajaatoimintaa hoidettu nyt n. 10 kuukautta vaihtelevasti. Kun sain keskenmenon, arvot olivat: TSH 3.55 ja T4-V 14.4. Voisivatko olla yhteyksissä k.menoon? Nyt en ole sen jälkeen onnistunut raskautumaan kovasta yrityksestä huolimatta? Tutkimukset tehty ja mitään ongelmia ei kummastakaan löydy. Luulen että minun kilpirauhasen hyvänlaatuiset kyhmyt, imusolmukesuurentumat ja nuo arvot estävät normaalin lisääntymisen.. Mitä mieltä? Onko kokemuksia? Olisikohan minun mahdollista saada sähköpostiini se Camillan artikkeli, josta täällä on paljon puhuttu? osoite on pohjolainen.maria (at) gmail.com Googlettamalla en löytänyt sitä mistään. Ihana jos joku voi auttaa ahdingossa olevaa kilpparipotilasta ja vauvakuumeilijaa, koska olen jo 31 v ja haluaisin pian onnistua saamaan lapsen ja tietenkin saamaan selvyyttä tähän “järjettömään vajikseen”..

  • Ylempänä minun ja Tiinan maininnat suosituksista raskautta suunnitteleville ja raskaana oleville. TSH alle 2 ja T4v lähempänä kahtakymmentä.
   .
   Kilpparivaivassa on toisena tarkistaa että hyvin yleisesti samoja oireita aiheuttavat ferritiini, D-vitamiini ja folaatti ovat viitealueidensa puolivälissä sekä B12 viitealueensa ylärajalla. (Sitten on harvinaisempia tarkistettavia useita.)
   .
   Autoimmuunityreoidiitti eli Hashimoto on vielä yksi selvitettävä. Tarvittaessa tiukka gluteenittomuus, 200ug seleeniä ja TSH pidettävä hyvin alhaalla.

 • Täällä myös yksi pelkää raskautensa puolesta. Äidillä kilpparin vajaatoiminta ja multakin löytynyt oireita jo pitkään. Huolestuin vasta kun ymmärsin sen vaikuttavan raskautumiseen ja keskenmenoihin. Meillä yritystä takana vuosi, yksi keskeytynyt keskenmeno 5/16. Nyt raskaana viikolla 8. Maaliskuussa manguin päästä kilpparikokeisiin kun yritystä oli takana tuloksetta 7kk. Sain ainoastaan TSH-lähetteen ja tulos oli 2.54. Tänään kävin uusintakokeissa, TSH 3.0 ja T4V 13.0. Huolestuttaa josko tämäkin nyt menee noiden takia kesken 🙁 Vasta-ainekokeisiin en edes päässyt.. Keskiviikkona menen neuvolaan mutta tuskin terkkatäti näihin puuttuu kun ovat “viitearvoissa”. Onko vinkkejä?

 • Ovatkohan harvemmin käyvät huomanneet millä tavoilla sivuston tämänhetkinen navigointi toimii?
  Etusivulla leveän mainoksen alapuolella vasemmalla on allekkain keskustelulueita mutta ne eivät ole linkkejä.
  .
  JOKO mainoksen yläpuolella kuvakkeesta “kolme palkkia päällekkäin” aukeaa pudotusvalikko eri alueista.
  TAI leveällä tietokonenäytöllä tuon kuvakkeen sijaan ovat alueiden linkit samalla rivillä vierekkäin

 • Pointtina ohje kapeanäyttöisen tietokoneen käyttäjälle.
  Minulle vanhan tietokoneen käyttöönoton jäkeen mm. tämä alue oli pitkään pääsemättömissä JOS tuoreimpien luettelossa ei ollut linkkiä täällä olevaan viestiin.
  Olin tottunut kuuteen välilehteen tuolla ihan ylhäällä mutta nyt olikin korvautunut vasemman laidan mustalla neliöllä (välilehtiotsikon “Blogi” paikalla) jossa on kolme päällekkäistä valkoista palkkia.

 • Jatkoksi 8.4.2016 kerrottuun, nyt toiselta taholta.
  The British Thyroid foundation website says “The recommendation is that before and during pregnancy thyroid function tests are regulated such that serum TSH is kept in the lower half of the normal range (<2.5 mIU/l before and <2.0 during pregnancy). This may require a dose adjustment in your levothyroxine"

 • Olen nyt hieman hämmentynyt. Olen 22vk raskaana ja koko raskaus mennyt über väsymyksessä (+liuta muita oireita). Viime viikolla vihdoin sain tsh kokeen ja tulos 2.88.
  Kuitenkin nyt kun lääkäri otti t4v:n ja vasta-aineiden kanssa uudestaan tsh (jonka otto meni lapsiarjen vuoksi 3h hereillä, ensimmäinen vain h hereillä) oli arvo 2.01. T4v oli 11 ja vasta-aineiden tulos ei vielä näy.

  Olenko luulotautinen ja vain raskaana vai onko vajaatoimintaa johon pitäisi puuttua?

  • Minulla oli t4v 11 kun sain diagnoosin.

   Ensimmäinen TSH arvosi oli vähän koholla, toinen normaalin rajoissa. mutta TSH laskee hereillä oloaikana joten huonosti nukuttu yö voi selittää sen laskemisen.
   Hyvä asia kuitenkin raskauden kannalta on että nyt jo sikiön oma kilpirauhanen toimii joten vauvallasi ei ole enään sen puoleen hätään. toki on se kääntöpuoli että alkuraskaudessa sikiö on riippuvainen äidin t4v hormonista (mikä voi myös laskea arvoa jos kilpirauhanen ei kunnolla toimi ja vauva vie osansa).

   • Raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana olisin voinut nukkua koko päivän tai ainakin vähän väliä. Ehkä annoin liikaa mennä raskauden piikkiin, koska kuitenkin toinen raskaus ja vaikka ensimmäinen oli gemini raskaus en ollut läheskään niin väsynyt.
    Ehkä nyt en anna periksi vaan yritän saada hoitoa. Tosin, en ymmärrä miksi vajaatoiminnasta kärsivillä pyritään pitämään tsh lähempänä 1 raskauden ajan, mutta muut saavat huidella 2.5 paikkeilla. Raskaudenhan pitäisi kiihdyttää nimpparii, ei hidastaa…

    • raskaus luonnostaan nostaa TSH arvoa. ja raskauden aikana tsh tulisi olla alle 2,5. raskaus osiosta voit lukea tarkemmin aiheesta.

 • Tänään rv 8+1, takana aiempi keskeytynyt km rv 7+2. Nyt TSH 2.8, neuvolalääkäri paikalla vasta viikon kuluttua – voiko odotella sinne asti huoleti? Kovasti paleltaa ja väsyttää, mutta nehän nyt ovat ihan raskausoireitakin… t4v oli hyvä.

  • tsh olisi suositeltavaa olla alle 2,5 raskautta suunniteltaessa/ raskausaikana, mutta valitettavasti suomen tk-lääkärit eivät tätä tiedä (koska eivät ole erikoistuneet endokrinologiaan), eivätkä varsinkaan usko potilasta joka niin väittää…

   • Nyt on tullut muutosta terveydenhuollossa siltä osin, että pitäisi raskausaikana ainakin toisella kolmanneksella olla tsh alle 2,5. Itselläni vaati kuitenkin myös toisen testin joka yli tämän viitteen eli yksi ylitys ei riittänyt vaikka oireita ja t4v 11. Nyt tsh oli 2.63 ja t4v tippunut 10, viikkoja nyt 28. Toivon, että nyt oireeni otetaan vakavasti ja saan helpotusta.
    Kuitenkin ollut menkkamaisia supistuksia, joiden en toivo lisääntyvän.

 • Löytyisikö täältä apua rauhoittamaan mieltä ?

  Mulla poistettu kilppari 2013, sen jälkeen arvot ovat pyörineet niin että tsh 0,03 tai siinä nurkilla ja t4v 20-21, vointi on ollut hyvä. Olen jaksanut hyvin jne.

  Nyt raskaana viikolla 10+4, uudet labrat tsh 0,25 ja t4v 15.8. Lääkitystä pudotettu koko ajan, neuvolan lääkärien mielestä tsh pitää saada 1-2 ja t4v ei ole väliä. Itse en tästä ohjeesta ole kovin vakuuttunut.

  Mitkä arvot siis olisivat ihanteelliset ja hyvät jotta vauvalle ei sattuisi mitään ?

  • 8.4.2016 viesti uusiksi: “Englannissa näin: “NICE CKS recommend that women attempting to conceive and newly pregnant should have TSH in the low-normal range 0.4-2.0 with FT4 in the upper range”
   Eli TSH alle 2 ja T4v yläpuoliskolla.raskautta suunnittelevilla ja raskaana olevilla.
   .
   Suomessa endoyhdistyksen suosituksen kakkossivulla vain vaatimus että TSH on alle 2,5
   Englannissakin jokin muu taho puhuu vain tuosta epäluotettavasta TSH:sta. Ihmettelen!
   (TSH yleensä on käyttökelpoinen alkudiagnoosissa, mutta ei annosten säätelyssä.
   Tutkimus PMC1341585 näytti TSH:n hurjat vaihtelut. )

 • Hei Tiina, Voisinko minäkin saada Camilla Schalin-Jäntin artikkelin? Kiitos paljon!

 • Hei! En tiedä vastaileeko täällä enää kukaan, mutta olisi kiva saada tietää asiallisista lääkäreistä uudellamaalla. Varasin nyt ajan Kampin terveystalosta endokrinologilta, kun arvot olivat rv 18 tsh 0.91 ja t4 11, oireena kamala kooma koko ajan, hiusten katkeilu, kuiva iho ja masennus. Sen nyt jo tajusin asiaa selviteltyäni, että toi t4 on aivan alarajalla. Mitä sanon lääkärille, jos en nyt satu pääsemään asiantuntevaan hoitoon?

  • Sikiö alkaa tuottamaan omaa kilpirauhashormonia raskauden puolivälissä joten sen suhteen on jo myöhäistä toimia, toki oman olosi kannalta lääkitys voi auttaa.
   en vaan tiedä että miten lääkärit suhtautuvat raskaana “koehoitoon”.

   • Lääkärin (Kampin terveystalo) mukaan vaaraa sikiölle ei ole ollut, t3 oli 3,9. Kontrollikokeisiin n. kuukauden päästä ja jos väsyttää edelleen, saan pienen annoksen tyroksiinia kokeeksi. Hohhoijaa, jos nyt jaksan sinne saakka…

 • Moikka. Arveluttaa

  18+3 raskausviikot.
  Kävin kokeissa tuli tulokset.

  Tsh 1,39
  T4v 14.3

  Raskausajalle on eri viitteet tietojeni mukaan. Miltä näyttävät

  • ei meilläpäin ole raskaana eri viitteitä, mutta toki suositus on että TSH olisi alle 2.5. Ja en osaa kommentoida sinun arvoja tietämättä t4v hormonin viiterajoja.

   • 18.8.2017 09:35 P-T4-V 14.3 pmol/l (10.2-21 arvo perus ei raskana olevalle)

    18.8.2017 09:35 P-TSH 1.39 mU/l (0.4-4.5,aamunäyte ei raskaana olevalle)

    • tsh ihan ok, minulle tuo t4v olisi liian matala mutta se on niin yksilöllistä. suositus on että se pysyisi yläkolmanneksella jotta sikiö saa ensimmäiset 20rv tarpeeksi hormonia mutta keskivaiheilla kun edes on niin se on ok.

 • http://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0175708&type=printable on keväällä ilmestynyt metatutkimus.
  Ei mitään uutta, puoltaa tämäkin varhaista lääkitystä. (Kuten kaikillakin Hashimoton pysäyttämiseksi sekä tulevien sydän- ja verisuonisairauksien torjumiseksi.)

 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26058422 on tutkimus lasten älykkyysosamäärän (huonosta) kehittymisestä alkavasti vajaatoimintaisten äitien lapsilla

 • Moi, Minulla on ikää 40+ raskautta yritellään ja jo vuoden ollut olo, että kropassa jotain vikaa. Kilpirauhasarvoista mitattu TSH ja T4 kolme kertaa vuoden sisään ja vuosi sitten Tsh oli 2,2. Lokakuussa 2,7 ja nyt 3,5. T4 arvot vuosi sitten 13, lokakuussa 13,8 ja nyt 14,4. Meillä on aika lapsettomuuspolille helmikuussa, mutta alkoi ahdistamaan tuo TSH. Pitäisikö pyrkiä johonkin endolle tai muulle lääkärille jo ennen sitä. Tämä stressihän ei varsinaisesti helpota tätä prosessia. Kiitos jo etukäteen kommenteista!

  • anteeksi että vastaus on kestänyt,oman vauva-arjen myötä en ole jaksanut olla täällä kun oma kilpirauhanen meni rankalle liikatoiminnalle.
   lapsettomuushoidoissa suosittelevat että tsh olisi alle 2,5 mutta ei tähän yleensä muut lääkäri puutu vain se hoitava lääkäri jos näin haluaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *