Tykkää Facebookissa!
Suosittele Googlessa!

Raskaus ja vajaatoiminta

 
 
 

Moni ihminen ei ole tietoinen että raskausaikana kilpirauhasen tulisi kiihdyttää toimintaansa jopa 50%.
Kilpirauhasen piilevä ja varsinainen vajaatoiminta ovat riski lapselle mikäli sairautta ei hoideta.
Kilpirauhashormoni on alkionkehityksen, sikiön kasvun ja ennen kaikkea sikiön aivojen kehittymisen kannalta tärkeä.

Pienehkössä tutkimuksessa äidin seerumin alle 10. persentiilin T4v-pitoisuus 12. raskausviikolla liittyi lapsen psykomotorisen kehityksen heikkoihin testituloksiin kymmenen kuukauden iässä (Pop ym. 1999), ja yli 25 000 raskauteen kohdistuneessa tutkimuksessa 7–9-vuotiaiden lasten älykkyysosamäärä oli pienempi, jos äidillä oli toisella raskauskolmanneksella hoitamaton hypotyreoosi (Haddow ym. 1999).Lähde

Kilpirauhasen toiminnan häiriöt vaikuttavat hedelmällisyyteen

Hypotyreoosi. Kilpirauhasen normaali toiminta on naisen hedelmällisyyden kannalta oleellista. Hypotyreoosi heikentää libidoa ja hankaloittaa munasolun irtoamista ovulaatiossa, ja yli 70 % sitä potevien naisten kierroista on anovulatorisia (Roti ym. 1996). Kuukautiskierron luteaalivaiheen progesteronituotanto jää niukaksi, minkä seurauksena kohdun limakalvon proliferaatio ei esty ja kuukautisvuodot ovat runsaat ja epäsäännölliset. Syynä saattaa olla hyperprolaktinemia ja aivolisäkkeen LH-erityksen heikkeneminen, ja ääritapauksissa munasarjat kuihtuvat ja kuukautiskierto loppuu. Hedelmällisyys huonontuu hypotyreoosissa selvästi, ja keskenmenoja esiintyy tavallista enemmän. Seerumin gonadotropiinipitoisuudet ovat yleensä mitattaessa normaalit, mutta sekä estrogeenien että androgeenien aineenvaihdunta on muuttunut (Larsen ym. 1998). Estrogeeniaineenvaihdunnassa estriolin tuotanto lisääntyy. Sukupuolihormoneita sitovan globuliinin (SHBG) pitoisuus seerumissa pienenee, ja sen johdosta veren kokonaisestradioli- ja kokonaistestosteronipitoisuudet ovat pienet, mutta vastaavien vapaiden ja bioaktiivisten hormoniosuuksien pitoisuudet voivat olla suurentuneet.Lähde

Kilpirauhasen toimintahäiriöt ovat yleisiä, ja valtaosa potilaista on naisia. Raskauden aikaisen hypertyreoosin prevalenssi on arviolta 0,1–0,4 %, hypotyreoosin 0,3–0,5 % ja subkliinisen hypotyreoosin 2–3 % .Arviolta 1–2 % kaikista raskaana olevista naisista saa hypotyreoosiin korvaushoitoa. Kohonneita seerumin tyreoideaperoksidaasivasta-aineita (S-TPO-va) kroonisen eutyreoottisen autoimmuunityreoidiitin merkkinä voidaan osoittaa jopa 5–15 %:lla raskaana olevista naisista .
Viime vuosina on kiinnitetty yhä enemmän huomiota siihen, miten kilpirauhasen toimintahäiriö vaikuttaa naisen hedelmällisyyteen, raskauden kulkuun ja sikiön kehitykseen. Hoitamaton raskauden aikainen hypertyreoosi lisää raskausmyrkytyksen vaaraa ja keskenmenoriskiä. Siihen voi liittyä sikiön huono kasvu ja lapsen alhainen syntymäpaino. Sekä lievä (subkliininen) että varsinainen hypotyreoosi heikentävät naisen hedelmällisyyttä. Hoitamaton raskauden aikainen hypotyreoosi lisää niin ikään keskenmenon ja ennenaikaisen synnytyksen riskiä ja altistaa lapsen alhaiselle syntymäpainolle. Hoitamattomaan raskauden aikaiseen subkliiniseen ja varsinaiseen hypotyreoosiin on myös liitetty
jälkeläisen pienentynyt älykkyysosamäärä . Tuoreen tutkimuksen mukaan myös eutyreoottinen krooninen autoimmuunityreoidiitti lisää keskenmenon ja ennenaikaisen synnytyksen riskiä. Lähde C.Schalin-Jäntti 2008, kilpirauhassairaudet ja raskaus.

Raskauden aikana kilpirauhashormonin tarve suurenee n. 30-50%, joten tyroksiinin annos on syytä arvioida raskauden alettua ja seurata läpi raskauden säännöllisesti.

Hypotyreoosi raskauden aikana

Eutyreoottinen autoimmuunityreoidiitti ja subkliininen hypotyreoosi. Kilpirauhasvasta-aineita esiintyy ilman kilpirauhasen toimintahäiriöitäkin (eutyreoottinen autoimmuunityreoidiitti) 3–14 %:lla odottavista äideistä (Glinoer 1997). Tällöin kilpirauhanen ei aina kykene lisäämään hormonituotantoaan raskauden edellyttämässä määrin, ja hypotyreoosi saattaa kehittyä loppuraskaudessa jopa joka toiselle näistä äideistä. Tämä voi osaltaan selittää ennenaikaisten synnytysten merkitsevästi lisääntyneen osuuden näillä naisilla (Glinoer 1997). Siten kilpirauhasvasta-aineiden toteaminen eutyreoottisellakin nuorella naisella puoltaisi jopa tyroksiinihoitoa jo raskautta suunniteltaessa ja raskauden aikana.
Subkliinista hypotyreoosia (suurentunut seerumin TSH-arvo mutta normaali T4v-pitoisuus) on kuvattu esiintyvän 2–3 %:ssa alkuraskauksista. Noin 40 % näistä tapauksista johtunee autoimmuunityreoidiitista ja noin 25 % kilpirauhasatrofiasta (Klein ym. 1991, Glinoer 1997). Tila ei liene raskauden ennusteen kannalta kovin vaarallinen (Davis ym. 1988, Glinoer 1997) ja se saattaa olla tilapäinenkin (Roti ym. 1996), mutta varminta on hoitaa nämäkin potilaat eutyreoottisiksi (normaali TSH) raskauden aikana. Toisen raskauskolmanneksen subkliiniseen hypotyreoosiin, jota ei ole hoidettu tyroksiinilääkityksellä, on tuoreessa tutkimuksessa liittynyt lapsen pienentynyt älykkyysosamäärä 7–9 vuoden iässä (Haddow ym. 1999). Tämäkin puoltaa eutyreoosiin pyrkimistä.Lähde

Virallinen ohje raskausajan seurantaan on seuraava:

Tarkista TSH ja T4v ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana.

Lisää tarvittaessa tyroksiinin päiväannosta 25–50 mikrogrammaa (0,025-0,05mg)  4–6 viikon välein, kunnes TSH on viitealueella.

Jos TSH-arvo on ensimmäisessä tarkistuksessa viitealueen ylärajalla, tarkista se vielä toisen raskauskolmanneksen aikana. Muuten TSH määritetään myöhemmin vain tarvittaessa (äidillä kilpirauhasvasta-aineita, anemia, raskauden kulku epänormaali).

Viitearvojen sisällä pysyminen voi riittää “terveelle ihmiselle”, kuitenkin kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavalla saattaa olla rajutkin oireet jos TSH on yli 2.

Virallisessa ohjeessa vain on yksi aukko: On aivan normaalia että raskauden alussa TSH laskee ja mikäli seurataan vain TSH:a  niin ei ole mitään tietoa elimistön tyroksiinin määrästä. Kuten on jo huomattu monen potilaan kohdalla, kaikilla TSH ei nouse ennenkö T4V on ehtinyt rajusti laskea. Onneksi nykyään suurinosa lääkäreistä seuraa myös T4V arvoa raskauden aikana eikä tuudittauduta siihen kivikautiseen ohjeeseen.

Raskaus

Tyroksiinin (T4) tarve lisääntyy raskauden aikana . Tämän takia odottavan äidin kilpirauhanen joutuu koetukselle. Lisääntynyt tyroksiinin tarve selittyy tyroksiinia sitovan globuliinin (TBG) määrän lisääntymisellä, suuremmalla kilpirauhashormonien jakautumistilavuudella sekä istukan kiihtyneellä T4:n kuljetuksella sikiöön ja hajottamisella . Terve kilpirauhanen pystyy kompensoimaan tämän tuottamalla keskimäärin 50 % enemmän tyroksiinia raskauden aikana. Lievää kilpirauhasen vajaatoimintaa potevalla naisella tyroksiinin tuotanto on jo valmiiksi hieman häiriintynyt, minkä takia tila voi syventyä varsinaiseksi hypotyreoosiksi raskauden aikana. Korvaushoitoa saavan hypotyreoosipotilaan tyroksiiniannosta pitää vastaavasti suurentaa raskauden ajaksi.
Lähde C.Schalin-Jäntti 2008, kilpirauhassairaudet ja raskaus.

Vaikutus sikiöön

Riittävä tyroksiinipitoisuus on välttämätön sikiön keuhkojen, luuston ja ennen kaikkea aivojen normaalille kehitykselle . Sikiö on riippuvainen äidin tyroksiinipitoisuudesta ennen kaikkea alkuraskaudessa. Sikiön oma kilpirauhanen alkaa kerätä jodia viikolla 10–12, mutta oma kilpirauhashormonien tuotanto käynnistyy vasta noin viikolla 20 .
Jodi, tyroksiini, TSH-reseptorivasta-aineet (TSHRAb) ja tyreostaatit siirtyvät kaikki äidistä sikiöön. Tyroksiinin siirtyminen äidistä sikiöön on kuitenkin rajallista, eikä esimerkiksi riitä estämään hypotyreoosin kehittymistä vastasyntyneellä, jolta oma kilpirauhanen puuttuu. TSH ei siirry äidistä sikiöön.
Lähde C.Schalin-Jäntti 2008, kilpirauhassairaudet ja raskaus.

Riskit

Hoitamattomaan hypotyreoosiin liittyy heikentynyt hedelmällisyys, vaikka se ei poissulje raskautta. Abalovichin ym. tutkimuksessa 35 % hypotyreoosista kärsivistä naisista tuli
raskaaksi ilman tyroksiinihoitoa, heistä 11 %:lla oli varsinainen ja 89 %:lla subkliininen hypotyreoosi (22). Hoitamattomaan raskauden aikaiseen hypotyreoosiin liittyy useita komplikaatioita, äidin hypertensio, istukan irtoaminen, synnytyksen jälkeiset vuodot, keskenmeno, ennenaikainen synnytys, lapsen matala syntymäpaino ja jälkeläisen neuropsykologiset häiriöt ja oppimisvaikeudet.Riski on suurempi varsinaisessa kuin subkliinisessa hypotyreoosissa.Asianmukaisesti toteutettu tyroksiinihoito vähentää merkitsevästi riskejä.
Lähde C.Schalin-Jäntti 2008, kilpirauhassairaudet ja raskaus.

Hypotyreoosin hoito

Tyroksiinin tarve suurenee heti alkuraskaudessa, minkä takia on ehdotettu tyroksiiniannoksen lisäämistä 25 µg:lla vuorokaudessa heti, kun korvaushoidossa oleva hypotyreoosipotilaan raskaus on tiedossa. Raskauden aikana tarvitaan keskimäärin 30–50 % suurempaa tyroksiiniannosta.
Jos hypotyreoosin taustalla on totaalityreoidektomia, tarvitaan annoksen suurentamista keskimää-
rin enemmän kuin autoimmuunityreoidiitissa, jossa toimivaa kilpirauhaskudosta voi vielä olla jäljellä. Tyroksiini otetaan aamulla yhtenä annoksena noin 10 minuuttia ennen aamupalaa. Rautalääkitys tai kalsiumlisä vähentää tyroksiinin imeytymistä samanaikaisesti otettuna, ja tulee nauttia vasta muutama tunti tyroksiinin oton jälkeen.Jos raskaana olevalla naisella todetaan hypotyreoosi, tyroksiinikorvaushoito aloitetaan suoraan 100–150 µg:lla vuorokaudessa (noin 1,8 µg/vrk/kg). Vaikeassa hypotyreoosissa voidaan tarvittaessa antaa kaksinkertainen annos muutaman päivän ajan. S-TSH tarkistetaan ensimmäisen kerran 4 viikon kuluttua. Tämän jälkeen suositellaan STSH:n tarkistus 6–8 viikon välein läpi raskauden, myös niillä naisilla, joilla korvaushoito oli käytössä jo ennen raskaaksi tulemista. Raskauden jälkeen palataan entiseen tai arvioituun ylläpitoannokseen.
Lähde C.Schalin-Jäntti 2008, kilpirauhassairaudet ja raskaus.


106 Responses to Raskaus ja vajaatoiminta

 • En hakenut oikeastaan mitään. Ihmettelin vaan, että mitä ihmettä nämä uudet rajat nyt olivat kun en ollut niistä ikinä mitään kuullut aiemmin. Ajattelin kysyä, että onko Suomessakin portaistettu raskauden ajan seurantarajat. En todellakaan pidä arvojani hyvänä. Olen vaan todella hämilläni siitä miten he vastasivat minulle polilta. Aion nostaa itsenäisesti lääkitykseni ja toivon ettei mitään kauheaa vahinkoa vauvalle ole tapahtunut. Kiitos sinulle Tiina asiantuntevista vastauksista. Jatkan täällä taistelua äippäpolia vastaan.

  • ei täällä ole mitään muunneltuja rajoja raskauden aikana,ihan samat kuin muutenkin.

 • Mä tosiaan hämmästyin ihan hirveästi kun soitin polulle ja tiukkana vaadin saada puhua lääkityksestä ja yhtäkkiä raja-arvot olivatkin jotain muuta kuin mihin olin tottunut. En todellakaan aio purematta niellä näitä “uusiakaan” rajoja.

  Ihanaa, että olet Tiina jaksanut asiantuntevasti vastata.

 • Yritänpä linkittää suoraan Lääkärilehden arkistoon artikkelin, joka on herättänyt kiinnostusta: http://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2008/SLL352008-2795.pdf

 • Moikka!

  Raskaana ja järkyttävä väsymys plus sata muuta vaivaa. Kilpparilabrat otettu 2009 jolloin TSH 1, 6 ja t4v 10 (olin raskaana, en saanut lääkitystä). Viitearvot TSH 0, 3-4, 5 ja t4v 10-21. 2012 arvot olivat TSH 2, 4 ja t4v 13 (ei lääkitystä). Tänään kävin taas labroissa, soittoaika lääkärille torstaina. Mielenkiinnolla ja kauhulla odotan tuloksia. Toisaalta toivoisin saavani selityksen voipuneelle ololleni, toisaalta pelkään mahavauvan puolesta, raskausviikkoja kun jo 28.

  Voisiko joku ystävällinen (Tiina :)) laittaa sähköpostiini paljon puhutun artikkelin? jossu.nyberg@gmail.com

  Mitä mieltä olette arvoista? Olisiko tuolloin 2009 pitänyt vaatia lääkkeitä kokeiluun?

 • Hei,

  Itse olen 22-vuotias nuori nainen ja vajaatoimintaa olen sairastanut n.10 vuotta. Lääkityksenä thyroxin 0,1 mg vaihtelevin annoksin. Tällä herkellä viimeisten labrojen mukaan tsh yli 10 (viite 0,4-4,0) ja t4-v 17 (9-19). Arvot ovat siis vuosien aikana vaihdelleet alhaalta ylös ja nyt taas kääntynyt vajiksen puolelle. Läkitystä on myöskin munklattu unein sinne sun tänne.

  No anyway. Miehen kanssa ollaan puhuttu raskauden mahdollisuudesta joskus tulevaisuudessa. Olen miettinyt mitenköhän tämä vajaatoiminta vaikuttaa raskaaksi tulemisen mahdollisuuteen. Onko teillä kenelläkään kokemusta siitä, että olette vajaatoiminnasta kärsineet jo ennen raskauden yrittämistä/ raskaaksi tulemista? Miten on tärpännyt vaikka ko sairaus on teillä ollut perussairautena ja olette throxin-hoidossa olleet? Itse lähinnä mielenkiinnosta tätä kyselen vaikkei aihe juuri nyt vielä olekaan ajankohtainen. Lähinnä nämä vaihtelevat kilppariarvot ärsyttävät ja pistävät pohtimaan näitä raskausjuttujakin. Mukava kuulla, jos jollakin on kokemuksia. :)

 • Hei,

  Olen sairastanut hypotyreoosia vuodesta 2008. Aluksi kävin parilla lääkärillä oireiden takia jotka sanoivat vaan ettei minulla mitään ole (äidillä on sama tauti, samat oireet ollu, arvoja on seurattu ja ne ovat muuttuneet kokoajan huonommaksi mutta edelleen viitearvojen sisällä) ja parasta: sinulla on vain äitisi soluperimä! Noh kävin yksityisellä peruslääkärillä joka totesi vajaatoiminnan ja antoi siihen thyroxin -lääkityksen. Toissa keväänä aloin hikoilla ko sika, olin äärimmäisen väsynyt ja sydän hakkasi, iho meni huonoksi. Kävin Mehiläisessä endokrinologilla joka puuskahti että mulle on syötetty semmoista annosta jota hän määrää ihmisille joilta on poistettu kilpirauhanen kokonaan ja vähensi lääkitystäni, oli siis heittänyt liikatoiminnan puolelle. Onneksi olo parane oikealla annostuksella :) koko ajan on arvot olleet viitearvojen sisällä, mutta vaihdelleet ja kaikki oireet kyllä löytyy, jotku ihmiset on vain ilmeisesti herkempiä arvojen vaihteluille kuin toiset. Viime syksynä aloimme juttelee vauvasta mieheni kanssa, ja tänään tein positiivisen raskaustestin :) Yritystä on 4kk takana eli ei paha ollenkaan, ensiviikolla olin menossa joka tapauksessa kilpparitesteihin kun olen ollut todella väsynyt, masentunut, saamaton ja yläkropan kutina repii loputkin hermot riekaleiksi. Ehkä on kilppari vaikuttanut, ehkä raskaus, mutta hyvä että pääsee testeihin niin voi lisätä annosta heti raskauden alussa :) Ikää minulla on 32v..Pitäkää peukkuja että tämä pieni salamatkustaja pysyy sisällä seuraavat 9kk!

 • Laittaisiko joku kultainen ihminen mullekin sen artikkelin! Raskaana, vajaatoiminta ilman lääkitystä. Soitto lääkärille ilmeisesti edessä. Olis sitten jotain, johon vedota.

 • Kun Googleen kirjoittaa hakusanoiksi “kilpirauhasen vajaatoiminta ja raskaus”, on tämä keskustelu asiallisinta antia, mihin tietoa etsivä törmää. Kiitos siitä kaikille ketjuun osallistuneille, erityisesti Tiinalle, joka eniten on maalaisjärkistä apuaan on täällä jaksanut tarjota kyselijöille.

  Omaa sairauskertomustani en nyt jaksa ( yllätys, kun vajiksella oleva ei jaksa :D ) sen kummemmin kerrata. Lyhyesti siis : Minulla(kin) todettu vajaatoiminta, aikaa ollut opetella ja totutella muutama vuosi. Näiden muutamien vuosien aikana olen törmännyt ihan tasan samaan, mihin n.95% hoitoa hakevista on törmännyt : Hoitohenkilökunta ei usko sinua ja jos uskoo, eivät osaa määrätä oikeita verikokeita/tulkita niitä oikein..ja tietoa taudista et saa oikein mistään. On järkyttävää ja todella turhauttavaa, miten vähän kilpirauhasen vajaatoiminnasta tiedetään, etenkin hoitohenkilökunnan puolelta, joten kaikkia kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavien suosittelen ottamaan itse selvää taudistaan mahdollisimman paljon. Vaatii vaivannäköä ensalkuun, mutta se vaiva todella palkitaan..ja jos olet raskaana/suunnittelet raskautta, sitä suuremmalla syyllä.

  Nyt, kun raskaaksi tulleet on jo alettu seuloa/testata, kehoitan myös ystävällisesti kaikkia selittämättömän väsymyksen/painonnousun/palelun/alakulon kanssa mietiskeleviä ; ottakaa selvää kilpirauhasen vajaatoimminan oireista, ottakaa vaikka paperille ylös tiedot verikokeiden viitearvoista, ottakaa selvää mitkä kaikki verikokeet on sinun itse osattava vaatia, pyytäkää labrakokeiden tulokset itsellenne ja ottakaa selvää ( vaikka sitten täältä netistä, luotettavilta tahoilta ) onko ne viitearvot todella ok ja ennekaikkea, onko sinun olosi ok. Jos sinulla todetaan kilpirauhasen vajaatoiminta (edes se “kevyempi” eli vain raskaana esiintyvä muoto) , niin hae vielä enemmän tietoa.

  Et voi luottaa hoitohenkilökunnan mielipiteisiin missään vaiheessa sairautta. Alkuepäilyksistä jatkuvaan lääkehoitoon, sinun on itse tiedettävä ja tunnettava sairautesi. Koska useilla heillä on tosiaan esittää vain “mielipiteitä” eikä mitään oikeaa faktaa ja tietoa näkemystensä taustaksi. Tieto/koulutus saavuttaa koko ajan ja on olemassa myös hyviä ja asiansa osaavia lääkäreitä/hoitajia tässä maassa. Kilpirauhasasioiden kohdalla vain vielä kovin vähän.

  Suomessa toimii myös kilpirauhasliitto. Itse liityin vasta, joten toiminnasta en vielä osaa sen enempää sanoa. Sen tiedän jo, että neuvovat todella ihanasti, miten kunkin alueen lääkärit toimii ja mitä sinun pitää itse osata vaatia ja että vuosimaksu on vain parikymppiä vuodessa eli ainakin minulle ollut aivan korvaamaton parikymppiä.

  Ja kiltti, Tiina, vielä ainakin tämän kerran jos jaksaisit minulle lähettää sen kuuluisan artikkelin. Raskaustoivetta alkaa olla ilmassa ja pitää alkaa henkisesti valmistautumaan uusiin “taisteluihin”. Lukisin sen todella mielelläni.

  tiutauna@gmail.com

  T:eräs toinen Tiina.

 • Hei

  Ensimmäistä raskautta yrittämässä, kaksi keskenmenoa takana, ikää 28. Sukurasite on suuri, mummu ja kaikki sisarukset, äiti, kolme tätiä ja yksi serkku. Olen alkanut ajattelemaan että noilla kilppareilla voi olla jotain tekemistä keskenmenojen kanssa.
  TSH 1 ja t4v 14 mitattu ennen keskenmenoa marraskuussa 2013.
  Arvot heitelleet miten sattuu, aiemmin vuonna 2006 tsh 1.59 ja t4v 18,5 (rajat 0,35-5 ja 9-19 ). Kuudennella luokalla, eli yli kymmenen vuotta sitten arvot mitattu ja ne olivat tsh 1.45 t4v 13.0. Raja-arvoja ei ole tiedossa. Äidin lääkäri sanonut että ennen kuin vajaatoiminta alkaa, on tavallista että arvot heittelevät miten sattuu, johtuu ilmeisesti jostain tulehduksesta kilppareissa. Vähän näyttää nuo minun arvot siltä, ihme että yksikään lääkäri ei ole asiasta huomauttanut. Tosin neuvolalääkäriä en ole ehtinyt kummassakaan raskaudessa tapaamaan, menivät kesken toukokuussa 2013 rv 8 ja joulukuussa keskeytynyt keskenmeno rv 7+2 (8 viikon ultrassa kaikki ok, rv 12 ultrassa selvisi että ei ole kasvanut sitten viime ultran). Kolmatta keskenmenoa en enää haluaisi, mutta sanoivat yleisellä että tutkimuksiin päässee vasta kolmen jälkeen…
  Torstaina menossa yksityiselle gynelle, jos ei kuuntele huolia ja anna lääkitystä niin menen endolle. Oireet on, olleet niin kauan että koen jo normaaliolotilaksi, mutta raskauksien aikana pahentui kertaa 10!

  Hyvä että eksyin tänne sivuille, muiden kokemuksien lukeminen auttaa ja nyt vaadin lääkäreiltä apua, en usko enää että kaikki hyvin kun olen viitearvoissa. Ihmistä lääkäreiden pitäisi hoitaa oireiden vuoksi, eikä niitä numeroita tuijottaen!

  Voisiko joku lähettää minullekin tuon artikkelin: Camilla Schalin-Jäntti 2008 Kilpirauhassairaudet ja raskaus
  Mahtavaa olisi jos saisin sen ennen tuota torstaita.
  Sähköposti on tileli @ hotmail.fi

 • Hei, täällä yksi neuvolalääkäriltä kauhistuneen liikatoimintaepäilyn saanut.
  tsh 0,001, kuten ollut jo vuosia. T4v:n sanoi ensin olevan 13, sitten puhelun lopussa se olikin 17, mutta hänen mukaansa merkityksetön, sillä tsh on se mitä seuraavat. Lääkitys pitäisi laskea. En ole sitä tekemässä. Artukkelin otan mieluusti sähköpostiini minäkin! Kiitos jo etukäteen.

  • Mulla on ollut raskausaikoinakin TSH todella matala (alle viitteen jopa) eikä ole ollut liikatoimintaa. TSH ei voi määrittää yksin onko liikatoiminnalla vai ei.

 • Moikka, olisiko mahdollista saada artikkelia osoitteeseen sipari(a)gmail.com
  Niin saisin tietoa tulevaa varten :) kiitos jo näin etukäteen!

 • Hei, Tiina! Voisinko saada sen Lääkärilehden jutun spostiini elisa.nenonen@phnet.fi. Kiitos!

 • Hei, saisinko minäkin ko. lääkärilehden artikkelin soffak@gmail.com. Kiitos!

 • Hei
  Olen raskausviikolla 18+2 ja minulla todettiin kilpirauhasen subkliininen vajaatoiminta raskauden yhteydessä. Viime keväänä sairastuin autoimmuunityreoidiittiin, vasta-aineet olivat koholla 1500 (lievästi koholla < 60). T4V arvo oli tällöin 10,7 ja vointini väsynyt, alakuloinen, palelua, silmien vuotamista sekä kasvojen turvotusta. Yksityisen puolen endokrinologian lääkäri totesi arvojeni olevan viitearvoissa. Aiomme yrittää raskaaksi tuloa ja siksi hakeuduin lääkäriin ja mainitsin tästä myös ko. lääkärille. Mitään jatkoa ei seurannut. Syksyllä hakeuduin työterveyslääkäriin kaulan vihlonnan vuoksi, samat muut oireet kuin edellä. Tulin myös raskaaksi samoihin aikoihin. Tyroksiiniarvot olivat silloin 12 paikkeilla ja TSH 4,2. Kaulalta löydettiin myös uä:ssä kyhmy, joka osoittautui follikulaariseksi kasvaimeksi. Kilpirauhasarvojani mitataan noin kuukauden välein ja tyroksiinia on nostettu alun 25 mikrogrammasta 50 mikrogrammaan. Tällähetkellä T4V on 12,4 ja TSH 2,7. Seuraava kontrolli 4 viikon kuluttia. Melko varovaisesti tyroksiinia tunnutaan nostavan ja olenkin skeptinen nykyisen määrän riittävyyden suhteen. Eniten huolettaa tietysti sikiön aivojen kehitys, mikäli tyroksiini on riittämätön. Toiseksi mietin jo synnytyksen jälkeistä aikaa eli lopetetaanko lääkitys kokonaan, vaikka keväällä 2013 ollut autoimmuunityreoidiittii todennäköišesti johtaa vajaa-toimintaan.
  Olisi hienoa jos saisin lääketieteen julkaisun Camilla Schalin-Jäntti 2008 sähköpostiini kelloniemipiia@gmail.com

 • Moi! Minä olen vasta alkanut epäilemään kilpparia. Takana 2 myöhäistä keskenmenoa, viikoilla 14 ja 18, joissa molemmissa syynä määrittelemätön infektio (näytteissä ei kasvanut mitään?).
  Näissä molemmissa raskauksissa vatsa turposi heti alussa niin suureksi että olisi voinut luulla että olen jo yli puolenvälin. Vertailupintaa on, koska onnekseni olen saanut 2 lasta. Olin myös todella väsynyt ja masentunut näissä keskenmenneissä odotuksissa.

  Ensimmäinen lapseni syntyi 2001, sen jälkeen yritystä 8 vuotta, kunnes raskauduin 2009 ja lapsi syntyi ennenaikaisesti kesän lopulla, viikon supistelujen päätteeksi vkolla 18. Sen jälkeen luovuin toivosta saada enää lasta.
  Raskauden aikana ja sen jälkeen olin lihonut 8 kg ja olin aina väsynyt. Päätinkin pudottaa painoni takaisin normaalilukemaani 63kg ja vähähiilihydraattisen ruokavalion avulla sainkin pudotettua sen 8 kiloa neljässä kuukaudessa.
  Ja sitten tulinkin raskaaksi yllättäen keväällä 2010. Jatkoin edelleen raskauden ajan vähähiilihydraattisella ruokavaliolla ja lisäksi söin kalaöljykapseleita, kalkkia, foolihappoa, 210 mikrogrammaa D-vitamiinia ja lisäksi lady vita-vitamiinia. Raskausaika meni hyvin ja lapsi syntyi täysiaikaisena. Laitoksella ihastuin vaaleaan leipään :D ja aloin taas syömään “lisukkeita” kuten pasta/riisi/peruna/leipä ym.
  Sitten viime kesänä 2013 tulin taas raskaaksi. Olo oli karmea, turposin paljon ja olin aivan masennuksissa ja tolkuttoman väsynyt. Surukseni tämä raskaus päättyi samoin kuin edellinen keskenmeno, viikolla 14, syksyllä 2013. Jälkikäteen miettinyt kovasti syitä miksi. Mietinkin että oliko ruokavaliolla yhteyttä tuohon toiseen onnistuneeseen raskauteen, kun otti onnistuakseen kuitenkin 9 vuotta!!

  Olen ollut murrosiästä asti väsynyt eli n.20 vuotta. Siitä asti päiväunet ovat kuuluneet pakollisiin rutiineihin. Alakuloa, ahdistuneisuutta, ärtyneisyyttä, agressiivisuutta, allergioita, keskittymisvaikeuksia, tarkkaavaisuuden vaikeuksia, omiin ajatuksiin vaipumista, “hermoheikkoutta”, aistiyliherkkyyttä, alhainen kipukynnys, nivelkipuja, kiinnostuksen puutetta, saamattomuutta, aloitekyvyttömyyttä, nuorempana paniikkikohtauksia ja edelleen toisinaan pelkotiloja. Pahiten elämää rajoittava tekijä on aina ollut tuo raastava väsymys. Olen aina hävennyt sitä ja luulin jossain vaiheessa olevani vain laiska tyhmä ja saamaton ja melankolinen luonne, itsetunto oli pohjissa vuosia ja kärsin kovista syyllisyyden tunteista koska en pärjännyt niin hyvin kuin koin että pystyisin, tunsin itseni alisuoriutujaksi.
  Elämä on tuntunut suureksi osaksi suossa tarpomiselta, kirjaimellisesti. Toki pirteinä hetkinä elämä on ihanaa ja mielenkiintoista :), niitä saisi olla vain useammin. Väsymystila vaihtelee päivän mittaan paljon. Useinmiten virkeimmilläni olen kuuden jälkeen illalla ja siitä eteenpäin.

  Nyt viimeisen vuoden olen rampannut lääkärissä. Viime keväänä olin niin väsynyt, että meinasin nukahtaa ulkona kävellessäni. Hengenahdistus, ahtauden tunne alakaulalla, sydäntuntemuksia (laiskaa muljahtelua toisinaan ja useinmiten korkea syke), yläkehon läiskäinen ihottuma joka lehahtelee ja välillä laskee, ahdistuneisuus ym. ym. Lääkäri määräsi propraalia, kosteusvoidetta, hengitystä avaavaa lääkettä ja rauhoittavaa tarvittaessa. Kolestrolit olivat koholla, vaikka syön suht. normaalisti. Vatsani ei kestä ollenkaan vaaleita leipiä eikä pullaa vaan turpoaa hetkessä ilmapalloksi, lieneekö keliakia taipumusta..
  Lisäksi olen miettinyt onko sokeriaineenvaihdunnassani jotain häikkää, kun minun on pakko syödä vähän jotain parin-kolmen tunnin välein, koska oloni menee todella heikoksi ja tulee sellainen häiriintynyt “sähköjänis-olo” päähän ja kehoon. Muuten en moiseen säännöllisyyteen edes pystyisi, mutta oloni muistuttaa minua aina vaikka muuten olisin menettänyt ajantajun niinkuin usein käy esim. koneella, kaupoilla jne. ;). TSH oli 1,34 ja T4-V 13. Miltä nämä arvot ja oireet teistä kuulostavat? Kuulostavatko kilppariin liittyviltä?

  Nyt tilanne se, että alakaulani on niin reippaasti turvonnut, että on nielemisvaikeuksia ja kokoajan palan tunne kurkussa. Ja nyt jo sainkin lähetteen kaulan ultraukseen ja uusiin labroihin, tosin vain noihin kahteen. Täytyypä pyytää ne muutkin kilppariin liittyvät. En kyllä luovuta ennenkuin asiat tutkitaan kunnolla. En suostu enää “tarpomaan” vaan haluan alkaa vihdoin elää :)! Tsemppiä ja voimia teille kaikille kohtalotovereille myös ja suuri kiitos vertaistuesta :). Ja hei, voisinko minäkin saada tuon paljon puhutun artikkelin sähköpostiini, kiitos :) satsaa1@gmail.com.

 • Hei! Saisinko minäkin sen ko. lääkärilehden artikkelin annetanskanen@suomi24.fi. Kiitos!

 • Olen lukenut ketjua, mutta voisiko joku vääntää rautalangasta: mikä arvo on olennaisin raskautumisen kannalta? Sain juuri uudet labrat sen jälkeen kun Thyroxin-annosta hieman laskettiin.THS on nyt hyvä 0,7 mutta t4v on laskenut 18,5 -> 14,59 (viiterajat 10-21). Onkohan tuo t4v jo liian matala raskautumista ajatellen? Voi että harmittaa, luulin jo että nyt oltaisiin balanssissa…

  • Raskautumista ajatellen TSH tulisi olla alle 2 .
   T4V arvo ei suoranaisesti vaikuta, se vaan vaikuttaa kokonaisvaltaisesti muun hormonitoiminnan kautta ja se on kaikilla erilaista. Jollekin ihmiselle nuo on ihan hyvät arvot raskautta ajatellen,jollekin ei taas riitä.
   tärkeintä on kuitenkin se että raskauden alettua,lääkitystä nostetaaan 25 mikroa ja labroja seurataan joka kolmanneksella.

   • Kiitos Tiina nopeasta vastauksesta! Minulla on ollut nyt hyvä olo ja kierrotkin ovat tasoittuneet joten oletan että hormonitoiminta olisi suurinpiirtein kohdillaan. Varmaksi ei voi tietysti tietää, mutta kaikki merkit viittaavat siihen. Toivotaan että arvot riittävät minulle, en nimittäin uskaltaisi annosta nostaa etten ajaudu taas liikatoiminnalle.

 • Hei! Saisinko minäkin sen artikkelin anne-mari.kotala at hotmail.com kiitos! :)

 • Hei! Osaisiko joku vääntää rautalangasta miten vasta-aineet vaikuttaa raskautumiseen? Ja onko täysi mahdottomuus raskautua jos vasta-aineet on koholla? Olisi mukava kuulla kokemuksia! :) kiitos!

  • Itselläni on ollut vasta-aineet koholla ties kuinka kauan. 3v sitten labroissa ne todettiin, kuitenkin olen sen jälkeen saanut 2 lasta joten en usko että ne estää raskautumista. Ylempänä kuitenkin mainitaan että mikäli vasta-aineita on, ne voivat aiheuttaa vajaatoiminnan raskauden aikana. Vasta-aineita voi esiintyä myös ilman vajaatoimintaa.

   • Onko sulla kuitenkin myös vajaatoimintaa? Mulla todettiin myös se, ja nyt olen aloittanyt syömään thyroxinia! Ollaan toki vasta puoli vuotta yritetty raskautua, mutta huoli asiasta on suuri ja nyt toiveet korkealla jospa tämä thyroxin auttaisi asiaa. Pelkään vaan kun oli noita vasta-aineita, että miten se vaikuttaa! Aikahan sen näyttää, ja pitäisi osata olla murehtimatta etukäteen.

    • Joo on, vasta-aineiden perusteella sit tehtiin diagnoosi. Mä tulin raskaaksi 2kk sen jälkeen kun aloitin thyroxinin. Onko sulla TSH arvo jo alle 2? Joillain ihmisillä sen tarvitsee olla jopa alle 1 ennenkö raskautuminen onnistuu.

 • Aloitin Thyroxinin vasta viikko sitten ja kk päästä meen uusinta verikokeisiin! En yhtään edes omia arvojani tajunnut kysellä, enkä niillä nyt periaattessa mitään teekkään, kysyn sitten kun oon käynyt kontrollikokeessa et mitkä arvot oli ja mihin suuntaan ovat thyroxinilla menneet. Helpottavaa kuitenkin kuulla että ainakin sinulla on raskautuminen onnistunut vasta-aineista ja vajaatoiminnasta huolimatta! Nyt pitäisi vain keskittyä saamaan annostus kohdalleen, jospa sitämyötä myös toivottu raskaus sieltä alkaisi.. :) onneksi kuitenkin tämä vajaatoiminta löydettiin näinkin pian, kuitenkin ainoa “oire” tästä vajaatoiminnasta on tuo lapsettomuus (jos siitä nyt voi näin puoli vuotta yrittäneenä puhua) ja lievä väsymys/jaksamattomuus, jonka perusteella en ikinä olisi tajunnut lääkäriin mennä! :)

  • Piti kirjoittaa ylläoleva^^ kommentti edellisen vastaukseksi, mutta meni vahingossa vähän väärin..

 • Hei,

  Onko rv 28-29 kilppariarvot hyvät, kun P-T4V on 12 ja TSH 0.87?? Lääkitystä ei ole, mutta oireet täysin kuin kilpparivaikeuksissa.

  • yhdessä nuo arvot kertovat siitä että TSH ei ole reagoinut T4V arvoon (on siis hieman matala), raskauden aikana olisi suositeltua että T4V olisi ylempänä. ei varsinaista vajaatoimintaa välttämättä mutta kilpirauhanen tai aivolisäke ei vaan reagoi tarpeen nousuun.

 • Hei! Olisin myös erittäin kiinnostunut tuosta Camilla Schalin-Jäntti 2008 lääkärilehden artikkelista, saisinko sen sähköpostiini eveliina_ahola (at) outlook.com?
  Mulla on kuun lopussa soittoaika tarkemmista labratuloksista sisätautilääkärin kanssa. Vajaa kk sitten otettiin TSH ja T4V -arvot, jotka oli TSH 1,90 (0,5-3,6) T4V 10 (9-19). Lääkärin mielestä arvot olivat ok, mutta kun kerroin raskausaikeista ja aikaisemmista keskenmenoista, kirjoitti hän lähetteen labraan T3V ja vasta-ainekokeisiin. Tätä ketjua lukeneena olen tullut siihen johtopäätökseen, että tuo mun T4V arvo on liian alhainen raskautta ajatellen. Oireitakin on aika liuta, joita lääkäri ei tosin ottanut kuullakseenkaan. Kuittasi, että oireet nyt voi johtua melkein mistä vaan (hiustenlähtö, turvotus, ihon kuivuus, kylmät kädet ja jalat, väsymys, muistihäiriöt, kk-kierron häiriöt, nivel- ja lihaskivut). Josko tuosta artikkelista saisin vähän perusteluja ja asian myös perille tällä kertaa. Yksi loppuun asti mennyt raskaus on kuitenkin jo takana, jossa kehittyi raskausmyrkytys rv38, synnytys käynnistettiin rv40+3. En tiedä, olisiko jotain kilppariongelmaa tullut jo siis siinä raskauden aikana; olen löytänyt netistä tutkimustuloksia, joiden perusteella raskausmyrkytyksen saaneilla naisilla on korkeampi riski sairastua kilpirauhasen vajaatoimintaan. Tätä tutkimustulosta oma lääkärini tosin ei ollut kuullutkaan (mikä nyt ei yllättänyt yhtään). Tuntuu siltä, että lääkärit tässä maassa pelaa potilaiden terveydellä venäläistä rulettia. Pitäisikö mun noilla arvoilla saada lääkitys viimeistään (jos onnistun raskautumaan) raskauden alussa? Kiitos, jos joku viitsii kommentoida.

 • Hei!
  Kilpirauhasarvoni olivat uusimmassa kontrollissa tsh 0.84 ja t4v 13,8 (9-19), kun ennen lääkitystä ne olivat tsh 5,4 ja t4v 12. Mitä mieltä raskautumisen kannalta? Lääkärin mielestä annostusta ei ole tarve nostaa, kun arvot ovat nyt nuon hyvät. Onko näin, vai pitäisikö t4v arvo olla vielä suurempi? Kiitos etukäteen.

  • Mikä vointisi on?
   TSH on hyvä raskautta ajatelle, T4V:kin on riittävä jos vointisi on hyvä :)

   • Vointi on kyllä loistava, verrattuna aikaisempaan! :) ei väsytä yhtään, aamuisinkin oikein odottaa et koska saa jo herätä ja päiväunetkin on historiaa! :) eli t4v arvolla ei ole niin suurta merkitystä kun tsh:lla, jos kerran olo on hyvä?

 • Hei! Saisinko myös minä sen artikkelin? Voisko joku lähettää sen osoitteeseen miina.kamula@hotmail.com. Kiitos :)

 • Hei,

  Toiveissa olisi raskaus, mutta tällä hetkellä kuukautiskierto ihan sekaisin, joten tulosta ei ole tullut. Yritystä reilu puoli vuotta ja kilpparin vajaatoiminta todettu reilu 5 vuotta sitten. Viimeksi TSH oli 1,99 ja T4V 15 (viiterajat 10-21). Annosta on koko ajan nostettu ja pitää nostaa edelleenkin. Sitä kysyisin, että olisiko tarpeen vaatia myös T3V ja vasta-ainekokeet? Mitä tietoja niistä selviää?

  • Vasta-ainekoe on periaatteessa turha koska niille ei voi tehdä mitään, ainoa joka niitä ehkä laskee on thyroxin.
   T3V:kään ei juuri hyödytä ellei ole viitteitä siitä että muunto t4:stä -> t3:een ei toimisi.

 • Hei!

  Lopetin e-pillerit syyskuussa 2013, minkä jälkeen minulla on ollut vain yhdet kuukautiset. Oma kierto on siis totaalisen kadoksissa, mikä ei paljon naurata, kun toiveissa on vauva. Gynellä olen käynyt tänä aikana jo 3 kertaa, mutta mitään ihmeellistä ei ultrassakaan ole löytynyt – sanovat vain, että odotellaan. Viimein sain kuitenkin lähetteen verikokeisiin, jossa lh- ja fsh- hormonit olivat normaalilla tasolla, mutta kilppariarvot tsh 2,56 ja t4 14,3 viittasivat lievään vajaatoimintaan. Itse en ollut osannut tätä epäillä, vaikkakin näin jälkikäteen asiaa selvittäneenä tunnistan monetkin vajaatoiminnan oireista tutuiksi kohdallani. Sain kokeiluun tyroksiinilääkityksen, 25 mg päivässä. 2-3 kk päästä pitäisi mennä uudelleen verikokeisiin. Lääkärin mielestä syynä ovuloimattomuuteen saattaa siis olla tuo vajaatoiminta, mutta hän ei oikein osannut perustella asiaa. Kyselisinkin, tietääkö täällä joku, miksi koholla olevat kilppariarvot voivat aiheuttaa ovulaation estymisen? Onkohan tuosta säälittävän pienestä lääkeannoksesta mihinkään, onko siis mitään toiveita siitä, että tuo annos auttaisi raskautumaan, vai meneekö tässä taas puoli vuotta ilman, että mitään tapahtuu? Alan olla jo aika epätoivoinen tämän asian suhteen, kun aikaa vaan kuluu ja kuluu, eikä päästä edes yrittämään kun tämä surkea kroppa ei voi toimia.

  • Vajaatoiminta vaikuttaa kaikkialle elimistön hormoneihin. kuukautiset/ovulaatio jää välistä,lämmönsäätely,ruuansulatus,suolentoiminta jne jne, mikään ei toimi niinkuin tasapainossa kuuluisi.

   • En tiedä oliko sattumaa, mutta ovuloin ensimmäisen kerran sitten joulukuun kaksi viikkoa tyroksiinilääkityksen aloituksesta. Toivottavasti lääkkeellä oli osuutta asiaan ja homma alkaisi vihdoin pelittää.

 • Hei,
  Saisinko minäkin sen artikkelin sähköpostiin. Vajaatoiminta ja vauvan yritystä takana jo vuosia :(.

 • voi vitisi mulla on paljon huonommat arvot kuin sulla maru. saisimpa minkäkin vajislääkkeet. lääkärin mielestä on hyvät arvot kun on viitteessä. vieläpä yksityinen lääkäri.

 • Tosi hyvät sivut! Meillä lapsettomuutta 2 vuotta takana, kun tiputtelen kaikki kierrot. Lievä endometrioosi kyllä löytyi, mutta nyt sain työterveyslääkäriltä Thyroxinin kokeiluun arvoilla TSH 2,5 ja T4V 13. Mun mielestä noi on vähän huonot arvot, vaikka lapsettomuuslääkärin mielestä hyvät. Onneksi työterveyslääkäri kuunteli minua. Niin kauhea ummetus ollut jokusen vuoden, että suoli ei toimi lainkaan itsellään.

  Voisiko nuo arvot selittää lapsettomuuden?

  Saisinko minäkin sähköpostiin sen artikkelin, mitä muutkin pyytäneet täällä?

 • Kyselisin, onko täällä ketään jolle tehty liikatoiminnan takia radiojodihoitoa ja sen jälkeen arvot kääntyneet vajaatoiminnalle?

  Itsellä viime syksynä radiojodi, jonka jälkeen arvot hyppäsivät alkuvuodesta vajaatoimintaan. Tämän jälkeen ne ovatkin hyppineet tämän puolen vuoden aikana TSH 0-18 välillä , T4V 10-20 välillä(tämä ollut normaali)…mitään balanssia ei vielä tunnu löytyvän tuon TSH:n kanssa. Tässä alkaa olemaan sellainen tilanne, että vauvan yritys tulisi jossain vaiheessa ajankohtaiseksi mutta ei näillä TSH arvoilla ole mahdollista, kun arvot heittelevät jatkuvasti. Masentaa kun ei tiedä löytyykö tähän balanssia ja koska :(

  • Hei! Voisinko minäkin saada tuon artikkelin itselleni (postiasannalle1 at gmail.com). Suuret kiitokset jo etukäteen!
   T. 5+3 raskaana oleva useista keskenmenoista kärsinyt vajispotilas

  • Hei,
   myöhässä vastaan, mut on muita. Itselleni tehty radiojodi viime syksynä liikatoimintaan. Sitä ennen n. vuosi raskautumisyrityksiä, eli omasta kokemuksesta alhainen tsh ei sen parempi. Pari kk radiojodin jälkeen diagnosoitiin vajaatoiminta, johon aluksi vähän liikaa lääkitystä, tsh poukkoillut 0-55 ja t4v 10-28. Raskauduin kun tsh 0,93, raskauden aikana tsh ollut 4,5-7,5 lääkityksen nostoista huolimatta. Lisää nostoa siis taas. Lääkärit rauhoitelleet, kun t4v ollut kuitenkin 15-17. Vaatii paljon kärsivällisyyttä ja ottamista itse selvää asioista. Tuntuu kuten muutkin täällä sanoneet, ettei hoitohenkilökunta aina ole kovin perillä näistä asioista. Eipä muuta voi kuin toivoa parasta, vielä paljon viikkoja jäljellä!

 • Nyt alan kyllä olla vakuuttunut, että tyroksiini on se apu mitä meikäläisen elimistö kaipaa. Lääkityksen aloituksen jälkeen tosiaan ovulaatio tapahtui, mutta seuraavaa sitten taas ei vaikka arvot oli tuossa vaiheessa ok eli 1,56 ja 16,8. Päättelin, että 25 mikrogrammaa oli lupaavasta alusta huolimatta liian pieni annos, joten nostin sitä omin päin 50 mikrogrammaan. Mitään liikatoiminnan oireita ei tullut, mutta ovulaatio kylläkin. Ja mikä parasta, tulin myös raskaaksi, joskin sain tätä ennen lääkkeet määränneeltä gyneltä kunnon ripityksen annoksen suurentamisesta. Pidin kuitenkin pääni, koska olen varma, että kilpirauhanen on se ratkaiseva tekijä tässä lapsettomuusasiassa, sillä mitään muuta vikaa minusta ei ole löytynyt. Valitettavasti tuota iloa ei kauaa kestänyt, vaan sain keskenmenon viikolla 4+3 eli eilen. Neuvolassa olivat ennen ikäviä uutisia yllätyksekseni heti nostamassa annosta, mitä ei kuitenkaan ehditty tehdä. Luulen, että edelleen liian pienellä annoksella oli vaikutusta siihen, ettei raskaus jatkunut. Neuvolasta ohjasivat minut onneksi terveyskeskuksen puolelle, jossa annosta on nyt tarkoitus viilata kohdalleen. Toivon vaan, että lääkärillä on jotakin ymmärrystä asiasta ja että kierto ei nyt keskenmenon jälkeen katoaisi taivaan tuuliin.

  • Jos yhtään lohduttaa niin minulle kävin noin kun sain diagnoosin ja lääkityksen. raskaus alkoi melkein heti,mutta keskeytyi myös heti. Seuraavasta kierrosta raskauduin kuitenkin uudelleen ja syntyi iso poika :)
   Tsemppiä!

   • Kiitos, vaikuttaa rohkaisevalta. :)

    • Jaahas. Taas jännitystä elämään: kävin vajaa viikko keskenmenon jälkeen verikokeissa ja arvot huonommat kuin aiemmin suuremmasta annoksesta huolimatta, nimittäin tsh oli 2,3 ja t4 17. Tai siis lähinnä tuo tsh noussut edelliskerrasta. Tuloksia soitellut terveyskeskuslääkäri ei ymmärtänyt asiasta mitään (yllätys) ja joutui tutkailemaan lääkärikirjaa. Oli kuitenkin lepsulla päällä ja sanoi, että voin hyvin kokeilla nostaa annosta 75 mikrogrammaan, 6 viikon päästä sitten kontrolliin. Voisikohan tuo tsh:n nousu johtua vielä keskenmenneestä raskaudesta, vai miten on mahdollista, että arvo on kohonnut kuukauden takaisesta vaikka olen nostanut annosta?

 • Minulta on kilpirauhanen poistettu kokonaan 2012, minkä jälkeen on ollut yhtä säätämistä Thyroxinin määrän kanssa. Vuodesta 2012 on myös yritetty raskautta. Pitkään oli kierto ihan sekaisin ja ilmeisesti siis hormonivajaudesta johtuen. Nyt olen raskaana rv6+6. Huhtikuun alussa TSH oli 5,62, jolloin annostusta nostettiin vuoropäivin 0,1 mg ja 0,15 mg. Tuohon asti annostus oli ollut 0,1 mg viitenä päivänä viikossa ja 0,15 mg kahtena päivänä viikossa. Tällä lisäyksellä TSH saatiin laskemaan 4,1:een kesäkuun puoleen väliin mennessä. T4V tuolloin 14. Erikoissairaanhoidosta saadun ohjeen mukaan TSH:n tulisi olla alle 2,5 raskauden alussa ja oman potilaskertomukseni veinkin työterveyslääkärille, joka sitten yritti miettiä, että miten lääkitystä tulisi säätää. Kesäkuun lopussa hän sitten päätti, että annostusta nostetaan 0,05 mg/vko. Samaan aikaan sain tietää raskaudestani ja nostin sitten kuitenkin saman tien sen suositellun 0,025 mg/pv. Mietin kuitenkin, että jos minulla on jo alunperin ollut TSH liian korkealla, niin onko tuo lisäys riittävä? Olen ollut todella väsynyt ja vatsa on oudon turvoksissa, mikä on uutta aiempaan raskauteeni verrattuna. Minulla on siis vuonna 2011 syntynyt lapsi, minkä jälkeen puhkesi Basedow, ja minkä seurauksena koko kilppari poistettiin.

  • Jos TSH on ollut kokoajan liian korkea, niin en usko että 25mikroa/pvä riittää :/

 • Hei. Raskaana olevalla siskollani todettiin aivolisäkeperäinen vajaatoiminta ja tästä sain kimmokkeen mittauttaa omat arvoni jos ne selittäisivät oloani, rv nyt 27. Tsh oli alle alarajan, t4v täsmälleen alarajalla, ei vasta aineita ja t3v muutamaa desimaalia alarajan yläpuolella. Olin varma että saisin koelääkityksen mutta ei. Terveyskeskuksen lääkärin mielestä vajaatoimintaa ei voi edes todeta raskausaikana ja keski raskausaikana arvot kuulemma laskevat joistakin proteiineista johtuen. Myönsi toki että arvot ovat matalat mutta aivolisäkeperäinen on kuulemma niin harvinainen että ei luultavasti ole sitä. Lupasi konsultoida kuitenkin endoa, jonka mielestä taas jos olisi aivolisäkeperäinen niin en todennäköisesti olisi raskaana ja epäili vahvasti siskoni diagnoosia. Sisko voi hyvin nyt kun lääkitys on alkanut tepsimään mutta minulle luvattiin korkeintaan seuranta raskauden jälkeen. Olo on aika hämmentynyt ja joku voisikin selventää onko noissa lääkärien lausunnoissa mitään perää? Ja voiko kyseisen laisia arvoja olla vain raskausaikana. Tosin oireita on ollut muulloinkin mutta nyt pahentuneet niin etten jaksa välillä kuin itkeä ja raivota. Hb normaali ja sokerit yms tarkistettu. Pelottaa miten jaksan loppuraskauden, puhumattakaan vauvan kanssa. Olisin kiitollinen kommenteista sekä jos joku lähettäisi tuon artikkelin osoitteeseen maijakrkkinen at gmail . com. Yritän vielä työterveyshuollon kautta päästä asiantuntevalle lääkärille ja haluaisin sitä ennen lukea itsekin aiheesta paremmin. Aika on parin viikon päästä tosin, jos sitä sitä sinne asti taas yrittäisi jaksaa. Täytyy varmaan pyytää ne masennuslääkkeet jos tyroksiinia ei irtoa, ne saa varmaan ihan heittämällä…avusta en tiedä…

 • Täälläpä on mielenkiintoista keskustelua. Osaisikohan joku sanoa minunkin tilanteeseen jotain. Olen reilun vuoden aikana saanut kolme keskenmenoa, vkoilla 5+5, 8+6 ja 6+?, kaikki keskenmenot ovat olleet keskeytyneitä. Nyt asiaa on lähdetty viimein tutkimaan. Kromosomeissa tai hyytymistekijöissä ei ollut vikaa, ja yllätykseksi tulin raskaaksi kesken muiden tutkimusten. Nyt positiivisen testin jälkeen olen kuitenkin käynyt kilpirauhashormoni testissä (4+7) ja tänään sain kuulla, että arvoni on hieman koholla TSH 3,7. Hoitaja pyysi, että tulisin kontrolliin huomenna ja tulokset saisin ensi tiistaina, eli kun viikkoja 5+5. Mitä näitä arvoja olen täällä selaillut, niin tuo omani kuulostaa jo korkealta. Hirveä ahdistus iski, entäs jos hoito ei ehdikään ennen taas seuraava keskenmenoa? Ihan tarpeeksi rankkaa kun on jo ollut. Onko teillä ehdotuksia mitä voisin tehdä? Tilanne todella huolestuttaa. Kiitokset kaikesta avusta jo etukäteen!

  • Koska olet tullut raskaaksi niin TSH arvo ei ole tässä se oleellinen asia. Se mikä on voinut aiheuttaa keskenmenot on kilpirauhas vasta-aineet ja T4V-hormonin vähyys (tai T3V). lisäkokeilla asia selviää. Ikävä kyllä, TSH kokeen uusinta ei ratkaise mitään :(

   • Kiitos nopeasta vastauksestasi. Mitenköhän näihin kokeisiin pääsisin. Aikaa kun ei ole hukattavaksi. Jännä ettei lääkäri sitten tätä asiaa ymmärtänyt vaan pistää uusintakokeisiin..

    • Yksityisellä pääset varmasti. Julkisella puolella et välttämättä muutakuin uhkailemalla :/

     • Nyt sain arvon myös T4V:lle, eli kokonaisuudessaan arvoni tässä:
      TSH 3,7
      T4V 12 (viitearvo 9-19)

      Olisiko siis mielestänne järkevää vaatia lääkitystä, nyt rv 5+4 ja pelottaa toki edelleen.. Vasta-aineiden tuloksen saan huomenna.

      • Tosi alhainen tuo T4V arvo on :/ Mun tiedoilla,vaatisin lääkitystä..Mutta satun tietämään että jorvissa on aikamoista porukkaa jotka voi ampua alas (siis osa) siitä että edes kyseenalaistat heitä …. siellä on kahta lääkintäkuntaa, toisen antaa lääkityksen,toiset sanoo että oot luulotautinen…

      • Hei

       Sinuna menisin, jos vain saisin nopeasti ajan joltain yksityiseltä endokrinologilta, ja kyselisin apuja. Kyllä tuo T4V on aika alhainen ja TSH vähän liian korkea, varmasti lääkitys olisi hyväksi.

 • Tänään kävin Jorvissa ja kysyin mitä kokeita otetaan, sain vastaukseksi juuri nuo vasta-aineet ja T4V hormonin. Eli eilen soittanut hoitaja ei vain ollut tilanteen tasalla. Toivotaan että mahdollinen apu löytyy ajoissa.

 • Täällä takana lapsettomuutta ja vaivana tuo kilpirauhanen. Voisinkohan minäkin saada sen artikkelin (minelhi@gmail.com)? tklääkäri onneksi nosti lääkitystä kun arvo oli 2,1. Sanoin juurikin, että alle kahden pitäisi saada. Tsemppiä kanssasisarille!

 • Hei!
  Kirjoittelin tänne jo keväällä, ja olisin taas apuja/mielipiteitä vailla!
  Lähtötilanteessa maaliskuussa mulla oli tsh 5,4 ja t4v 12. Toukokuussa tsh oli tippunut 0,84 ja t4v 13,8. Kesäkuussa nostettiin annosta yhteen kokonaiseen tablettiin ja elokuussa arvot oli tsh 1,7 ja t4v 14,7. Nyt kävin lokakuussa taas kokeissa ja tsh oli 1,96 ja t4v 17.

  onko raskautta ajatellen tuo tsh liian korkea? Ja miten tuo tsh nousee koko ajan samalla kun t4v arvokin?

  Kiitos etukäteen :)

  • T4V on hyvä raskauden kannalta. TSH on ihan siedettävä JOS sun olo on hyvä.

   • Kiitos vastauksesta!
    Olo on kohtalainen, mutta kun ei ikinä tiedä johtuuko se kilppariarvoista vai vaan pimenevästä syksystä :D mutta jos ihan vähän nostan annosta, niin sillähän se selviää.

 • Hei vielä,

  Kirjauduin omakanta sivuilleni tutkimaan edellisiä tutkimustuloksiani. Siinä kun luki että t4v on 17, niin viiterajat olivat 11-22.. kesällä viiterajat olivat vielä 9-19.. että ei tuo t4v sittenkään taida vielä “tosi” hyvä olla? Onkohan se lääkärikään tajunnut katsoa noita viiterajoja, että ne on muuttunu..? Pitäisikö tässä nyt yrittää ottaa siihen läääriin yhteyttä, vai mitä tekisin?

  • Kyllä lääkäreille pitäisi näkyä viiterajat, ei ne voi millään muistaa kaikkia ulkoa.

 • Ei tietenkään, mutta onkohan hän tajunnut katsoa että viiterajat on nyt eri kun kesällä olevissa tuloksissa.. vai onko vaan tuijottanut että joo alunperin t4v on ollut 12 ja nyt 17 että hyvältä näyttää..ja eikö totta että nyt kun viiteraja on noin korkealla, niin tuo t4v ei olekaan enää niin hyvä?

  • ainakin jos paperille tulostetaan niin se viiteasteikko näkyy siinä vieressä, vois kuvitella että näkyy niin myös koneella… Mut joo,en arvo mitä lääkäri ajattelee. Eikä sillä ole väliä. Jos olo ei ole hyvä,niin asteikolla on edelleen nostovaraa ja silloin pitää puhua lääkärille nostosta. Jos olo on hyvä, niin mitä väliä mikä asteikko on?

 • Raskautta ajatellen mä tässä vain murehdin.. kun sanotaan että olisi hyvä jos arvot olisi yläkolmanneksella. 0

  • Kuinka pitkällä raskaus on? Rv20 jälkeen sikiön oma kilpirauhanen on kehittynyt ja toimii ainakin osittain.

   • Ilmaisin tilani nyt väärin, tarkoitin raskautumisen kannalta.. eli yritystä nyt vuosi takana! Sen takia tässä nyt tuskailen kyllästymiseen asti, haluaisin nämä arvot nyt mahdollisimman hyviksi ennenkun tarkemmat lapsettomuustutkimukset alkavat!

    • Ahaa.. No, se on tosi yksilöllistä. Itse raskauduin kun T4V oli 16 (viite 11-21) .. TSH:lla on aika suuri merkitys raskautumisen kannalta, olet varmaan lukenut? Mutta jos TSH on vielä jossain lukemissa (ei siis alle 0,01) niin voihan annosta vielä vähän nostaa. 25mikrolla tuskin pomppaa yli viitteiden. Kysy lääkäriltä :)

 • Niin, kun se tsh tosiaan oli nyt sen 1,96 niin ei varmasti pikku nosto mitään haittaa. Ja kyllähän sen huomaa jos liikatoiminnalle kääntyy..Lääkärin mielestähän nämä mun arvot oli “erinomaiset”, mutta hän nyt oli “pelkkä” tk-lääkäri, että pitäisi varmaan lähteä hakemaan apuja asiantuntijoilta.. aloitin sinusta :)

 • Okei, no nyt kun kerroit kaikki arvot niin asia selkenee. Jos raskaus on vaikea saada alkuun, niin TSH pitää painaa lähelle 1 tai alle mielummin kuin yli.

  • Kiitos sulle! Näin mä vähä arvelinkin että annoksen nosto olisi nyt tarpeen.. Kyllä voi välillä ahdistaa näiden arvojen kans säätäminen ja se kun tk-lääkärit tuijottaa vaan niitä viitteitä, ja niin kovasti vaan kehuu miten hyvät arvot nyt on ja plääplää.. Ja harmittaa kun sitten vaan laitetaan lähetettä lapsettomuustutkimuksiin, vaikka syy mitä todennäköisemmin on näissä kilppariarvoissa.

 • Hei!
  Eksyin sivuille…Mielenkiintoista keskustelua!
  Minulla ollut vuosia väsymystä, palelua, saamattomuutta…(lista pitkä) ja reilu viisi vuotta toivottu lasta. Kävin nyt kilpirauhaskokeissa, lääkärin mielestä tulokset oli ihan normaalit, ehkä hieman matalaT4V. Tulokset: TSH 1.41 (viitearvo0,4-4,0) ja T4V oli 11 (viitearvo10-25) Olisiko tässä syy lapsettomuuteemme? Voisinko saada sen artikkelin jota täällä on jaeltu? Kiitos!

  • Lähetin artikkelin sähköpostiisi.

   • Hei! Olisin kiinnostunut kovasti Schalinin artikkelistä. Olisiko mahdollista saada se sähköpostiini maikin@suomi24.fi?
    Itsellä on ollut pitkään tuota kilpirauhasen vajaatoimintaa, arvoja oli pitkään seurattu, kunnes pari vuotta sitten vihdoi päätettiin aloittaa lääkitys, kun alkoi tulla liikaa kiloja ja olin todella väsynyt. Otin kaksi vuotta 25mikrog päivittäin, enkä halunnut nostaa annosta, vaikka lääkäri suositteli sen tuplaamista parin kuukauden päästä, mutta kun olo parani jo noinkin pienellä annoksella, niin ajattelin sen olevan turhaa.
    Nyt olen melkein 30v ja suunnittelen ensimmäistä raskautta. Viikko sitten tehtiin uudet verikokeet TSH 5,6 (viite 0,4 – 4,0 mU/l) eli huonolta näyttää. Lääkäri sanoi, että annosta on pakko nostaa edes siihen 50mikrogrammaan, ja sitten parin kuukauden päästä taas testeihin. Ihmettelen vain, onko raskaaksi tulo mahdollista tuollaisella TSH arvolla?

    • hyvin epätodennäköistä on tulet raskaaksi jos et kuuntele lääkäriä. Lue sivut raskaus ja vajaatoiminta!

 • Hei! Olisin kiinnostunut artikkelista, raskautta siis suunnitellaan ja tällä hetkellä arvot kohdillaan :)

 • Moikka! Meillä tämä on myös hyvin ajankohtainen aihe, itsellä kilpirauhasen vajaatoimintaa ja raskaus aluillaan. Voisinko myös saada kyseisen artikkelin? Kiitos jo etukäteen! :)

 • Minulla on thyroxin-lääkitys päällä, tällähetkellä arvot TSH 0,02 ja T4V 19,5. Mitä luulette, onko näillä arvoilla mahdollisuus tulla raskaaksi, vai pitäisikö TSH olla korkeampi? T4V on ymmärtääkseni erinomainen. Kiitos jos joku vastaa!

  • se on niin yksilöllistä, mulle nuo on ihanteelliset ja oon raskautunut aina tuollaisilla arvoilla.

 • Kiitos Tiina. Itselläkin olo tosi hyvä tällähetkellä. Ainut mikä tosiaan huolestuttaa onko TSH liiankin matala
  raskautta ajatellen, mutta eipä sitä voi tietää…toivotaan, että tärppää täälläkin. Lääkitystäkään en oikein uskalla
  muuttaa kun tuntuu, että arvot hyppäävät helposti taas liian huonoiksi.

 • Nojuu eipä ne olleet liian matalat, tänään tein plussatestin. :)

  • Onnea :)

   • Tiina, kysyisin vielä mielipidettäsi. Endokrinologini mielestäni sanoi, että plussauksen jälkeen pitäisi nostaa heti 50 mikrogrammaa annostusta. (per päivä?) Mun arvot tosiaan 4.12 oli tsh 0,02 ja t4v 19,5. Kannattaako jo tässä vaiheessa nostaa tuota annostusta vai mennä esim. ensi viikolla jo labraan? Neuvolassa taas sanottiin, että vielä ei kannata nostella annostusta.

    • Korjaan, siis endo sanoi, että 25mikrogrammaa.

     • kyllä, heti kun raskaus alkaa tulee annosta nostaa 25mikroa. arvot lähtee tosi nopeasti laskuun (TSH nousee, T4V laskee) koska raskausaikana kilpirauhasen pitäisi tehostaa toimintaansa n. 50%

 • Mahtaakohan mulla olla liian mieto aloitusannos? Mulla arvot TSH 4,02 (<4), t4 13,68 (10-21) ja TPOAb 137, aloitusannos 25 mikrogrammaa. Kontrolliverikokeet helmikuun alussa. Tekisi mieli nostaa annostus 50 mikrogrammaan mutta onkohan siinä järkeä? Raskautumista yritetään ja vajaatoiminta on sukurasite.

  • Tuo on normaali aloitusannos mutta sitä ei ole tarkoitus jatkaa noin kauaa. normaalisti aloitetaan 25mikrolla, viikon päästä nostetaan 50 mikroon ja siitä 6-8vk päästä kontrolli labrat.

 • Hei, olisiko mahdollista saada se paljon täällä esiin noussut artikkeli (haikara.katolla@gmail.com)? Saimme ensimmäisen lapsemme IVF:llä muutamia vuosia sitten. Silloisista labrakokeista katsoin, että TSH on ollut 2,0, mitä ei ole sen kummemmin lapsettomuushoidoissa käsitelty, eikä sitä T4v:tä ole otettu.
  Olemme tässä pari vuotta nyt yrittäneet kotikonstein toista ja kun mitään ei ole kuulunut haikaran suunnalta, päätimme mennä toiseen IVF:ään. Lääkäri oli sitä mieltä, että koska mitään järkevää syytä lapsettomuudelle ei ole, olisi hyvä katsoa taas kilppariarvot (määräsi taas vain tuon TSH:n otettavaksi). Kävin kuitenkin työterveydessä ne otattamassa. TSH oli 2,84 ja T4v oli 12,68. Onkoha täällä asioiden kanssa painiskelleilla tietoa noiden lukemien kriittisyydestä. Ainakin työterveydestä uskoisin näkemyksen olevan, että ovat ok, kun ovat kuitenkin viiterajojen sisäpuolella. Lapsettomuuslääkärin mielipidekin on yleisesti ollut, että viitteiden sisällä olevat lukemat ovat hyviä. Mutta voisi olla hyvä ennen hänen kanssaan keskustelua lukea tuo artikkeli.
  Muita oireita ei kamalasti ole, kuivemmat hiukset ja kuiva iho ja väsymys toki, mutta väsymystä en ole kyllä edes koittanut hoitaa esim. nukkumalla riittävästi, joten ei kyllä voi välttämättä pistää muun kuin vähien unien piikkiin :)

 • Hei voisinko minäkin kaiken tämän ajan jälkeen saada em. Artikkelin riikkaditolla@gmail.com
  kiitos mielettömästä ja apua/tukea antavasta keskustelusta!

 • Artikkelia kaivattaisiin myös tänne, kiitos. hajonnut@hotmail.com

 • Hei!

  Mulla todettiin toisen lapsen raskausaikana kilpirauhasen vajaatoiminta, ensimmäinen lapsi 1,5v.
  Olen nyt koittanut lukea asiasta kaiken vastaantulleen, mutta tuntuu että herää vain enemmän kysymyksiä.
  Testit tehtiin, kun neuvolassa kerta toisensa jälkeen valitin väsymystä, rv26 lääkärikäynnillä lääkäri määräsi testeihin. Muut arvot olivat viiterajoissa, en muista paljon, mutta TSH oli 3,41. Tämän perusteella rv29 minulle määrättiin lääkitys.
  Tuntuu että tätä väsymystä ja saamattomuutta on ollut jo vuosia. Työterveydessä arvot on katsottu v.2011 ja silloin tuo TSH on ollut 2,6, eli ihan normaali (muita arvoja en labroista löytänyt). Oireita löytyy monia, on löytynyt jo kauan.
  Eniten tässä nyt huolestuttaa, milloin tämä vajaatoiminta on puhjennut ja onko se vaikuttanut sikiöön ensimmäisellä kolmanneksella. Tästä ei löytynyt oikein tutkittuakaan tietoa, tarkoittaako vajaatoiminta raskausaikana suoraan sitä, että lapselle tulee myöhemmin neurologisia ongelmia, vai onko se sattumaa kenelle tulee ja kenelle ei. Löytyykö näistä tutkimustuloksia tai tietoa enempää, kuin mikä tuolla ylhäällä oleva on?
  Pitääkö lapsi testata syntymän jälkeen tämän asian takia?
  Noista TSH arvoistakin löytyy paljon ristiriitaista tietoa, mitkä on raskausaikana ok, mulle terkka sanoi että pitäisi olla alle 2,3. Lääkärin kanssa en ole asiasta puhunut, vaan terveydenhoitaja on lääkäriltä kysynyt neuvolakäyntini jälkeen lääkemääräyksen yms.
  Itsestäni en osaa olla huolissani, ainoastaan lapsesta :(

  • Se on ihan sattuman kauppaa kenelle osuu neurologiset seuraukset, mutta uskoisin että tarvitaan jo kunnon vajaatoiminta (T4V reilusti alle viitteen) että näitä seurauksia tulee.
   Itselläni on 3 lasta syntynyt ennen diagnoosia eikä heissä ole merkkejä “vaurioista” vaikka minulla oli huonommat arvot kuin sinulla.

   eikä lapsen testaaminen mitään auta, ei ole testiä joka kertoo mahdollisista kilpirauhasen vajiksen seurauksista. Jokaisen lapsen napaverinäytteestä testataan kilpirauhaskokeet syntymän jälkeen joka paljastaa jos on synnynnnäinen kilpirauhasen vajaatoiminta.

   • Kiitos nopeasta vastauksesta!
    Tuota napaverikoetta juuri tarkoitinkin, eli se siis otetaan rutiinisti kaikilta? Hyvä tietää, kiitos vielä!

 • Minulla on raskaus viikolla 30 nyt menossa. Kilpirauhas-arvot T4V: 13 ja TSH: 0,54. Ovatko arvot hyvät?

  • TSH on hyvä, T4V saisi olla korkeampi mutta vauvan kilpirauhanen toimii jo noilla viikoilla joten sen puoleen vauvaan ei vaikuttaisi vaikka arvon saisi korkeammaksi.

 • En nyt ihan rehellisesti sanoen ymmärrä mitä hait viestilläsi, mutta oli viiterajat mitkä tahansa niin arvojen tulisi olla siellä yläpäässä ja sinulla on edelleen aivan alarajalla = ei hyvä!

 • Mulla oli raskauden aikana mm. tsh 1.6 ja t4v 7.0 Enkä mitään lääkettä saanut, tarjottiin vaan lähetettä mielenterveystoimistoon. Todella väsynyt olin. Vasta noin vuoden päästä noista arvoista sain lääkityksen sijaislääkäriltä. Nyt on lapsellani diagnosoitu mm. asperger.
  Kiitos vaan Hämeenkyrön kunta!

 • Voi ei :( olen todella pahoillani. Oletko tehnyt valitusta asiasta?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Voit käyttää näitä HTML-tageja ja attribuutteja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>