Raskaus ja vajaatoiminta

 
 
 

Moni ihminen ei ole tietoinen että raskausaikana kilpirauhasen tulisi kiihdyttää toimintaansa jopa 50%.
Kilpirauhasen piilevä ja varsinainen vajaatoiminta ovat riski lapselle mikäli sairautta ei hoideta.
Kilpirauhashormoni on alkionkehityksen, sikiön kasvun ja ennen kaikkea sikiön aivojen kehittymisen kannalta tärkeä.

Pienehkössä tutkimuksessa äidin seerumin alle 10. persentiilin T4v-pitoisuus 12. raskausviikolla liittyi lapsen psykomotorisen kehityksen heikkoihin testituloksiin kymmenen kuukauden iässä (Pop ym. 1999), ja yli 25 000 raskauteen kohdistuneessa tutkimuksessa 7–9-vuotiaiden lasten älykkyysosamäärä oli pienempi, jos äidillä oli toisella raskauskolmanneksella hoitamaton hypotyreoosi (Haddow ym. 1999).Lähde

Kilpirauhasen toiminnan häiriöt vaikuttavat hedelmällisyyteen

Hypotyreoosi. Kilpirauhasen normaali toiminta on naisen hedelmällisyyden kannalta oleellista. Hypotyreoosi heikentää libidoa ja hankaloittaa munasolun irtoamista ovulaatiossa, ja yli 70 % sitä potevien naisten kierroista on anovulatorisia (Roti ym. 1996). Kuukautiskierron luteaalivaiheen progesteronituotanto jää niukaksi, minkä seurauksena kohdun limakalvon proliferaatio ei esty ja kuukautisvuodot ovat runsaat ja epäsäännölliset. Syynä saattaa olla hyperprolaktinemia ja aivolisäkkeen LH-erityksen heikkeneminen, ja ääritapauksissa munasarjat kuihtuvat ja kuukautiskierto loppuu. Hedelmällisyys huonontuu hypotyreoosissa selvästi, ja keskenmenoja esiintyy tavallista enemmän. Seerumin gonadotropiinipitoisuudet ovat yleensä mitattaessa normaalit, mutta sekä estrogeenien että androgeenien aineenvaihdunta on muuttunut (Larsen ym. 1998). Estrogeeniaineenvaihdunnassa estriolin tuotanto lisääntyy. Sukupuolihormoneita sitovan globuliinin (SHBG) pitoisuus seerumissa pienenee, ja sen johdosta veren kokonaisestradioli- ja kokonaistestosteronipitoisuudet ovat pienet, mutta vastaavien vapaiden ja bioaktiivisten hormoniosuuksien pitoisuudet voivat olla suurentuneet.Lähde

Kilpirauhasen toimintahäiriöt ovat yleisiä, ja valtaosa potilaista on naisia. Raskauden aikaisen hypertyreoosin prevalenssi on arviolta 0,1–0,4 %, hypotyreoosin 0,3–0,5 % ja subkliinisen hypotyreoosin 2–3 % .Arviolta 1–2 % kaikista raskaana olevista naisista saa hypotyreoosiin korvaushoitoa. Kohonneita seerumin tyreoideaperoksidaasivasta-aineita (S-TPO-va) kroonisen eutyreoottisen autoimmuunityreoidiitin merkkinä voidaan osoittaa jopa 5–15 %:lla raskaana olevista naisista .
Viime vuosina on kiinnitetty yhä enemmän huomiota siihen, miten kilpirauhasen toimintahäiriö vaikuttaa naisen hedelmällisyyteen, raskauden kulkuun ja sikiön kehitykseen. Hoitamaton raskauden aikainen hypertyreoosi lisää raskausmyrkytyksen vaaraa ja keskenmenoriskiä. Siihen voi liittyä sikiön huono kasvu ja lapsen alhainen syntymäpaino. Sekä lievä (subkliininen) että varsinainen hypotyreoosi heikentävät naisen hedelmällisyyttä. Hoitamaton raskauden aikainen hypotyreoosi lisää niin ikään keskenmenon ja ennenaikaisen synnytyksen riskiä ja altistaa lapsen alhaiselle syntymäpainolle. Hoitamattomaan raskauden aikaiseen subkliiniseen ja varsinaiseen hypotyreoosiin on myös liitetty
jälkeläisen pienentynyt älykkyysosamäärä . Tuoreen tutkimuksen mukaan myös eutyreoottinen krooninen autoimmuunityreoidiitti lisää keskenmenon ja ennenaikaisen synnytyksen riskiä. Lähde C.Schalin-Jäntti 2008, kilpirauhassairaudet ja raskaus.

Raskauden aikana kilpirauhashormonin tarve suurenee n. 30-50%, joten tyroksiinin annos on syytä arvioida raskauden alettua ja seurata läpi raskauden säännöllisesti.

Hypotyreoosi raskauden aikana

Eutyreoottinen autoimmuunityreoidiitti ja subkliininen hypotyreoosi. Kilpirauhasvasta-aineita esiintyy ilman kilpirauhasen toimintahäiriöitäkin (eutyreoottinen autoimmuunityreoidiitti) 3–14 %:lla odottavista äideistä (Glinoer 1997). Tällöin kilpirauhanen ei aina kykene lisäämään hormonituotantoaan raskauden edellyttämässä määrin, ja hypotyreoosi saattaa kehittyä loppuraskaudessa jopa joka toiselle näistä äideistä. Tämä voi osaltaan selittää ennenaikaisten synnytysten merkitsevästi lisääntyneen osuuden näillä naisilla (Glinoer 1997). Siten kilpirauhasvasta-aineiden toteaminen eutyreoottisellakin nuorella naisella puoltaisi jopa tyroksiinihoitoa jo raskautta suunniteltaessa ja raskauden aikana.
Subkliinista hypotyreoosia (suurentunut seerumin TSH-arvo mutta normaali T4v-pitoisuus) on kuvattu esiintyvän 2–3 %:ssa alkuraskauksista. Noin 40 % näistä tapauksista johtunee autoimmuunityreoidiitista ja noin 25 % kilpirauhasatrofiasta (Klein ym. 1991, Glinoer 1997). Tila ei liene raskauden ennusteen kannalta kovin vaarallinen (Davis ym. 1988, Glinoer 1997) ja se saattaa olla tilapäinenkin (Roti ym. 1996), mutta varminta on hoitaa nämäkin potilaat eutyreoottisiksi (normaali TSH) raskauden aikana. Toisen raskauskolmanneksen subkliiniseen hypotyreoosiin, jota ei ole hoidettu tyroksiinilääkityksellä, on tuoreessa tutkimuksessa liittynyt lapsen pienentynyt älykkyysosamäärä 7–9 vuoden iässä (Haddow ym. 1999). Tämäkin puoltaa eutyreoosiin pyrkimistä.Lähde

Virallinen ohje raskausajan seurantaan on seuraava:

Tarkista TSH ja T4v ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana.

Lisää tarvittaessa tyroksiinin päiväannosta 25–50 mikrogrammaa (0,025-0,05mg)  4–6 viikon välein, kunnes TSH on viitealueella.

Jos TSH-arvo on ensimmäisessä tarkistuksessa viitealueen ylärajalla, tarkista se vielä toisen raskauskolmanneksen aikana. Muuten TSH määritetään myöhemmin vain tarvittaessa (äidillä kilpirauhasvasta-aineita, anemia, raskauden kulku epänormaali).

Viitearvojen sisällä pysyminen voi riittää “terveelle ihmiselle”, kuitenkin kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavalla saattaa olla rajutkin oireet jos TSH on yli 2.

Virallisessa ohjeessa vain on yksi aukko: On aivan normaalia että raskauden alussa TSH laskee ja mikäli seurataan vain TSH:a  niin ei ole mitään tietoa elimistön tyroksiinin määrästä. Kuten on jo huomattu monen potilaan kohdalla, kaikilla TSH ei nouse ennenkö T4V on ehtinyt rajusti laskea. Onneksi nykyään suurinosa lääkäreistä seuraa myös T4V arvoa raskauden aikana eikä tuudittauduta siihen kivikautiseen ohjeeseen.

Raskaus

Tyroksiinin (T4) tarve lisääntyy raskauden aikana . Tämän takia odottavan äidin kilpirauhanen joutuu koetukselle. Lisääntynyt tyroksiinin tarve selittyy tyroksiinia sitovan globuliinin (TBG) määrän lisääntymisellä, suuremmalla kilpirauhashormonien jakautumistilavuudella sekä istukan kiihtyneellä T4:n kuljetuksella sikiöön ja hajottamisella . Terve kilpirauhanen pystyy kompensoimaan tämän tuottamalla keskimäärin 50 % enemmän tyroksiinia raskauden aikana. Lievää kilpirauhasen vajaatoimintaa potevalla naisella tyroksiinin tuotanto on jo valmiiksi hieman häiriintynyt, minkä takia tila voi syventyä varsinaiseksi hypotyreoosiksi raskauden aikana. Korvaushoitoa saavan hypotyreoosipotilaan tyroksiiniannosta pitää vastaavasti suurentaa raskauden ajaksi.
Lähde C.Schalin-Jäntti 2008, kilpirauhassairaudet ja raskaus.

Vaikutus sikiöön

Riittävä tyroksiinipitoisuus on välttämätön sikiön keuhkojen, luuston ja ennen kaikkea aivojen normaalille kehitykselle . Sikiö on riippuvainen äidin tyroksiinipitoisuudesta ennen kaikkea alkuraskaudessa. Sikiön oma kilpirauhanen alkaa kerätä jodia viikolla 10–12, mutta oma kilpirauhashormonien tuotanto käynnistyy vasta noin viikolla 20 .
Jodi, tyroksiini, TSH-reseptorivasta-aineet (TSHRAb) ja tyreostaatit siirtyvät kaikki äidistä sikiöön. Tyroksiinin siirtyminen äidistä sikiöön on kuitenkin rajallista, eikä esimerkiksi riitä estämään hypotyreoosin kehittymistä vastasyntyneellä, jolta oma kilpirauhanen puuttuu. TSH ei siirry äidistä sikiöön.
Lähde C.Schalin-Jäntti 2008, kilpirauhassairaudet ja raskaus.

Riskit

Hoitamattomaan hypotyreoosiin liittyy heikentynyt hedelmällisyys, vaikka se ei poissulje raskautta. Abalovichin ym. tutkimuksessa 35 % hypotyreoosista kärsivistä naisista tuli
raskaaksi ilman tyroksiinihoitoa, heistä 11 %:lla oli varsinainen ja 89 %:lla subkliininen hypotyreoosi (22). Hoitamattomaan raskauden aikaiseen hypotyreoosiin liittyy useita komplikaatioita, äidin hypertensio, istukan irtoaminen, synnytyksen jälkeiset vuodot, keskenmeno, ennenaikainen synnytys, lapsen matala syntymäpaino ja jälkeläisen neuropsykologiset häiriöt ja oppimisvaikeudet.Riski on suurempi varsinaisessa kuin subkliinisessa hypotyreoosissa.Asianmukaisesti toteutettu tyroksiinihoito vähentää merkitsevästi riskejä.
Lähde C.Schalin-Jäntti 2008, kilpirauhassairaudet ja raskaus.

Hypotyreoosin hoito

Tyroksiinin tarve suurenee heti alkuraskaudessa, minkä takia on ehdotettu tyroksiiniannoksen lisäämistä 25 µg:lla vuorokaudessa heti, kun korvaushoidossa oleva hypotyreoosipotilaan raskaus on tiedossa. Raskauden aikana tarvitaan keskimäärin 30–50 % suurempaa tyroksiiniannosta.
Jos hypotyreoosin taustalla on totaalityreoidektomia, tarvitaan annoksen suurentamista keskimää-
rin enemmän kuin autoimmuunityreoidiitissa, jossa toimivaa kilpirauhaskudosta voi vielä olla jäljellä. Tyroksiini otetaan aamulla yhtenä annoksena noin 10 minuuttia ennen aamupalaa. Rautalääkitys tai kalsiumlisä vähentää tyroksiinin imeytymistä samanaikaisesti otettuna, ja tulee nauttia vasta muutama tunti tyroksiinin oton jälkeen.Jos raskaana olevalla naisella todetaan hypotyreoosi, tyroksiinikorvaushoito aloitetaan suoraan 100–150 µg:lla vuorokaudessa (noin 1,8 µg/vrk/kg). Vaikeassa hypotyreoosissa voidaan tarvittaessa antaa kaksinkertainen annos muutaman päivän ajan. S-TSH tarkistetaan ensimmäisen kerran 4 viikon kuluttua. Tämän jälkeen suositellaan STSH:n tarkistus 6–8 viikon välein läpi raskauden, myös niillä naisilla, joilla korvaushoito oli käytössä jo ennen raskaaksi tulemista. Raskauden jälkeen palataan entiseen tai arvioituun ylläpitoannokseen.
Lähde C.Schalin-Jäntti 2008, kilpirauhassairaudet ja raskaus.


261 Responses to Raskaus ja vajaatoiminta

 • No itse olen onnellinen lähinnä siitä että syy selvisi. Pitkän aikaa kuitenkin uskoin että se ei selviä ja kolmannen lapsen toivominen tuntui lähinnä tuskalliselta, luulin että joudun vain luopumaan toivosta koska ei kukaan järkevä jaksa taas kokea monta uutta keskenmenoa.

  Menetettyjä elämänalkuja ei tietenkään saa takaisin ja surenkin niitä varmasti aina. Mutta yritämme nyt vain olla onnellisia siitä mitä meillä on ja erityisesti että meillä olisi tulevaisuudessa mahdollisuus saada helpommin lapsia lisää.

  En ole jaksanut märehtiä menneitä, lääkitys on nyt kunnossa ja kokeissa käyn tasaisin väliajoin että tiedetään tarvitsenko enemmän lääkettä.

  Toivon että vajaatoiminnan diagnosoiminen tulisi helpommaksi tulevaisuudessa. Ainakin siitä on nyt ollut niin paljon puhetta että luulisi näin käyvän.

 • Mitä mieltä arvoista?
  Olen nyt rv 35 ja TSH 1,62 ja T4V 10,7 (viitearvot 11-21) T4V laskenut alun 14 tuohon 10,7. TSH ollut välillä 0,8-2,3. Väsymys on aivan sietämätön, mutta kukaan ei kuuntele. Äitipoli vaan seurailee arvoja. Viimeksi lääkäri totesi onpa T4V matala, katsotaan mitä se on 4 viikon päästä. Totesin vaan, että eipä katsominen paljon minua auta. Pelottaa meneekö T4V vielä alemmaksi synnytyksen jälkeen. Mukava sitten hoidella vauvaa “koomassa” Lääkäreistä TSH on niin hyvä, ettei T4V aiheuta ongelmia.

  • No en ihmettele että olet väsynyt :O
   Itselläni tippui ekan 8 viikon aikana T4V 18,5 -> 14 (tsh 0,67) ja jo näillä arvoilla olen aivan ihmisraunio. Ehdottomasti sinun lääkitystä olisi pitänyt nostaa jo aluksi/ Jos et ole lääkitty niin se olisi pitänyt aloittaa.
   Yrittiväthän he minullekin sitä että ei nosteta, yksityinenkin yritti selittää että ei voi johtua vajaatoiminnasta mutta en antanut periksi. Kysyin että mitä haittaakaan siitä annoksen nostamisesta on, ei pystynyt lääkäri sanomaan haittoja.
   arvot saattavat parantua 6kk synnytyksen jälkeen, mutta kokemuksesta voin sanoa että siinä hapessa lapsen hoito ei ole herkkua.
   Yritä jaksaa pitää puolesi!

   • Mulla oli raskauden aikana mm. tsh 1.6 ja t4v 7.0 Enkä mitään lääkettä saanut, tarjottiin vaan lähetettä mielenterveystoimistoon. Todella väsynyt olin. Vasta noin vuoden päästä noista arvoista sain lääkityksen sijaislääkäriltä. Nyt on lapsellani diagnosoitu mm. asperger.
    Kiitos vaan Hämeenkyrön kunta!

 • Soitin tänään äitipolille. Sanoivat, että normaalisti T4V laskee raskausaikana. Väsymys kuulemma kuuluu raskauteen. Yritin pistää vastaan, mutta eivät kuunnelleet. Olen niin väsynyt, että nukun 12-15 h päivä. Mistään ei saa apua. Lääkitystä minulla ei ole, enkä taida sitä saadakkaan. Arvoja kyllä seurataan, mutta mitään ei tehdä. Minulla on 2 lasta ennestään ja hekin valittavat, että äiti on kokoajan väsynyt. Ja yksityiselläkään ei ole kilpirauhaslääkäriä.

  • Juu niinhän se laskee mutta rajansa kaikella. Sinäkin olet jo viitearvojen alapuolella ja tässä kohtaa olisi voinut sanoa että mitä varten ne viiterajat sitten on keksitty jos niillä ei ole väliä! Olisi tosi hyvä jos saisit vasta-ainekokeen jossain teetettyä..jos löytyy vasta-aineita niin lääkityksen saisi helposti.

 • Kävin ottamassa S -TPOAb kokeen yksityisessä labrassa. Se oli normaali, valitettavasti. Olen miettinyt että voiko minulla olla aivolisäkeperäinen vajaatoiminta, koska TSH on normaali ja T4V matala. Toisaalta, jos alan puhumaan siitä lääkärille joka ei ymmärrä kilpirauhasesta mitään, voipi käydä huonommin. Olin jo niin varma, että saan lääkityksen kun T4V laski alle viitteen, mutta ei.

  • No voi hitsi.. En usko että on aivolisäkeperäinen, TSH kuitenkin välillä on noussut, aivolisäkeperäisessä se on tosi matala…

 • Hei!
  Minulla on 5 lasta. Neljä ekaa tuli 5 vuoden sisällä. 5 sitten yritettiin 10kk joka sai alkunsa terolutin avulla.Haluttiin pienellä ikäerolla 6:des. Yritystä oli 8kk kun tulin jälleen raskaaksi terolutin avulla. Viikolla 7+ kävin yksityisellä uä,syke näkyi hyvin.Viikolla 12+2 menin uä jossa sykettä ei enää näkynyt ja sikiö vastasi viikkoja 8+
  Km oli erittäin raskas. Moni sanoi että km jälkeen tulee helposti raskaaksi ja se antoi voimaa jatkaa.No vauvaa ei edelleen kuulu.Nyt yritystä takana 1v10kk
  Syksyllä kävin kilpirauhas kokeessa ja arvo oli 4,9 lääkäri sanoi että otetaan helmikuussa uudet ja määräsi terolut.Terot eivät auta,kierrot pitäs niillä olla säännölliset niinkuin minulla aikasemminkin kun niitä syönyt.Nyt kierrot pitkiä 34-40 ja epäsäännölliset.Vuoto erittäin runsas.Palelu,väsymys,ihon kuivuminen,kärttyisyys,painon nousu yms. Kaveri sitten linkitti minulle tietoa ja ihan selkeitä oireita.Tein testinkin mikä näillä sivuilla oli ja sain 16 rastia.
  Menin sitten välipäivinä labraan johon lääkäri oli valmiiksi ne laittanut helmikuuta varten.sanoin labrassa että oireet pahentunut että siksi tulin jo nyt. Ti lääkäri soittaa,jännittää tulokset.Jännittää mitä lääkäri sanoo kun menin jo nyt. Mitäs jos en saakkaan lääkkeitä,jos arvot ovatkin alhaset vaikka oireita on.
  Pää ihan sekasin ja täynnä kysymyksiä.
  Kiitos kun sain kirjoittaa ja purkaa.Tämä helpotti kovasti tätä pahaa oloa.

  • Uskon että ainakin yksityiseltä puolelta saat lääkityksen kun selität että raskaus ei ole alkanut vaikka ennen se onnistui helposti. vajaatoiminta on voinut aiheuttaa keskenmenonkin joten olisi syytä puuttua edes raskauden/lapsen vuoksi.

   • Sain lääkkeet, 0,1mg puolet kerran pvä. arvo oli nyt 5,27
    Näillä mennään nyt ½v sitten verikokeisiin. Toivon niin että nämä nyt auttaa…

    • Hienoa!! Toivottavasti tuo auttaa, itselläni piti nostaa annos 0,1mg ennenkö tulin raskaaksi…

     • Nostitko ite? koska kauheeta jos toi ei autakkaan ja taas saa odottaa se ½v se on pitkä aika. Onko sulla noi arvot mitkä? ja kuinka kauan söit sitä puolikasta?

      • Mulle määrättiin aloitus 25 mikrolla (eli puolet siitä mitä sinulle). Nostin sen itse 37,5 mikroon, seuraavalla kerralla (2kk päästä) lääkäri antoi luvan nostaa 75mikroon ja tämän jälkeen soitin lääkärille että haluan nostaa 0,1mg:aan.
       Tämä tapahtui 3kk jaksolla siitä kun lääkitys määrättiin.
       Sain lääkkeet kesäkuussa, heinäkuussa sain keskenmenon ja muistaakseni lokakuun alussa tein uudelleen positiivisen raskaustestin ja se kyytiläinen on vielä matkassa.

       En tiedä uusi arvoja, mutta lähtöarvo TSH oli jotain 5,6… viime labroissa se oli 0,66 :)

       • Ok.Kiitos Tiina vastauksesta. mulla tosiaan toi TSH arvo oli nyt sen 5,27
        Joten katotaan miten käy. Niitä ei taida uskaltaa ite ruveta nostamaan??

        • En suosittele kenellekkään että lähtee itse säätämään lääkitystään, mutta koska itse olen ottanut asioista sen verran selvää ja tunnen oman kroppani niin hyvin että tiedän milloin lääkitys ei riitä, niin olen uskaltanut itse säätää määrää (olen aina kylläkin jälkikäteen tämän lääkärille kertonut ja tähän asti saanut hyväksynnän nostoille).
         Jos tuntuu että 0,05mg ei riitä, niin varaa soittoaika lääkärille ja pyydä vaikka lupaa nostaa 25 mikroa.

    • Hei Sanna, ei sun tarvitse odottaa puolta vuotta, vaikutuksia voidaan nähdä jo 6vk:n kuluttua! Mulla todettiin kilpirauhasen vajaatoiminta viime kesänä. Tutkimukset tehtiin useiden keskenmenojen jälkeen. Mulle eka lääkäri määräsi 0,025mg ja kun hakeuduin tarkempiin tutkimukseen keskenmenojen vuoksi sain heti ohjeen tuplata annoksen. Jo n.6vk:n kuluttua arvot olivat laskeneet normaali viiterajoille ( TSH 3,5), mutta raskautta ajatellen arvojen pitäisi olla 1-2. 0,075 annoksella pääsin alle 2, ja tämä tapahtui jo 2,5kk lääkityksen aloituksesta! Nyt olen rv 28, ja annosta on nostettu tasaiseen tahtiin raskauden edetessä kuten kuuluukin (nyt 0,150mg), ja kontrolli aina 6vk:n kuluttua annoksen nostosta.
     Mutta kuten täällä muutkin todenneet, mua on hoitanut vajaan vuoden sisään ainakin 10 eri lääkäriä, ja osa on ihan pihalla koko kilpirauhasarvo- ja lääkitysasiasta, että on tärkeetä hakea eri lääkärien näkemys ja itsekin hieman perehtyä asiaan. Mm. viitearvot raskaana tai raskautta toivoessa on ihan eri kuin ns.normaalit.

 • Hei!

  Minulta löydettiin lapsettomuustutkimusten yhteydessä kilpirauhasen vajaatoiminta, johon sain thyroxinin, pääsimme inseminaatioon, ja tulin raskaaksi. Arvot tarkistettiin ensimmäisen kolmanneksen aikana, ja annosta nostettiin 75mikrogrammasta -> 1mg. Nyt lapseni on 3,5kk, enkä ole vielä mennyt tarkistuttamaan arvojani, koska mitään oireita liikatoiminann puolelle menemisestä ei ole, eli tunnen voivani ihan ok. Väsyttää toki, mutta ketäpä pienen vauvan vanhempaa ei.. Paino ei kyllä tahdo pudota rskautta edeltäviin lukemiin enää (5kg/20raskauskilosta jäljellä) ja täysimetän. Onko yleistä, että annostusta ei tarvitsekaan raskauden jälkeen laskea rasuakutta edeltävään annostukseen? voiko olla mahdollista, että sitä voisi joutua jopa nostamaan?

  Kiitos vastauksestasi!

  • Kyllä se yleisempää on niin päin että tarvii annos laskea, mutta tämä voi johtua siitäkin että moni joutuu nostamaan paljonkin. Itse olen nostanut tämän raskauden aikana 0,1mg annosta ja varmasti menisin liikatoiminnalle jos en tiputa. Mutta tuo 25mikroa voi sinun elimistölle olla niin pieni annos että se ei välttämättä raskauden aikanakaan nostanut arvoja tarpeeksi. Raskaudesta palautumiseen (hormonaaliseen) myös menee n. 6kk joten voi olla että laihtuminen on estynyt siksi,arvot ei ole ihan kohdillaan mutta korjaantuu ajan myötä.

 • Hei. Kiitos kirjotuksista. Mul vauva 8kk. Selittämätön väsymys vaivaa ja järkyttävä lihominen. Koittanu liikkua ja vähentää syömistä ja paisun ja paisun vain. Palelua ja kasvojen ja silmien turvotusta on myös. Onneks ens vkol on lääkäriaika. Kuukaudes paino noussu 5 kg ja yht puoles vuodes 13 kg. Raskaana olin hoikka ja paino nous nätisti ja jälkitarkastukses olin 62 kg. Nyt 75,5 vaakas ja olo turvonu ja pöhöttyny. Muisti pätkii ja olo iha tööt välil.

 • Hei,

  kiitos sivuistanne ja keskusteluistanne, ne olivat suureksi avuksi pohtiessani olotilaani ja sen syitä.
  Olen siis raskaana varhaisilla viikoilla ja vajaatoiminnan oireet tulivat raskauden myötä entistä selvemmiksi. Onhan niitä aiemminkin ollut, mutta niihin on jo niin tottunut – niinkin hyvin että edellisen raskauden aikana luulin että kaikki on hyvin, selittämättömästä syystä tämä kolmas vauvani kuitenkin syntyi ennenaikaisesti ja sen lisäksi vielä viikkoihinkin nähden selvästi liian pienen kokoisena. Tässäkään vaiheessa kukaan ei kysynyt kilppareiden perään, syytettiin ylipainoa. Kuitenkin 2 edellistä synnytystä ja vauvaa olivat tähän maailmaan saapuneet hyvin oppikirjamaisesti jopa.

  Mutta nyt oireet muuttuivat siis selvästi vaikeammiksi, haittaamaan jo arkea. Sivujenne ja keskustelunne kannustamana googlasin ja googlasin ja löysin hyvän artikkelin jonka lääkärilleni näytin. Lääkärille joka oli juuri sanonut että arvoni TSH 3,7 ja T4V 12,2 ovat ihan hyvät. Tämän artikkelin myötä suhtautuminen muuttui täysin, ja lääkitys napsahti yllätävänkin suurella (50mikrog/vrk) annostuksella päälle. Laitan sen artikkelin linkin tähän, laittaakseni hyvän kiertämään!

  Camilla Schalin-Jäntti 2008 Kilpirauhassairaudet ja raskaus. Lääkärilehti 35/2008 , sivut 2795 – 2800.

  Tässä artikkelissa on mm. tieteelliset perusteet sille miksi raskaana olevalla TSH:n ylärajan tulisi pysyä alle 2,5.
  Suoraa linkkiä en tähän nyt saa, mutta yliopistojen kirjastojen kautta sen löytää sekä sähköisenä että paperisena.

  • olisi kiva saada tuo linkki koska en itse ko. artikkelia löydä.
   Google siis löytää kyllä kyseisen lääkärilehden ja sen artikkelin mutta ne sivut vaativat jotkut tunnukset.

   • Linkkiä en juuri tuon tunnus-asian vuoksi saa toimimaan. Mutta pdf:ksi sen itselleni tallensin, mutta liitettä en tähän keskusteluun saa kai liitettyä? Olisiko joku meiliosoite tjsp johon sen voisi lähettää?

     • Postia lähetetty, antoisia lukuhetkiä!

      • Hei,
       Myös minä olisin kiinnostunut artikkelista, voisitko laittaa sen osoitteeseen: susal74@gmail.com. Olen menossa juuri ensimmäiseen verikokeeseen, raskaus vielä ihan alussa (5+). Sairastin esikoisen jälkeen (-07) tyreodiitin ja nyt jännittää kovasti miten käy tämän kanssa.

      • Hei
       Löysin sivuilta keskustelunne ja toivon kipeästi itsekin saavani tuon artikkelin sähköpostiini…en löydä mistään muualta tietoa kilpirauhasesta ja raskaudesta ja tunrtuu että lääkärit ovat ihan pihalla aiheesta.
       terveisin vajaatoimintaa jo kauan sairastanut alkuvaiheessa raskaana oleva kettunenheidi@hotmail.com

       • Lähetin

        • Iso kiitos tästä sivusta. Tämän lukeminen on ollut oikein silmiä avaava kokemus! Itsellä takana kaksi keskenmenoa ja yksi istukan irtoamiseen päättynyt raskaus. Onneksi on kuitenkin myös kaksi ihanaa tervettä lasta :) Voisitko lähettää myös minulle tuon artikkelin osoitteeseen mariajheikkila@aol.com Artikkeli olisi kovasti tarpeen, jos uusi raskaus lähtisi käyntiin. Aiempina kertoina olen joutunut taistelemaan lääkärien kanssa annoksen nostamisesta.

        • Hei,
         Suurkiitokset mielenkiintoisista sivuista ja keskesteluista kommentteineen. Lohduttavaa, vaikkakin sinällään surullista kuulla, että niin moni on joutunut taistelemaan samojen ongelmien kanssa..
         Minuakin alkoi kovasti kiinnostamaan tuo artikkeli. Vieläkö viitsisit lähettää sen kertaalleen?

        • Hei!
         Tahtoisi myös tuon linkin :)
         Kiitos avustasi etukäteen!
         – Liina

    • Moikka! Olisiko myös minulla mahdollista saada tuota linkkiä osoitteeseen sanna.mustalahti@gmail.com? Raskaus jo loppusuoralla, mutta hemmetin pitkä ja kivinen tie on kuljettu kilpirauhasen vajaatoiminnan vuoksi :(

    • Minua kiinnostaisi myös tuo teksti, olisitko voinut lähettää? 1hannukainen@gmail.com

  • Hei!
   Olisin ikionnellinen jos viitsisit vielä minullekin lähettää kyseisen artikkelin sini.hakala@gmail.com . Parin päivän päästä aika lääkärille jossa selvitellään ilmiselviä oireita ja matalia arvoja (t4v 14,1 ja tsh 0,89) kaipaisin hieman taustatukea esimerkiksi tuosta artikkelista:)

  • Hei!

   Sain juuri tietooni tulokset TSH 4,72 ja T4V 12. Juttelen lääkärin kanssa loppukuusta ja olisi todella mielenkiintoista lukea kyseinen artikkeli sitä ennen, jotta voin valmistautua perustelemaan lääkityksen tarpeen. Olisiko sinun mahdollista lähettää artikkeli osoitteeseen meri.j.mattila@gmail.com? Tuhannet kiitokset jo etukäteen! :)

 • Hei! Kiitos hyvistä sivuista. Tuntuu, että vihdoin alkaa ymmärtää, mikä itseään vaivaa… Odotan 4. vauvaa h27 meneillään. Vajaatoiminnan oireita ollut jo vuosia ja lisäksi on sukurasitetta (molemmat isoäidit, täti ja serkku kärsivät vajaatoiminnasta). Olen ollut masentunut synnytyksen jälkeen (liekö masennusta), pää pöppöröinen, jähmeä, väsynyt, kroonista ummetusta, verensokerien mataluutta ja heittelyä… Arvoja on aina silloin tällöin katsottu, mutta ne olleet aina “normaalit”. Viimeisimmät tsh 1,9 ja t4v 14 n. vuosi sitten. Nyt pyysin raskausaikana uudet ja ne vastaukset sain tänään. tsh 2,16 ja t4v 12. Eihän tuo tsh ole kovin korkea ja vielä raskausaikana, mutta t4v vaan laskee. Mahtaa vaikuttaa oloonkin. Nyt tässä mietiskelen, mitä tehdä, Antti Virkamäelle sain varattua ajan 15.5. (netistä varasin, en tiedä ottaako vastaan, kun on diabetesklinikalla??) mutta toisaalta nopemminkin olisi mukava saada lääkitys kokeiluun. Terveyskeskuksesta lienee turhaa edes yrittää näin “normaaleilla” arvoilla. Ja olisi mielenkiintoista lukea edellä mainittu artikkeli!

 • Heippa! Eksyin vahingossa sivuille ja luettuani tämän ketjun oli ihan pakko kirjoittaa muutama sananen.

  Eli olen kahden lapsen äiti, jolle viimein “myönnettiin” kilpirauhasen vajaatoiminta toisen lapsen syntymän jälkeen. Olin koko raskauden ajan valittanut sitä että olen aivan toivottoman väsynyt. Siis normaalia raskausväsymystä enemmän. Aamulla ei jaksanut nousta ja töissä teki mieli vain nukkua. Tämä kaikki laitettiin alhaisen hemoglobiinin piikkiin. Kilpirauhas-asia tuli esiin sattumien kautta kun loppuraskaudesta erehdyin mainitsemaan että vähän ahdistaa. Lääkäri otti tämän vakavasti ja passitti keuhkotulppaepäilyn vuoksi ensiapuun. Siellä minulle tehtiin keuhkoista kuvaus (en enää muista virallista nimeä), josta selvisi että tulppaa ei ole, mutta sivulöytönä vasemmanpuoleinen kilpirauhaseni oli n. 5cm kokoinen! Kuitenkin neuvolassa sovittiin, että ultrataan ja katsotaan tilanne synnytyksen jälkeen (laskettuun aikaan oli pari viikkoa). Kuitenkin tästä alkoi reitti eteenpäin ja neuvolassakin alettiin uskomaan että kyse voi olla muusta kuin Hb:stä. Tosin neuvolan lääkärihän arvioi tilanteen synnytyksen jälkeen ja sanoi että tää onkin masennusta ja olisi siihen kyllä määrännyt heti lääkkeet. Onneksi pääsin jälleen sattumien kautta kunnon lääkärille joka totesi, että olohan sen ratkaisee, kokeillaan tyroxinia ja olo parani heti. Masennuslääkkeitä en siis koskaan ottanut vastaan koska itse tiesin että kyse oli muusta. Olen nostanut annostusta kahdesti aloituksen jälkeen. Nyt otan yhden 0,1mg ja yhden 25 mikrog. Tänään kävin tarkistuttamassa arvot ja huomenna saa sitten taas tulokset.

  Harmittaa että tämä tuli vasta nyt esiin koska tajuan nyt että raju painonnousuni on ollut tätä samaa juttua. Raskauden ajan pystyin pitämään kilot kurissa, mutta ennen ja sen jälkeen tilanne mennyt ihan päin pöpelikköä.

  Välillä haaveilen kolmannesta lapsesta mutta en sitten tiedä uskallanko lähteä siihen ruljanssiin enää. Lueskelen kuitenkin kateellisena muiden raskaustarinoita ja toivotan onnea matkaan! :)

 • Hei, minäkin haluaisin tuon artikkelin kokonaisuudessaan luettavaksi. vois lähettää ojala.ellu(a)gmail.com

 • Hei! Laskettuun aikaan on kolmisen kk:ta ja nyt sain lääkäriltä reseptin kilpirauhasen vajaatoimintaan pienimmällä annoksella 25 mikroa. Arvot ovat TSH 2,81 ja T4V 9 (viite 9-20). Helmikuussa vastaavat olivat TSH 1,79 ja T4V 11. Ennen raskautta syyskuussa TSH 1,28 ja T4V 11. Syksyllä minulla diagnosoitiin oireeton kyhmystruuma ja sen takia arvojani on nyt muutaman kerran seurattu raskauden aikana. Tähän asti olen vain tyytynyt siihen että minulle on sanottu että arvoni ovat loistavat, juuri asteikon keskellä, enkä ole sen kummemmin niitä ajatellut enkä kysellyt itselleni. Nyt sitten kun TSH olikin noussut ja lääkäri määräsi tuon tyroksiinin, aloin lueskella asioista tarkemmin… Pyysin itselleni arvot ja huomasin että eihän se T4V missään keskellä arvoja ole vaan on koko ajan ollut viitearvojen alareunalla. Halusin jutella lääkärin kanssa ja sain soittoajan. Hänen mielestään T4V ei tarvitse välittää, se voi kuulemma heitellä miten sattuu, TSH on se millä on merkitystä… Hänen mielestään kaikki on ok, eikä huolissaan tarvi olla. Itse olen nyt melkein hermoraunio tuon T4V:n johdosta ja mietin onko se liian alhainen? Mietin onko sikiöllä kaikki kunnossa… Mitä mieltä täällä olette?

  • Olet varmaan jo siis lukenut tuon raskaus ja vajaatoiminta sivun ja paljon muutakin keskustelua joten tiedät varmaan seuraavan: T4V tulisi olla asteikon yläkolmanneksella etenkin raskauden ensimmäisen puolivälin jolloin sikiö on riippuvainen äidin kilpirauhashormonista, tämä on siis osaavien endojen suositus ja näin minullekin sanottiin kun kävin yksityisellä ennen raskauden puoliväliä. Tk lääkäreillä on jostain syystä joku ihme käsitys että T4V:llä ei ole väliä ja TSH merkitsee kun se on juuri toisinpäin, TSH ei kulkeudu sikiöön vaan T4V.

   Sinulla raskaus on kuitenkin jo niin pitkällä että vauvan oma kilpirauhanen toimii jo.

   mutta on t4v liian alhainen,kenelle tahansa,raskaana tai ei. Aiheuttaa varmasti väsymystä yms.

 • Kiitos vastauksesta. Olen lueskellut kaikki mitä olen löytänyt nyt parin päivän sisällä, tuntuu vain että olisiko pitänyt jo paljon aikaisemmin… Mutta automaattisesti sitä on uskonut siihen mitä terveydenhoitaja ja lääkäri on sanoneet. Mietityttää vain että onko T4V:n arvo 11 jo alkuraskaudesta ollut riittämätön… Mitäänhän ei enää asialle voi kun raskauskin jo näin pitkällä. Varasin kuitenkin vielä ajan yksityiselle lääkärille, joka on perehtynyt juuri kilpirauhaseen, saa nähdä mitä hän sanoo. Väsymystä on kyllä ollut, mutta raskauden piikkiin sekin on tähän asti mennyt…

 • Edelliseen vielä lisäten, minulla todettiin myös raskausajan diabetes. Luin että vajaatoiminta saattaa vaikuttaa myös sokeriaineenvaihduntaan, en tiedä paljonko niillä on yhteyksiä toisiinsa. Ei ainakaan lääkäri mitenkään kommentoinut asiaa. Voisiko tyroksiinin aloitus korjata sitä asiaa mitenkään? Ruokavaliolla pysynyt arvot rajoissa… Vieläkin suututtaa miten voi äitiysneuvolan terveydenhoitajat ja lääkäri olla näistä asioista tietämättömiä… Heidänhän juuri pitäisi näistä tietää ja huolehtia!

  • olen lukenut samaa että vajis olisi yhteydessä sokeriaineenvaihduntaan, joten oikealla lääketasapainolla voi hyvinkin olla mahdollista että asia korjaantuisi. Mutta tuolla sinun saamalla 25 mikrolla se ei kyllä valitettavasti muutu mihinkään, tuo 25 mikroa on se “lastentabletti” jolla on korkeintaan hieman TSH:ta laskeva vaikutus.

 • Hei! Osaisko joku kertoo vajaatoiminnasta, et voiko se jollain lailla vähentää raskaushormonin eli hcg:n määrää? Minulla oireet raskaudesta ja testin tein eilen jossa haamuviiva näkyvissä, mutta tänään tein jonku halvan apteekin testin niin siihen ei tullu näkymään mitää. Vajaatoiminta ollu mulla n. 3 vuotta, paitsi että epäilen että ollu huomattavasti pidempään mut 3 vuotta sitte se huomattiin.

  • Mitään faktaa ei ole lyödä pöytään mutta väittäisin että ei vähennä hcg:n määrää.
   Testeissä on todella paljon eroja ja vaikka testit väittäisivät että herkkyys on sama, näin ei todellakaan aina ole. Odottele muutama päivä ja testaa uudelleen :)

   Itse sain tämän raskauden alussa ensin pari haamua,sitten pari negatiivista ja sitten taas positiivisen :)

 • Kiitos nopeasta vastauksesta :o)

 • Heippa taas!

  Mulla on nyt thyroksiini lääkitys 2x25mikrog/pvä. Muutaman kuukauden syönyt näin.
  Aluksi arvot oli TSH YLI 2 ja T4V oli 11,5. Väsymys järkyttävä yms normi oireita.
  Sitten kävin verikokeessa ja nyt on TSH ALLE 1 ja T4V 15. Hyvin siis lääkkeillä arvot mennyt parempaan.

  Nyt toivomme että tulisin raskaaksi. Kolmas lapsi haaveissa.
  Ensimmäistä lasta odotimme 1,5 vuotta. Kaiken maailman testit on silloin otettu mutta en niistä tiedä sen enempää.
  Toinen raskaus alkoi muutaman kuukauden yrityksen jälkeen.
  Toisen lapsen jälkeen söin masennuslääkkeitä… (kenties turhaan =/
  Jos on silloin jo ollut arvot alhaalla…

  No, nyt yritetty muutama kuukausi.
  Mietin siis että tarvisikohan soittaa lääkärille ja kertoa yrityksestä ja kannattaisko nostaa lääke annostusta?

  • Jos Tsh on alle 1 ja T4V 15 normi viiterajoilla (10-21) niin ei välttämättä tarvitse annosnostoa ennen raskautumista ellei muita oireita ole. Jos raskaus ei ala muutaman kuukauden kuluessa (6kk yritystä) niin soittaisin lääkäriltä uudet labrakokeet ja mahdollisesti annosnoston kokeilun vuoksi.

 • Olen raskaana ja laskettuun aikaan on 3kk. Olen syönyt thyroxia nyt 2 viikkoa (25mikrogrammaa/pv). Eilen juttelin lääkärin kanssa ja pyysin annoksen nostamista. Hän sanoi, että voin ottaa joka toinen päivä 50mikrogrammaa. Hemmetti, eikö se olis ihan sama ottaa joka päivä se annos! Uskallanko lähteä “uhmaamaan” lääkärin määräystä?

  • ketään en kehota uhmaamaan lääkäriä, jokainen toimikoon omantunnon mukaan.
   mutta sen verran sanon että 25 mikroa raskausaikana ei auta mitään koska se on se minimimäärä mitä pitäisi nostaa jo heti alussa.

 • Moi!
  Kävin nyt uudet arvot mittauttamassa ja olivat tälläset:
  TSH: 1,4 (aikasemmin oli alle 1)
  T4V: 16,4 (aikasemmin 15)
  Thyroxin 2×25/pvä käytössä.
  Ja mua vaan taas väsyttää ja ei huvita mikään…
  Verenpaine hiukan koholla välillä. Paino vaan nousee… Kuukautiskierto heittelee.
  Mikä hitto?
  Kävin nyt sitten ihan terveyskeskuslääkärilläkin ja otettiin kaiken maailman kokeet.
  vastaukset saan tiistaina.
  Mitä mieltä?

 • Hei,

  Onko kellään kokemusta tai muuten tietoa pelkän Liothyroninin käytöstä raskautta yrittäessä tai raskausaikana?

 • Raskausviikkoja nyt 34 ja risat menossa. Sain verikokeiden tulokset eli T4v oli 9,1 viitearvoilla 7-16 ja tsh 0,05. Noin kk sitten olivat korkeammat eli t4v oli 10,6 ja tsh oli jo silloin myös täysin mitättömän alhainen. Lääkitys on päällä 1,5 tabletilla 0,1mg:tä. Miten tää loppuraskaus eli jos en saa nostoa niin edelleen se laskee tästäkin alaspäin? Mietin myös yhteyttä supisteluihin joita on ollut enemmän ja jouduin estolääkitykselle, onko muilla kokemusta tähän?

  Suvi

  • Hei,
   Hyvä uutinen on se että tuossa vaiheessa raskautta alhainen T4V ei enään vaikuta vauvaan koska vauvan oma kilpirauhanen toimii jo (ellei sitten olisi synnynnäinen vajaatoiminta).
   Se on vähän kaksipiippuinen juttu että onko nostosta enään tuossa vaiheessa apua,voi olla että synnytys käynnistyy ennenkuin lääkkeet edes alkavat auttamaan.
   Onko annosta nostettu minkä verran raskauden aikana?

   Itselläni on supistellut ennenaikaisesti joka raskaudessa, erona ennen lääkitystä vs lääkityksellä ollessa oli se että ennen lääkitystä (kun arvot oli huonot) supistukset lyhensivät kohdunkaulaa ja avasivat kohdunsuuta.Viimeisimmässä raskaudessa kun oli lääkitys, supistukset eivät tehneet mitään vahinkoa ennen aikojaan. eli tässä mielessäkin arvojen olisi hyvä olla kunnossa. Tämä vaan on sellainen asia että tätä ei lääkärit vielä tunnusta julkisesti,ehkä siitä on liian vähän tutkimustuloksia.

   • Mulle alotettiin koko lääkitys tän raskauden aikana ja viimeisin nosto oli toisen kolmanneksen alussa puolikkaalla tabletilla. Synnytyksen jälkeen varmaan taas rukataan annosta, joten en tiedä mitä lekuri tulee ehdottamaan. Mulla on se aivolisäkeperäinen vajis ja kyllä on moni hoitohenkilökunnasta tietämätön asiasta ja tuijottaa koko ajan vaan tota tsh:ta.

    • no se aivolisäkeperäinen selittääkin kun mietin tuota sun tsh:ta :)
     mietin just sitä että synnytyksen jälkeen annosta taas tiputetaan..mutta sen verran voin kertoa että mulla ei yksikään synnytys edennyt luonnollisesti ennenkö lääkitys oli kohdallaan (ts. olin saanut lääkityksen ja arvot ylös)..että sen puolesta kyllä suosittelisin nostoa,ehkä jopa 50 mikrolla…

     • Nostoa kannatan minäkin koska olo on melko lahnamainen ja jos nyt sais noston niin viikonkin päästä olis jo puolta parempi olo.. ;)

      • Mä jouduin tekeen näitä päätöksiä ihan itse raskauden alusta asti koska lääkärit oli koko ajan sitä mieltä että ei tarvii nostaa annosta…ja loppupeleissä piti nostaa 0,125 mg:lla ennenkö arvot nousi yhtää…

       • Sairaalasta soitteli lääkäri sisätautipolilta ja taas tuijotti mun tsh:ta että liian matala ettei tarvi nostaa annostusta. No taas minä siihen että ei se siitä nouse tai laske oli mulla t4v alle viitearvonkin niin pysyy alhaisena. Että oireet on palannu takas etten jaksa mitään ja itkettää ja nukkuisin vrk ympäri. No sitten hän rupes kysyyn mun psyykestä että onko mulla mielialaongelmia ollut että jos tää ei johdu ollenkaan kilpparista, eli tarvinko terapiaa ja että normaali annostus olisi jos kilpirauhanen poistetaan siinä 1,5 eli mun tän hetkinen annostus…. En oikeesti tajunnu että miten nää lääkärit puhuu niin kahta lajia. Se edellinen endo just oli sitä mieltä että loppukolmanneksella tää mun 1,5 tabl ei tuu riittämään ja nyt toinen oli et pitäis riittää…. No anyway kun väänsin että tarviin lisää nii hän sano et tyroksiinista ei vauvalle ole haittaa eli nostetaan kahteen tablettiin..

        • Onko kyseinen sisätautipolin lääkäri tietoinen, että sinulla on aivolisäkeperäinen vajaatoiminta? Jos on tietoinen, niin toiminta oli suorastaan törkeän osaamatonta. Valitettavasti näihin lääkäreihin ei voi luottaa. Todella vahinko, että pitää yksin ja vertaistuen avulla säätää annostaan, koska lääkärit ovat tässä aiheessa ihan nollia.

         Hyvä kun sait noston kuitenkin. Synnytyksen jälkeenhän on sitten odotettavissa annoslasku, mutta se on vasta sitten.

 • Heippa!
  Meillä on yli kolme vuotta IVF-hoitoja takana, kaikki aikaisemmat ovat loppuneet ennen kuin ovat alkaneetkaan, ei ole alkiot kiinnittyneet. Reilu vuosi sitten hakeuduin tutkimuksiin ja pyysin tutkimaan TSH:n, joka oli noin 4,7. Lääkitys aloitettiin pyynnöstäni ja se tuli sitten vuoden aikana tasolle 0,95. T4V-arvoani en tiedä. Syön nyt Thyroxinia 0,1 mg päivässä. Teimme ensimmäisen pakastealkionsiirron yli vuoteen kaksi viikkoa sitten ja nyt olen vihdoinkin raskaana.
  Rupesin tutkimaan kilpirauhasaiheisia kirjoituksia ja kuten täälläkin mainitaan, olisi lääkitystä hyvä nostaa.
  Ongelmani on, etten tiedä näkyykö noston tarve jo nyt jos menen verikokeisiin vai pitäisikö minun odottaa pari viikkoa ennen kuin otan verikokeen ja katsomme pitääkö lääkitystä nostaa. Mitä mieltä te olette? Kuinka usein jatkossa pitäisi tarkistuttaa TSH ja T4V?

  • Yleinen (fiksujen) lääkäreiden ohje on että heti plussauksen jälkeen annosta nostetaan 25mikroa.Eli Et odota mitään vaan nostat nyt heti annosta (1 pieni tabletti tai 1/4 isosta).
   Seuraaviin labroihin kannattaa mennä n. rv 10, siihen mennessä luultavasti on arvot taas huonontuneet mikäli näin käy ja silloin voit neuvotella lääkärin kanssa annoksen muutoksesta mikäli tarpeen (luultavasti on).
   seuraavat labrat kannattaa ottaa n. rv 20 ja vielä yhdet viimeisellä kolmanneksella.

  • Komppaan Tiinan ohjetta, mutta haluan pöyristellä tässä: onko totta, että kävit vuosikausia IVF-hoidoissa, eikä edes TSH:ta mitattu ennen kuin viimein itse pyysit? Onko tämä mahdollista?

   • vastaan suvin puolesta:

    Minun ystävä on saanut yli 9 keskenmenoa, sanoin hänelle jo vuosi sitten että hanki ne kokeet että vika on 99% siinä (koska hänellä on jo 4 lasta). muutama päivä sitten sain tiedon että kilpirauhasarvot on taivaissa joten olin oikeassa.
    hän on käynyt asian vuoksi monesti lääkärissä ja vasta nyt, vuosien jälkeen asialle tehtiin jotain.

 • Kiitos vastauksista!
  Ikävä kyllä, ihan totta. Meillä on yksi IVF-lapsi entuudestaan. Sitten kun alettiin yrittää toista niin kerta toisensa jälkeen epäonnistuttiin eikä kukaan n.k. spesialisteista koskaan edes maininnut kilpirauhasta. Itse sitten olin yhteydessä terveyskeskuslääkäriini joka teki tarvittavat testit puolestani. Hänkään ei aluksi olisi halunnut aloittaa lääkitystä, mutta “vaadin” sen! Ja tässä nyt ollaan…

 • Kiitos Tiina! Ilmeisesti siis on totta. Minusta näistä pitäisi tehdä hoitovirheilmoitus oman paikkakunnan aluehallintovirastolle. Kilpirauhasen vajaatoiminnan vaikutuksesta lapsettomuuteen on paljon tutkimuksia ja lääkäreillä on – harvinaista kyllä- tästä asiasta yksimielisyys. Viranomaisohjeita myöskin on neuvolalääkäreille ym.

  Vuosikausien hoidot, keskenmenot ym ovat henkisesti valtavan raskaita puhumattakaan mitä ne maksavat ihan rahassa sekä henkilölle itselleen että yhteiskunnalle. Tässä on siis yhteiskunnankin intressi mukana (se raha kun on politiikoille tärkeä, mutta tässä on siis turhaa rahanmenoa muun lisäksi). Pitäisi lisätä tietoisuutta, että lapsettomuusklinikat ja lääkärit eivät toimi suositusten mukaan. Näyttää vain siltä, että tätä tietoisuutta ei saada lisättyä ilman hoitovirheilmoituksia. Porkkanaa eli kaikkea infoa on yritetty mutta ei näytä auttavan.

 • Nyt otin 0,125 mg aamuannoksen tänään eli nostin neljänjestabletilla. Tosin huomasin vasta nyt että ottamissani raskaana olevien multivitamiineissa on rautaa ja kalsiumia joka heikentää thyroxiinin imeytymistä. Nämä olen joka aamu ottanut n. tunti thyroxiinin jälkeen :-( Sekin siis on varmasti vaikuttanut TSH-arvoon. Kuinkahan paljon se vain on vaikuttanut?? No, nyt otan jatkossa ne vitamiinit illalla ja jatkan nostetulle thyroxin-annostuksella. Toivotaan että menee jatko hyvin! Koitan saada ajan äitiysneuvolan kautta maanantaina verikokeisiin. Huoh!

  • Muista vaatia se T4V mittaus, raskausaikana TSH ei välttämättä kerro yhtään mitään!
   tosiaan jatkossa ota vitamiinit vasta illalla. 12h väli lääkkeiden ja vitamiinien välillä on hyvä pitää imeytymisen takaamiseksi. Jos ja kun jossain vaiheessa tarvitse pelkkää rautaa, niin suosittelen sitä rautamehua ja sen ottamista myös illalla tai yöllä jos esim. heräilet vessaan.

 • Nyt tuli semmoisia tuntemuksia että olen hyperin puolella. Sydän poukkoilee, kädet tärrää ja hikoiluttaa. Kävin verikokeissa ja seuraavanlaiset tulokset: TSH 0,06, T4V 20,2 ja T3 2,0. Ohjeena oli vähentää lääkitystä! Ei ole helppoa tämä thyroxiinin kanssa veivaaminen suuntaan ja toiseen!

  • oliko tuo nyt ihan oikein että T3 2,0?

   • Ja se saattaa sitten 4 viikon päästä heittää taas vajaalle.
    Mietin vaan että onkohan sinulla niitä vasta-aineita, ne saattaa aiheuttaa hypon ja hyperin välistä heittelyä..

 • Jep, 2,0 oli se T3. En tiedä vasta-aineista. Koko ajan ennen raskaaksi tuloa on arvot pysyneet samalla tasolla ilman poukkoilua. En kuitenkaan jaksa uskoa että TSH olisi noin paljon romahtanut sen takia että olen reilun viikon verran syönyt sen 125 mikrog. 100 mikrog. sijaan! Voi olla että pelkkä hCG myös on saanut sen putoamaan, jolloin sen pitäisi tasaantua itsestään. Mutta lasken nyt kuitenkin annoksen sinne 75 mikrog:aan ja käyn uusissa verikokeissa. Oliskohan 5 viikkoa hyvä aika?

 • Koitetaanpas uudestaan kun hävisi osa tekstistä (arvoja) eli

  kysynpä minäkin täällä teidän mielipiteitänne. Itselläni todettiin pari viikkoa sitten kyhmystruuma ja otettiin arvot, jolloin Tsh 1,71 ja T4V 18. Minulla on juuri ollut keskenmeno, joten hcg oli tuolloin vielä jotain 20 000. Alle kaksi viikkoa tästä otettiin taas testit (arvio hcg, n1500) TSH 2,3 T4V 15, vasta-aineita alle 35 ja T3V 4.8. Oireita olisi aivan järkyttävä väsymys ja vielä pahempi palelu ja muutamia muita lievempiä oireita. Mitään selkeää mulla ei kai ole, mutta raskautta kun tässä toivotaan ja taustalla on yksi normaaliraskaus, yksi ennenaikainen synnytys (istukan reunasta verenvuoto->lapsivesien meno) ja yksi keskenmeno niin väkisin aloin miettiä, että voisiko tyroksiinista olla minulle hyötyä jo raskautta suunniteltaessa…? Varsinkin jos siitä ei ole ainakaan mitään haittaa ja voisi helpottaa tätä omaakin elämää? Tai varmaan viimeistään raskautuessa pitäisi kontrolloida, vai kuinkahan siihen suhtaudutaan kun ei ole diagnosoitu vajaatoimintaa. Ja edellisessäkin keskenmenossa oli kehitys päättynyt jo 4+, joten eipä siitä lääkityksestä enää siinä vaiheessa apua olisi.

 • Tpo-vasta-aineet. Tein tuon oiretestin ja sain ainakin 13, ja lisäksi 3-4 on aika-ajoin…

  • No noilla arvoilla, etenkin vasta-ainetuloksilla niin en lähtisi syyttämään kilpirauhasta keskenmenoista. Itselläni oli vasta-aineet yli 1000 ja aiheuttivat vain yhden keskenmenon ja 4 raskautta meni loppuun asti. Sinun T4V arvolla olisi iso riski että jo pieni thyroxin annos heittäisi arvot liikatoiminnalle mikä ei ole sen parempi raskautta ajatellen.

   ainoa mahdollinen ongelma mikä tulee mieleen on käänteinen T3 muunto, sitä vaan ei saa suomessa tutkittua. eikä sillä tietääkseni ole raskauteen myöskään vaikutusta keskenmenon muodossa.

 • Kiitos mielipiteestä, ehkä vain toivon tulevani pian uudelleen raskaaksi ja kontrolloin sitten nuo arvot uudemman kerran :)

 • Hei, minulla on juuri todettu kilpirauhasen vajaatoiminta ja minulle määrättiin lääkitys. Toivon raskautta. Osaatteko sanoa, milloin raskautta on turvallista yrittää ja miten nopeasti lääkityksen aloittamisesta voi tulla raskaaksi?

  • Raskautta voi yrittää heti. Yleensä jos arvot on pielessä niin raskaus ei ala, joten se ei ole mikään syy odotella. Kun TSH laskee riittävän matalalle voi raskaus alkaa välittömästi. Itselläni ensimmäinen raskaus lääkityksen aloituksen jälkeen alkoi 3kk päästä.

   • Kiitos Tiina vastauksestasi. Aloitin juuri lääkityksen ja seuraavat verikokeet määrättiin tammikuun loppuun ja vastaanottokäynti helmikuun puoleen väliin. Onko tämä aikataulu normaalisti näin pitkä? Pitääkö siis odottaa käytännössä 2 kk ennenkuin tiedän, onko lääkitys kohdallaan ja raskaus edes mahdollista?

    • On ihan normaalia. Yleensä labrakokeiden välissä pitää olla 6-8 viikkoa koska sinä aikana näkee sen todellisen muutoksen arvoissa. Minkälaisella annoksella aloitit lääkityksen? mikäli arvosi oikeasti ovat olleet todella pielessä niin en sinuna edes odottaisi että 2kk tapahtuisi ihmettä, yleensä lääketasapainon löytäminen vie 4 – 12 kk..
     mutta jos arvot on olleet vain vähän kohollaan (TSH) niin voi jopa 2kk riittääkin.

 • TSH 1,4 ja T4 10,39, viitearvoista en tiedä. Lääkitys Thyroxin 0,1 mg puolikas tabletti päivittäin.
  Miltä kuulostaa raskautumisen kannalta?

 • ^^ sun arvot kyllä on vähän erikoiset, siis jos yritän suhteuttaa niitä eri viiterajoihin niin ei nuo arvot mitkään järjettömän huonot oo…siis on ne huonot ja varmaan vajista mut siis paljon huonompia oon nähnyt..

  mitä sulle lääkäri sanoi noista arvoista?

  Noilla arvoilla ja tuolla lääkityksellä raskautuminen voi olla jo kuukauden päästä mahdollista.

  • Sehän tässä just olikin. Lääkäri ei sanonut käytännössä mitään muuta, kun että mulla on kilpirauhasen vajaatoiminta. Määräsi lääkityksen ja seuraavat verikokeet ja seurakäynnin. Arvojakaan ei antanut ja nyt jälkikäteen yritin niitä selvitellä puhelimitse.

   • Just just…olis kyllä kiva tietää ne viiterajat…
    mutta joka tapauksessa sulla on molemmat arvot alhaalla (tai no tsh periaatteessa normaali) joten puhuiko lääkäri mitään aivolisäkeperäisestä vajaatoiminnasta?

    • Ei puhunut. Kun yritin kysellä raskaudesta, niin totesi, että hoidetaan ensin yksi asia kuntoon. Multa otettiin myös seuraavat kokeet (en tiedä mitä tarkottavat) LH 6,5 FSH 4,7 SHBG 40 PRL 555 Testo 1,5 DHEAS 2,2. Mitä näistä voisi päätellä?

     • en ole perehtynyt noihin labroihin, googlettamalla varmaan löydät mitä tarkoittavat ja mitkä niiden viiterajat on.

 • Olen 25. viikolla raskaana ja nyt vasta selvisi, että kilpparissa on jotain hämminkiä. TSH 3,3 ja T4V 10,2. Lääkäri ei edes ehdottanut mitään lääkitystä vaan tuijotti noita viitearvoja, mutta tutkittuani asiaa kotona päätin varata ajan eri lääkärille ja keskustella vakavasti lääkityksestä. Olo on surkea ollut koko raskauden ajan ja voisin nukkua ihan kuinka paljon tahansa, lisäksi olen kamalan hajamielinen. Muutama kysymys on kuitenkin tässä ilmaantunut ja täältä varmaan saisin apua:

  – onko noi mun arvot niin huonot, että lääkärin pitäisi suostua määräämään lääkitystä?
  – kuinka todennäköistä on, että vauvallani on jotain pysyviä vaurioita?

  • Et laittanut mukaan viitearvoja joten on vaikea kommentoida mitään T4V arvosta.

   Kukaan ei pysty sanomaan mitään vauvaan liittyen tässä vaiheessa, hoitamaton vajaatoiminta voi aiheuttaa mm. kasvun hidastumista (onko vauva kasvanut normaalisti?) ja neurologisia ongelmia (selviää vasta lapsen ollessa vanhempi.

   TSH arvo ei vaikuta sikiöön, T4V arvolla on merkitystä ja endojen suositus on että se olisi (lääkityksellä) yläkolmanneksella mutta raskaus normaalistikin vaikuttaa arvoa laskevasti.

 • Tiina!
  Voisitko olla niin ystävällinen ja lähettäisit minulle Äitylin maaliskuussa löytämän artikkelin: Camilla Schalin-Jäntti 2008 Kilpirauhassairaudet ja raskaus. Lääkärilehti 35/2008 , sivut 2795 – 2800.
  Saahan sen joku muukin lähettää, kuka nyt ensimmäisenä huomaa viestini.
  Osoite cime@cime.fi.
  SUURI SUURI KIITOS!
  Pientä ongelmaa naistenklinikan lääkärien kanssa kilppariarvojen kanssa, jospa artikkeli auttaisi asiaa eikä vaan sanottaisi “arvot ovat hyvät ja varo, ettei mene liikatoiminnalle” jep. Minulla siis thyroksin lastenannostuksella 0,50mg/päivä. Arvot 2,94 ths, 12 t4v (0,3-3,5 ja 9-19)

 • Heippa!

  Neuvolassamme on ruettu ottamaan automaattisesti kaikilta raskaana olevilta TSH arvo raskauden alussa.
  Minulta otettiin labrat ensimmäisen kerran rv 9+ ja silloin TSH oli 2,78 (viitearvot 0,03 – 2,5). Terveydenhoitaja soitti myöhemmässä vaiheessa ja pyysi käymään uusinta labroissa, joissa kävin rv 14+ TSH oli 2,9, mutta viitearvot olivat muuttuneet toisen raskauskolmanneksen mukaisiksi (0,013 – 3.0) eli arvoni oli viitearvojen sisällä. Lääkäri määräsi kuitenkin thyroxin lääkityksen 0,1 mg puolikas tabletti, koska vasta-aineet S-TPOAb oli 123,9 IU/ml ja arvon pitäisi olla <6.

  Seuraavassa labrassa kuun vaihteessa minulta otetaan ensimmäisen kerran T4V, joka varmasti kertoo enemmän. Olisin kuitenkin hyvin iloinen, jos osaisitte kommentoida jotakin jo näistä saaduista tuloksista.

  Olen jo pitemmän aikaa kärsinyt järkyttävästä väsymyksestä ja yleisestä vetämättömyydestä. Lääkityksen myötä aamupäivät ovat nyt ihan ok, mutta iltapäivän puolella järkyttävä väsymys iskee. Onneksi lapset nukkuvat päiväunet ja voin nukkua heidän kanssaan parikin tuntia päivän aikana.
  Ja voisikohan tämä olla selittävä tekijä myös toistuville peräkkäisille keskenmenoille, joille ei ole löytynyt syytä? G10 P4

  • Kyllä vain. Vasta-aineet kehossa nostavat todella paljon keskenmenoriskiä ja voisi sanoa 70% todennäköisyydellä olevan syy toistuviin keskenmenoihin.
   Mikäli väsymys edelleen vaivaa niin voisin väittää että T4V on liian matala (pitäisi raskausaikana olla yläkolmanneksella) ja lääkitys on liian pieni.

 • Moikka
  Voisiko joku lähettää minullekin tuon paljon puhutun artikkelin? :) lepist8@gmail. com
  Viikko sitten sain tietää, että minulla on kilpirauhasen vajaatoimintaa, ja nyt kovasti yritän haalia tietoa tästä kilpirauhasasiasta. Oireet vajaatoimintaan on suoraan oppikirjasta – ollut jo teini-iästä saakka, mutta enpähän vain ole tajunnut mitään! Olen vain kuvitellut, että minä nyt olen tällainen väsynyt ja helposti masentuva tyyppi… Lasta olen toivonut jo vuosia ja kohta tulee/ on tullut jo? ikä (37) pahasti vastaan. Myös lisämunuaisten uupumuksesta olen lukenut sekä Amour Thyroid nimisestä lääkkeestä, josko se olisi parempi kuin minulle nyt määrätty Thyroxin? Alussa olen tässä hommassa, eikä vielä juurikaan merkkejä piristymisestä… Kuinka nopeasti te muut olette huomanneet oireiden vähenemisen? Toki varmasti riippuu ihmisestä, mutta mietin, onko tuo puolikas tabletti aivan liian vähän, kun ei oikein tunnu missään… lähinnä ehkä jopa nukun vielä huonommin kuin aiemmin… :/
  -L

  • yritän lähettää artikkelin myöhemmin, juuri nyt en ehdi.
   puolikas tabletti, siis 50 mikroa?, on ihan hyvä aloitus annos. Liian iso annos voi aiheuttaa liikatoiminnan oireita jos elimistöön yhtäkkiä pumpataan isoja määriä thyroxiinia.
   luultavasti annostasi nostetaan seuraavien labrojen jälkeen, ole siis kärsivällinen. Tämän sairauden hoitotasapainon löytäminen on kuin maratonjuoksu. Tulee alamäkiä ja ylämäkiä ja pitää vaan jaksaa mennä eteenpäin kunnes se maali häämöttää. Välillä se tuntuu epätoivoiselta mutta harvoin se jää saavuttamatta.

   kukaan lääkäri ei varmasti määrää sinulle armour thyroidia ennenkö thyroxin kokeilu on viety loppuun, jokainen joka on lääkityksen saanut on aloittanut thyroxiinilla. armour on myös järjettömän kallista joten jos on toivoa että thyroxin riittää ei kannata haikailla toisen lääkkeen perään.

 • Yritin jo aiemmin lähettää viestiä tänne, mutta jostain syystä se ei ilmeisesti näy kenellekään. Viestissä lukee että “Your comment is awaiting moderation. “. Minäkin kyselin artikkelin perään, olisin todella kiitollinen jos joku voisi lähettää sen minullekin osoitteeseen kaukanapoissa@gmail.com

 • Kiitos paljon Tiina! Gmail on näemmä jaotellut viestisi roskapostiksi, löytyi kumminkin viimein.

 • Hei,
  olen raskaana ja nyt on menossa rv 23. Siskollani todettiin kilpirauhasenvajaatoiminta vähän aikaa sitten ja minulta otettiin varalta joulkuussa kokeet tuloksin t4v14/tsh 1,6. Silloin ei minulla oireita ollut. Nyt olen pari viikkoa kärsinyt aivan kamalasta väsymyksesta johon ei tunnu mikään auttavan ja nyt kilpparikokeet tuli tuloksilla t4v 12/tsh 2,4. Onko nuo lukemat ihan ok raskaana olevalle?

  Kiitos jos tähän vastauksen saisi! :) Alkaa usko loppua kun tämä väsymys ei vain hellitä…

 • Heippa! Itse en ole (valitettavasti) raskaana, eikä minulla ole todettu kilpirauhasen vajaatoimintaa, mutta ajattelin josko täällä voisi kysellä vähän aiheesta? Olen saanut esikoiseni puolitoista vuotta sitten ja kun kuukautisia ei vieläkään ole kuulunut, kävin lääkärissä. Hän otti vaikka mitä testejä. Sain juuri terveydenhoitajalta tulokset ja kilpirauhasarvo (pahoittelen etten tiedä oikeita termejä) oli 0,8. Kuulemma normaali on 0,5 – 3..? Nyt sitten odottelen lääkärin soittoaikaa ja hän sitten kuulemma arvioi kannattaako lisätestejä(?) ottaa.

  Nyt kun olen lueskellut näiltä sivuilta oireista, niin tuo kyllä selventäisi useita asioita joita olen viimeaikoina ihmetellyt terveydentilassani. Väsymys, mielialavaihtelut jne.. Olen myös miettinyt että voiko käsien tutina (aina välillä, ei kuitenkaan kokoajan sentään) liittyä kilpirauhasen häiriöihin? Entä nivelten vihlominen / rasittuneisuus? Olen myös huomannut jokin lihas / sisäelin(?) “tykyttää” kylkiluiden alla.. Kuulostankohan ihan hullulta nyt? :D

  Toivomme mieheni kanssa lapsellemme sisarusta ja toivoisin saavani nopeasti selvyyden asialle. :(

  Entä mitä jos minulla todetaan kilpirauhasen vajaatoiminta? Miten se vaikuttaa raskaaksi tuloon?

  Kiitos jos joku vaivaantuu vastaamaan tietämättömän kysymyksiin. :)

  • Tuo mitattu arvo on ollut TSH, se on kilpirauhasta stimuloiva hormoni. Mahdollisesti lääkäri ei näe mitään syytä jatkaa kokeita koska yksinään tuo arvo on oikein hyvä. T4V arvo sitten voikin olla ihan mitä vaan ja se on se arvo joka vaikuttaa kuukautisiin,raskautumiseen jne.

 • Minulla oli keskeytynyt keskenmeno ja kävin juuri kilpirauhaskokeissa.

  S-TSH oli 2.6 (viite 0.3-4) ja S-T4V oli 13 (viite 9-19) . Onko nämä teidän mielestä ok? Itse kun en näistä mitään ymmärrä…

  Ensimmäinen lapsi haaveissa ja minulla tulee kesällä ikää 32.

 • Hei!

  Olin ryhtymässä äidinmaidon luovuttajaksi, kunnes selvisi, ettei Kanta-Hämeen Keskussairaala ota luovuttajaksi äitejä, joilla on säännöllinen lääkitys, edes Thyroxin. Ihmettelin asiaa äidinmaitokeskukseen, mutten saanut kunnon perustelua tälle, hoitaja tuntui ihmettelevän asiaa yhtä paljon kuin minä.

  Onko Teillä mahdollisesti tietoa jostakin tuoreesta tutkimustiedosta, johon tämä luovutuskielto perustuisi? Ainakin kaksi vuotta sitten ottivat hyvillä mielin vastaan myös vajisäidin maitoa ja jotkut muut sairaalat ottavat edelleen.

 • Hei!

  Kiva kun löysin nämä sivut. Olen raskaana 8+ ja olo on todella kamala. Olen sairastanut vajaatoimintaa jo vuodesta 2004 asti. Ja en ole voinut sen jälkeen koskaan kovin hyvin. Multa ei ole nostettu automaattisesti koskaan annostusta, vaikka olen jo 6 lasta saanut. Joskus keskivaiheilla raskautta on nostettu yhdellä puolikkaalla.

  Saisinko minäkin sen linkin s-postiini: kiki_heikkila@hotmail.com

 • Voisinko minäkin saada tuon artikkelin? Velvetia at hotmail.com. Kiitos! Viime aikoina olen tajunnut, että minulla on ollut vajiksen oireita koko ikäni ja pahoina jo monta vuotta. Huomenna on lääkäri, vihdoin.

 • Hei,

  Raskaus myös haaveissa ja kilppariarvot metsässä (TSH 2.33 (0.5-3.6 mU/l), T4v 11 (9-19 pmol/l) ja T3v 4.3 (2.6-6 pmol/l)). Saisinko myös tuon artikkelin: Camilla Schalin-Jäntti 2008 Kilpirauhassairaudet ja raskaus. Lääkärilehti 35/2008 , sivut 2795 – 2800? (satu.j.manner(at)gmail.com) Kiitos!

 • Hei!

  Voisitteko auttaa hieman. Asustelen ulkomailla ja en aina ota ihan selvää näistä lääkäreistä. Kävin ottamassa verikokeet ja olen menossa piakkoin juttelemaan lääkärin kanssa, mutta haluaisin etukäteen hieman enemmän tietoa. Raskaus mulla ihan aluillaan (rv 4+4). Thyroxinia olen syönyt 0,1 mg päivässä. Nyt verikokeen tulokset olivat tällaiset:
  TSH 7,135mU/l (viite 0,550-4,780)
  T3, triiodothyronine 1,58 nmol/l (viite 0,92-2,79)
  T4 131,83 nmol/l (viite 58,00-151,00)
  FT4, free thyroxin 14,15 pmol/l (viite 9,00-20,00)
  FT3 4,55 pmol/l (viite 2,30-6,40)

  TSH on korkea ja olo sen mukainen. Mitähän tässä kantsis tehdä?

  • Nostaa lääkitystä. Raskauden alussa pitäisi muutenkin yleensä nostaa 25mikroa mutta voi olla että tuo tsh vaatii 50mikroa aika äkkiä..

 • Mulla on raskaus aluillaan. Maaliskuussa otetut kilppariarvot olivat TSH 2.33 (0.5-3.6 mU/l), T4v 11 (9-19 pmol/l) ja T3v 4.3 (2.6-6 pmol/l). Mulla ei tällä hetkellä ole lääkitystä. Neuvolasta sanottiin, että kilpirauhasarvoja seuraataan kohdallani, mutta labraan ei ole kiirettä, kun ei ole lääkitystä. Tajusin puhelun jälkeen, että olen juurikin sitä mieltä, että koska T4v on ollut noin alhainen, niin labraan olisi kiirus, jotta tiedetään tarvitseeko lääkitys aloittaa. Eipä tuo T4v hääppöinen ole, jos vielä heikkenee raskauden myötä 10-15%. Kertaan tuon Schalin-Jäntin artikkelin ja soitan uudelleen, että pääsisin heti. Lähete toki on jo sisällä eli siten pääsisin heti, mutta tulokset kerrottaisiin vasta ekalla neuvolakäynnillä kuun lopussa. Henkiseksi tueksi: eikö tämä toimintaa vaadikin?

 • Kolmas ivf menossa parhaillaan. TSH 0,62 ja T4v 15,5 – onko näillä arvoilla mahdollista raskautua? Tiina laitatko myös minulle sen artikkelin.

 • Hei! Voisinko minäkin saada tuon artikkelin tuohon sähköpostiin, jonka ilmoitin tätä lähettäessä, kiitos paljon! :)

  Olen raskaana viikolla 11 ja kävin kilpparikokeessa, kun olen ennen raskautta jo kärsinyt erilaisista oireista. Tulokseni olivat kuitenkin normaalit (en tosin tiedä labran viitteitä…), eli TSH 2.3 ja T4V 15.2. Ovatko nuo siis ihan hyvät (vai jotkut nipin napin tulokset) raskausviikolla 11? Kun ilmeisesti siis raskaana viitearvot poikkeavat normaalista… Kannattaisikohan minun mittauttaa arvot vielä myöhemminkin raskauden aikana, vai odottaa, että raskaudesta on kulunut jo jonkun aikaa, että saa sitten sen ns. oikean tuloksen ilman raskauden vaikutusta? En tietenkään halua ottaa mitään riskejä, eli olen valmis varaamaan yksityisen lääkärin vaikka heti, mutta toisaalta en halua hänen nauravan mua pihalle vastaanotolta arvoineni… Olisin siis todella kiitollinen mielipiteestä!

 • Hei!
  Saisinko minäkin artikkelin sähköpostiini, jonka ilmoitin tätä lähettäessäni. Suuri kiitos jo etukäteen :)

 • Hei,
  voisiko joku lähettää minullekin tämän artikkelin: Camilla Schalin-Jäntti 2008 Kilpirauhassairaudet ja raskaus. Lääkärilehti 35/2008, sivut 2795 – 2800 osoitteeseen johanna.jankkari@friikki.net
  Suuret kiitokset!

 • TSH ei siis vaikuta paljonkaan raskaaksi tulemiseen. mutta t4 lasku voi vaikeuttaa raskaaksi tulemista jo arvon laskiessa alle 15?

 • Heips!

  Toivon raskautta ja kysyisin, voisiko joku lähettää minulle tuon artikkelin?
  Camilla Schalin-Jäntti 2008 Kilpirauhassairaudet ja raskaus

  niksnaks1(at)hotmail.com

  Kiitos!

 • Hei

  Sain eilen läälkityksen ja historia on seuraava. Olin hakeutunut lääkärille melkein puoli vuotta kestäneen lämpöilyn ja väsymyksen vuoksi. (ruumiinlämpö ei laskenut alle 37). Tuolloin otettiin myös kilpirauhas testit TSH 4,9 (0,38-4,9), T4V 14,2 lääkäri totesi, että arvot hiukan koholla mee testiin vuoden päästä uudestään. Nyt olin testissä ja sain tulokset. TSH 10 , T4V 13,9 ja vasta-aineet 197. Ilmeisesti vajaatoiminta on nyt enemmän kuin tosiasia.

  Olen 28 vuotias ja vauvahaaveet ovat kohta ajankohtaisia. Miten hyvin ja nopeasti voin tulla raskaaksi kun saan lääkityksen? Olisiko parasta aloittaa yritys varmuuden vuoksi nyt aiemmin kuin olemme suunnitelleet johtuen vajaatoiminnasta? Olen popsinut e-pillereitä 13vuotta, miten e-pillerit ja mahdollinen tyroksiinilääke toimivat yhdessä? Onko e-pillereistä luovuttava?

 • Olen lueskellut kirjoituksia ja pohtinut, miksi Tiina kyselet viitearvoista T4V:n kohdalla? Eivätkö ne olekaan kaikille samat? Miten ne lasketaan? Yritän tässä juuri selvittää miten suhtautua eilen otettuihin kilppariarvoihin, joista sain tietää, että T4V on 12 ja TSH “alle viitearvojen”. Olen nyt raskausviikolla 30. Olen omatoimisesti tuplannut thyroxinin 1mikrogrammaan 2kk sitten.

 • Hei!
  Raskaus alussa ja lääkityksen säätö on ajankohtaista. Voisinko saada tuon artikkelin? Sähköposti: ellujp@gmail.com

  Kiitos!

 • Hei!

  Olen 30-vuotias ja olemme yrittäneet lasta tammikuusta 2013 alkaen. Minulla on todettu kilpirauhasen vajaatoiminta v. 2009. Tällä hetkellä arvoni ovat TSH 0,31 ja T4V 19,7. Muita arvoja ei ole koskaan mitattu. Syön Thyroxia 0,75 mmg päivässä. Annostusta nostettiin huhtikuussa, kun oireita alkoi tulla (väsymys, itkuisuus, painonnousu). Terveyskeskuslääkäri ei ole kommentoinut näitä uusia arvoja. Minulla on lisäksi endometrioosi, joten haasteita lapsen saamisessa on riittävästi.

  Olisiko joku osannut sanoa, onko arvot ihan päin puuta raskautumista ajatellen? En haluaisi, että vääränlainen lääkitys ja pielessä olevat arvot vaikeuttaisivat entisestään raskaaksi tuloa, kun tiedän, että tuo endometrioosi saattaa jo pelkästään estää raskautumisen.

  Kiitos jo etukäteen mahdollisista vastauksista!

  • minulla oli aikalailla tuollaiset arvot (tsh 0,1 ja T4V 19) kun aloin meidän kuopusta odottamaan. Joidenkin lääkäreiden mukaan TSH tulisi olla 1-2 joidenkin mukaan mahd. alhainen ja T4V mahd. korkea. Itselläni toimii jälkimmäinen,en edes raskautuisi jos TSH olisi yli 1.
   En tiedä T4V viiterajojasi mutta korkeimmalla (11-21) asteikolla tuo ainakin on tosi hyvä.

   • Kiitos vastauksestasi! Helpotti kovasti omaa oloa:)
    En muista mitkä viiterajani ovat. Mutta eikös ne ole ne, jotka kerrotaan, kun saa tietää nuo verikokeissa todetut arvot eli terveyskeskuksen labrassa käytössä olevat arvot?

 • Hei!
  Minulla on pitkään ollut kuukautishäiriöitä ja lopulta menkat loppuivat kokonaan. Viime kesänä ne tulivat kerran keltarauhashormoonikuurin seurauksena. Gyne ymmärsi lähteä etsimään syytä ja määräsi kilpirauhaskokeisiin. Arvot TSH 2.8 (0.3-4.5) S -T4-V 14 (10-21) ja työterveyslääkärin mukaan tilanne hetkeksi seurataan, koska arvot eivät ylity. Nyt kuitenkin lisääntyvien oireiden vuoksi tein raskaustestin, ja kyllä, olen vuoden ainoiden kuukautisten seurauksena raskaana viikolla 7. Tätä ihmettä on pitkään toivottu, mutta nyt nuo arvot huolestuttaa. Osaisiko joku kommentoida? Ensi viikolla tosin pääsen erikoislääkärille ja varhaisraskauden ultraan, mutta silti kuulisin mielelläni mietteitänne tilanteestani.

 • Hei, voisiko joku kiltti laittaa minullekkin lehtiartikkelin? Lääkäri huomenna. Kiitos! hennyliini@hotmail.com

 • Kiitos! Minulla ei ole diagnosoitua vajaatoimintaa, mutta erinäisiä oireita ollut jo vuosia. Tsh2.8 ja T4 14. Viiterajoja en muista. Rv14+2 mieletön väsymys, huimausta jne. Lääkärin mielestä arvot ok. Luettuaan artikkelia määräsi kuitenkin kuukauden päähän uudet kokeet+vasta-aineet. Mitä mieltä arvoista?

 • Hei!
  Täällä on kyllä hyvää tietoa vajaatoiminnasta! Olen itse käynyt labrassa tammikuussa ja TSH 2,07 ja T4V 13 (viitteet TSH 0,4-4,5 ja T4V 11-21 ). Oireina hirvee väsymys, saamattomuus, haluttomuus, ummetus, turvotus, varpaat ja sormet kylmät, hiuksia lähtee ja katkeilee helposti jne. Sanottiin vain että arvot on normaalit. Nyt olen raskaana 8+0 ja odotan labraan pääsyä. Oireet edelleen samat. Minulla ennestään 4 lasta ja 1 keskenmeno viiden ja puolen vuoden sisään. Nyt on mennyt 2,5v ennen raskaaksi tuloa. Varmaan tässä nyt jokin mättää..
  Saisinko minäkin Camilla Schalin-Jäntti 2008 Kilpirauhassairaudet ja raskaus -artikkelin? s.posti raisa.osterberg@hotmail.com

 • Saisinko lehtiartikkelin minäkin, sposti anhy85(a)gmail.com. Kiitos!

 • Hei! Täälläkin olisi artikkelista kiinnostunut, jos vielä jaksaisit niin suuri kiitos!

  Itse olen taistellut lapsettomuuden kanssa jo 10 vuotta, ikää kohta 29. Aina ollut epäsäännöllinen kierto ja välillä osittain puuttunutkin. Mutta auttajaa ei ole löytynyt. Naist.tautien polilla Oulussa olen ollut “hoidossa” vuodesta 2006, josta diagnoosi POF 2009 (ennenaikaiset vaihdevuodet).
  2011 otin ohjat omiin käsiini ja pyysin epikriisit itselleni ja huomasin että hypotyreoosia oli jo alkuvaihessa epäilty TSH:n ollessa 4,76 (0,4-4,5). Vasta aineet ovat tuolloin olleet poikkeavasti koholla, arvoa en ole siihen saanut.
  Vaihdevuosi hoitoa olisi kyllä auliisti sieltä annettu, eli hormooni korvaushoitoa alhaiseen estrogeeniin, E2 0,05. Mut ei tippunut lääkitystä/lisätutkimuksia kilpirauhasen toimintaan liittyen, lukuisista pyynnöistäni huolimatta.

  Sain thyroksiinin yksityiseltä (joka myös oys:n endogrinologian ylilääkäri)2/2013, kunnon väännön, vähättelyn ja itkun kanssa, kun menin hänen luokseen arvoin TSH 2,17 T4V 10,8 T3V 4,4 TYGLAB 296 TPOAB 262 .
  Nyt arvot 8kk jälkeen TSH0,01 T4V18,4 T3V6,6 TYGLAB150 TPOAB409. Muuten hyvät mut miten kävi vasta aineille ja miksi?Miksi toinen on laskenut mukavasti ja toinen noussut?
  Osaako joku auttaa miten vasta-aineet saa alas luontaisesti, jotta myös raskaudelle olisi paremmat mohdollisuudet.

  Aijemmin sanoivat aina että munasarjat ovat inaktiivisen näköiset eli ei toiminnassa, mutta nyt 9/2013 ovat taas toiminnassa, ja olen ns. ihme parantunut (eivät usko vieläkään vajaatoiminnan osuuteen). Vuodot tulevat melkein oikein, ennen ei ollut vuotoja ollenkaan. Ja kaikki tämä thyroksiinin ansiosta, annos nyt 1,5mmgxpäivä.

  Rohkeutta kaikille tässä suossa rämpijöille ja lääkäri suositukset oulun läheltä olisivat enemmän kuin tarpeen, nykyinen kun olisi käskenyt vähentää lääkettä jo ajat sitten, mutta en kuunnellut. :)

 • Ja lisäys: nykyinen E2 0,29, eli hyvä! :D

 • Hei Tiina!
  Voisitko lähettää artikkelin minulle uudelleen sähköpostiini? Kiitos paljon!

 • Hei! Voisiko joku yst.lähettää em.artikkelin myös minulle: tanja-k@suomi24.fi

  Mulla ollut ainakin kesästä lähtien tsh 6-7 välillä (viitettä en muista) ja t4v 10-13 välillä. Vasta-aineet jotain 10nissä tuhansissa! Minulla todettu autoimmuunityreoidiitti muutama vuosi sitten ja struuma. Nyt sain viimenään tk lääkäriltä thyroxin kokeilun. Olen luullut jo pitkän aikaa tekeväni kuolemaa, koska tosi pahat oireet mm.sydänoireita. Surullisinta on etten tule raskaaksi :(

  “TSH tulisi olla alle 2 raskautta yrittäessä.” “TSH ei siis vaikuta paljonkaan raskaaksi tulemiseen” Mitä mä en nyt ymmärrä??

  • tuo teksti “Tsh ei vaikuta raskaaksi tulemiseen” on ihmisen kysymys.
   TSH vaikuttaa vahvasti raskautumiseen ja sen tulisi olla alle 2 raskautta yrittäessä.

 • Hei!
  Kiitos hyvistä sivuista ja asian jakamisrsta! Saisinko myös artikkelin s-postiini? Kiitos jo etukäteen:)

  Mulla rv 13 tsh 2,6 (0,4-4), t4 vapaa 11,97 (10-20) ja t3 vapaa 4,03 (3,5-6,5). Ensin endo sanoi arvojen olevan erinomaiset(!). Kun kerroin tutkineeni asiaa ja perustelin että sikiölle ei ole ainakaan haitaksi tyroksiini, niin suostui että testataan ,25 mikrog tyroksiinia vähän aikaa ja 2 vkon päästä labrat + päätös jatkosta. Näistä sivuista ( ja varmaan tuosta artikkelista )on todella apua kun koettaa perustella lääkityksen tarvetta.

 • Hei, voisiko joku lähettää edellä mainitun artikkelin s-postiin: maizu_@hotmail.com? Olisi suureksi avuksi!

 • Hei. artikkelia kaipailisin edelleen, viittiikö joku lähettää? tanja-k@suomi24.fi

 • hei! Minulla todettiin nyt vihdoinkin kilpirauhasen vajaatoiminta ja lääkitys on nyt aloitettu ja jännityksellä odottelen mitä muutoksia tapahtuu :)
  Minua kiinnostaisi tuo artikkeli myös. Olisiko mahdollista että joku sen minullekkin lähettäisi s postiin?
  merita.suoranta@gmail.com
  kiitos jo etukäteen ! :)

 • Hei, vaikuttaako monikkoraskaus kilpirauhashormonin tarpeeseen? Eli onko ohje sama lääkkeen annostuksen lisäämiseen kuin yhtä odottaessa? “Maalaisjärki” ja logiikka ei välttämättä pelaa tässä kohtaa, mutta jotenkin ajattelisin, että ohje lisätä 0,25 mikrogrammaa raskauden todetessa olisikin kaksinkertainen, jos odottaa kaksosia?

  • mä myös ajattelisin että tarvitaan tuplanosto, MUTTA jotkut ei tarvi ollenkaan koska heidän kilpirauhanen toimii sen verran että lisää toimiaan raskauden aikana…

   • Kiitos vastauksesta! Tästä aiheesta ei ole juurikaan tietoa missään ja neuvolassa ei osata sanoa. :( Eli siis joidenkin kilpirauhanen toimii raskausaikana itsestään, vaikkei muuten toimisikaan kunnolla?

 • Ja hei muuten, täällä on ollut jaossa joku artikkeli. Saisinko minäkin sen? :) postia voi laittaa soisalosanna(a)gmail.com. En halua laittaa oikeaa at -merkkiä, kun sitten alkaa satelemaan roskapostia. Mutta jos vain viitsit, niin muunna se oikeaksi, olisin hyvin kiitollinen. :)

  • Juu joillakin kilpirauhanen jaksaa tehostaa raskausaikana toimintaansa…mutta tietenkin jos lääkityksellä on jo hiljennetty aivolisäke ( tsh) niin ei se silloin ole mahdollista…

   • Heipsis

    Voisinko minäkin saada tuon Camilla Schalin-Jäntin artikkelin?

    Olen nyt raskaana rv35+3 ja minulla on vajaatoiminta johon normaalisti söisin thyroxiinia 0,075mg/vrk. Pidempään olen jo miettinyt kilpirauhasen tämän hetkistä tilaa.
    Alkuraskaudessa vaadin verikokeet ennen lääkeannostusta, TSH2.65 T4v12. Noilla arvoilla sain kehotuksen lisätä päivittäistä annostusta 0,025mg, koska alkuraskaudessa kuuluu nostaa. 6vkon päästä TSH1.55 T4v12 ja olo oli huomattavasti parempi kuin aiemmin.
    Myöhemmin vaadin taas uudet kokeet: 15.11. tulokset TSH 2.77 ja T4V 13, neuvolantäti ei ota mitään kantaa kun ovat viitearvoissa. Haluaisin nostaa lääkitystä, mutten tiedä uskallanko, tuntuu että oireita olisi (väsymys, ahdistus, saamattomuus yms).
    Mitähän mun kannattaisi tehdä? Sinnitellä loppuun asti ja katsoa tilannetta kun raskaus on ohi..?

    • minä nostaisin annosta kun TSH:kin on noin korkea. Lääkityksellä sen ei pitäisi olla yli 2, harvoin edes yli 1…

 • Hei,

  Voisitko lähettää minullekin sen artikkelin. Olisin todella kiinnostunut lukemaan sen, koska itsellänikin on kilpirauhasen vajaatoiminta. unana79@hotmail.com

 • Osaisiko joku auttaa! Mulla aloitettiin ennen raskautta lääkitys kilpirauhasarvojen t4v laskettua. T4v arvo oli ennen raskautta 11.9 (viite 12-23). Raskauden alussa annosta nostettiin yhdellä 25 mg tabletilla viikossa eli 6 päivänä 25 mg ja yhtenä 50 mg. Viikolla 15 arvo t4v oli 13,7 ja lääkäri oli tähän tyytyväinen eikä halunnut nostaa lääkitystä. TSH on koko ajan keikkunut 2,5 paikkeilla. Mitään kontrollitestiä ei otettu ennen rv 26 jolloin t4v oli tippunut 10.7 (viitearvot 12-23). Sain käskyn nostaa lääkitystä yhdellä tabletilla viikossa lisää. Uskoin lääkäriä. Nyt rv 30. Olo on hirveän väsynyt ja huono. Uskon, että lääkitystä olisi pitänyt nostaa enemmän. Kävin kontrollitestissä perjantaina. Ja saan tulokset huomenna. Uskallanko nostaa omatoimisesti annostuksen 50 mg? Luin matalasta t4v arvosta ja nyt minua pelottaa että vauvalla on jokin hätänä. Onko riski kehityshäiriöihin suuri vielä loppuraskaudessa?

  • kyllä minä uskaltaisin nostaa. kehityshäiriön riski on suunnilleen puoleen väliin asti jonka jälkeen vauvan kilpirauhanen alkaa toimimaan.

 • Kiitos vastauksesta. Helpottavaa kuulla, että riski on vain puoleenväliin asti. Arvoni olivat kuitenkin viiterajoissa vielä viikolla 14+5. Uskon että vapaa T4 hormoni oli vielä rajojen sisällä raskauden puolivälissä sillä väsymys ja heikotus alkoivat rv 24.
  Nostan annosta nyt omatoimisesti. Tuskin liikatoiminnan vaaraa näillä arvoilla tulee.

  Voisinko minäkin saada sen artikkelin? Sähköposti on Katri.falck@gmail.com.

  • Lähetin artikkelin. Ja kun luet sen niin sinulle selviää että “rajojen sisällä” ei riitä vaan raskausaikana T4V tulisi olla yläkolmanneksella. Jos arvot on kovin alhaalla niin sikiölle ei riitä tarpeeksi koska äiti hyödyntää ensin varastoja.

 • Kiitos! Luettu. Nyt iski kauhea huoli. Miksiköhän lääkärini ei ole ottanut tilannettani vakavasti? Pelottaa mitä vauvalle on käynyt. Rakenneultrassa kaikki oli kunnossa mutta ylimääräisessä ultrassa sikiö oli hiukan pieni (rv 24). Mihinköhän minun kannattaa ottaa yhteyttä asian suhteen? Enää ei kai vauvan kehitykseen voi vaikuttaa mitenkään vaikka lääkitys saataisiin kuntoon.
  Itkettää miten huonoa hoitoa sitä voikaan saada.

  • harvoilla lääkäreillä oikeasti on riittävä tietotaito asian suhteen,jaksan vieläkin ihmetellä ihan äitiyspolitason lääkäreitä joilla riittää että arvot ovat “viitteissä”. Sikiön pienuus voi hyvinkin liittyä T4V arvoon tai sitten syy voi olla geneettinen. Minun lapsista 4/5 on olleet rv 24 lähtien keskiarvoa pienempiä,juuri kasvaneet siellä rajoilla ja lääkärit on hyppyttäneet mua edes takas ultrissa mutta kukaan ei ole koskaan kysellyt kilpirauhasarvoista.Mutta minun tapauksessa on tosiaan geneettinen syy,olen itsekin todella mini :) Ei heille näytä tulevan edes mieleen että ne voi liittyä toisiinsa. Mutta tottakai lääkityksellä/arvoilla on merkitystä loppuun asti, mikäli arvot on huonot voi ne vaikuttaa vauvaan ja raskauden kulkuun synnytykseen asti. Synnytys voi mm. käynnistyä liian aikaisin mikäli arvot ei ole kohdillaan.

 • Kiitos vielä vastauksista. Soitin äitipolille ja kysyin heiltä suoraan näistä arvoista ja sain tietää, että meillä on eri viitearvot raskauden kolmelle kolmannekselle. Asun siis Norjassa. En ollut ikinä kuullutkaan tällaisestä.

  Eli arvot olivat eka komannen 12.1-20 (jolloin minulla ennen lääkityksen nostoa 12,8 ja noston jälkeen viikolla 14+6 13,7).
  Toisen kolmanneksen arvot olivat 10.5-19 (nyt ilmeisesti minun 13,7 kuuluu tänne).
  Ja vikalla kolmanneksella 9-17. Ja minulla siis nyt kontrolliarvo tänään 11.

  Asun siis norjassa eli onkohan meillä täällä ihan omat arvot vapaalle tyroksiinille??? Vai onko suomessakin muuttuvat arvot raskauskolmanneksien mukaan?

  Sain kuitenkin luvan nostaa lääkitystä omien tuntemuksien mukaan.

  • En nyt ihan rehellisesti sanoen ymmärrä mitä hait viestilläsi, mutta oli viiterajat mitkä tahansa niin arvojen tulisi olla siellä yläpäässä ja sinulla on edelleen aivan alarajalla = ei hyvä!

 • En hakenut oikeastaan mitään. Ihmettelin vaan, että mitä ihmettä nämä uudet rajat nyt olivat kun en ollut niistä ikinä mitään kuullut aiemmin. Ajattelin kysyä, että onko Suomessakin portaistettu raskauden ajan seurantarajat. En todellakaan pidä arvojani hyvänä. Olen vaan todella hämilläni siitä miten he vastasivat minulle polilta. Aion nostaa itsenäisesti lääkitykseni ja toivon ettei mitään kauheaa vahinkoa vauvalle ole tapahtunut. Kiitos sinulle Tiina asiantuntevista vastauksista. Jatkan täällä taistelua äippäpolia vastaan.

  • ei täällä ole mitään muunneltuja rajoja raskauden aikana,ihan samat kuin muutenkin.

 • Mä tosiaan hämmästyin ihan hirveästi kun soitin polulle ja tiukkana vaadin saada puhua lääkityksestä ja yhtäkkiä raja-arvot olivatkin jotain muuta kuin mihin olin tottunut. En todellakaan aio purematta niellä näitä “uusiakaan” rajoja.

  Ihanaa, että olet Tiina jaksanut asiantuntevasti vastata.

 • Yritänpä linkittää suoraan Lääkärilehden arkistoon artikkelin, joka on herättänyt kiinnostusta: http://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2008/SLL352008-2795.pdf

 • Moikka!

  Raskaana ja järkyttävä väsymys plus sata muuta vaivaa. Kilpparilabrat otettu 2009 jolloin TSH 1, 6 ja t4v 10 (olin raskaana, en saanut lääkitystä). Viitearvot TSH 0, 3-4, 5 ja t4v 10-21. 2012 arvot olivat TSH 2, 4 ja t4v 13 (ei lääkitystä). Tänään kävin taas labroissa, soittoaika lääkärille torstaina. Mielenkiinnolla ja kauhulla odotan tuloksia. Toisaalta toivoisin saavani selityksen voipuneelle ololleni, toisaalta pelkään mahavauvan puolesta, raskausviikkoja kun jo 28.

  Voisiko joku ystävällinen (Tiina :)) laittaa sähköpostiini paljon puhutun artikkelin? jossu.nyberg@gmail.com

  Mitä mieltä olette arvoista? Olisiko tuolloin 2009 pitänyt vaatia lääkkeitä kokeiluun?

 • Hei,

  Itse olen 22-vuotias nuori nainen ja vajaatoimintaa olen sairastanut n.10 vuotta. Lääkityksenä thyroxin 0,1 mg vaihtelevin annoksin. Tällä herkellä viimeisten labrojen mukaan tsh yli 10 (viite 0,4-4,0) ja t4-v 17 (9-19). Arvot ovat siis vuosien aikana vaihdelleet alhaalta ylös ja nyt taas kääntynyt vajiksen puolelle. Läkitystä on myöskin munklattu unein sinne sun tänne.

  No anyway. Miehen kanssa ollaan puhuttu raskauden mahdollisuudesta joskus tulevaisuudessa. Olen miettinyt mitenköhän tämä vajaatoiminta vaikuttaa raskaaksi tulemisen mahdollisuuteen. Onko teillä kenelläkään kokemusta siitä, että olette vajaatoiminnasta kärsineet jo ennen raskauden yrittämistä/ raskaaksi tulemista? Miten on tärpännyt vaikka ko sairaus on teillä ollut perussairautena ja olette throxin-hoidossa olleet? Itse lähinnä mielenkiinnosta tätä kyselen vaikkei aihe juuri nyt vielä olekaan ajankohtainen. Lähinnä nämä vaihtelevat kilppariarvot ärsyttävät ja pistävät pohtimaan näitä raskausjuttujakin. Mukava kuulla, jos jollakin on kokemuksia. :)

 • Hei,

  Olen sairastanut hypotyreoosia vuodesta 2008. Aluksi kävin parilla lääkärillä oireiden takia jotka sanoivat vaan ettei minulla mitään ole (äidillä on sama tauti, samat oireet ollu, arvoja on seurattu ja ne ovat muuttuneet kokoajan huonommaksi mutta edelleen viitearvojen sisällä) ja parasta: sinulla on vain äitisi soluperimä! Noh kävin yksityisellä peruslääkärillä joka totesi vajaatoiminnan ja antoi siihen thyroxin -lääkityksen. Toissa keväänä aloin hikoilla ko sika, olin äärimmäisen väsynyt ja sydän hakkasi, iho meni huonoksi. Kävin Mehiläisessä endokrinologilla joka puuskahti että mulle on syötetty semmoista annosta jota hän määrää ihmisille joilta on poistettu kilpirauhanen kokonaan ja vähensi lääkitystäni, oli siis heittänyt liikatoiminnan puolelle. Onneksi olo parane oikealla annostuksella :) koko ajan on arvot olleet viitearvojen sisällä, mutta vaihdelleet ja kaikki oireet kyllä löytyy, jotku ihmiset on vain ilmeisesti herkempiä arvojen vaihteluille kuin toiset. Viime syksynä aloimme juttelee vauvasta mieheni kanssa, ja tänään tein positiivisen raskaustestin :) Yritystä on 4kk takana eli ei paha ollenkaan, ensiviikolla olin menossa joka tapauksessa kilpparitesteihin kun olen ollut todella väsynyt, masentunut, saamaton ja yläkropan kutina repii loputkin hermot riekaleiksi. Ehkä on kilppari vaikuttanut, ehkä raskaus, mutta hyvä että pääsee testeihin niin voi lisätä annosta heti raskauden alussa :) Ikää minulla on 32v..Pitäkää peukkuja että tämä pieni salamatkustaja pysyy sisällä seuraavat 9kk!

 • Laittaisiko joku kultainen ihminen mullekin sen artikkelin! Raskaana, vajaatoiminta ilman lääkitystä. Soitto lääkärille ilmeisesti edessä. Olis sitten jotain, johon vedota.

 • Kun Googleen kirjoittaa hakusanoiksi “kilpirauhasen vajaatoiminta ja raskaus”, on tämä keskustelu asiallisinta antia, mihin tietoa etsivä törmää. Kiitos siitä kaikille ketjuun osallistuneille, erityisesti Tiinalle, joka eniten on maalaisjärkistä apuaan on täällä jaksanut tarjota kyselijöille.

  Omaa sairauskertomustani en nyt jaksa ( yllätys, kun vajiksella oleva ei jaksa :D ) sen kummemmin kerrata. Lyhyesti siis : Minulla(kin) todettu vajaatoiminta, aikaa ollut opetella ja totutella muutama vuosi. Näiden muutamien vuosien aikana olen törmännyt ihan tasan samaan, mihin n.95% hoitoa hakevista on törmännyt : Hoitohenkilökunta ei usko sinua ja jos uskoo, eivät osaa määrätä oikeita verikokeita/tulkita niitä oikein..ja tietoa taudista et saa oikein mistään. On järkyttävää ja todella turhauttavaa, miten vähän kilpirauhasen vajaatoiminnasta tiedetään, etenkin hoitohenkilökunnan puolelta, joten kaikkia kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavien suosittelen ottamaan itse selvää taudistaan mahdollisimman paljon. Vaatii vaivannäköä ensalkuun, mutta se vaiva todella palkitaan..ja jos olet raskaana/suunnittelet raskautta, sitä suuremmalla syyllä.

  Nyt, kun raskaaksi tulleet on jo alettu seuloa/testata, kehoitan myös ystävällisesti kaikkia selittämättömän väsymyksen/painonnousun/palelun/alakulon kanssa mietiskeleviä ; ottakaa selvää kilpirauhasen vajaatoimminan oireista, ottakaa vaikka paperille ylös tiedot verikokeiden viitearvoista, ottakaa selvää mitkä kaikki verikokeet on sinun itse osattava vaatia, pyytäkää labrakokeiden tulokset itsellenne ja ottakaa selvää ( vaikka sitten täältä netistä, luotettavilta tahoilta ) onko ne viitearvot todella ok ja ennekaikkea, onko sinun olosi ok. Jos sinulla todetaan kilpirauhasen vajaatoiminta (edes se “kevyempi” eli vain raskaana esiintyvä muoto) , niin hae vielä enemmän tietoa.

  Et voi luottaa hoitohenkilökunnan mielipiteisiin missään vaiheessa sairautta. Alkuepäilyksistä jatkuvaan lääkehoitoon, sinun on itse tiedettävä ja tunnettava sairautesi. Koska useilla heillä on tosiaan esittää vain “mielipiteitä” eikä mitään oikeaa faktaa ja tietoa näkemystensä taustaksi. Tieto/koulutus saavuttaa koko ajan ja on olemassa myös hyviä ja asiansa osaavia lääkäreitä/hoitajia tässä maassa. Kilpirauhasasioiden kohdalla vain vielä kovin vähän.

  Suomessa toimii myös kilpirauhasliitto. Itse liityin vasta, joten toiminnasta en vielä osaa sen enempää sanoa. Sen tiedän jo, että neuvovat todella ihanasti, miten kunkin alueen lääkärit toimii ja mitä sinun pitää itse osata vaatia ja että vuosimaksu on vain parikymppiä vuodessa eli ainakin minulle ollut aivan korvaamaton parikymppiä.

  Ja kiltti, Tiina, vielä ainakin tämän kerran jos jaksaisit minulle lähettää sen kuuluisan artikkelin. Raskaustoivetta alkaa olla ilmassa ja pitää alkaa henkisesti valmistautumaan uusiin “taisteluihin”. Lukisin sen todella mielelläni.

  tiutauna@gmail.com

  T:eräs toinen Tiina.

 • Hei

  Ensimmäistä raskautta yrittämässä, kaksi keskenmenoa takana, ikää 28. Sukurasite on suuri, mummu ja kaikki sisarukset, äiti, kolme tätiä ja yksi serkku. Olen alkanut ajattelemaan että noilla kilppareilla voi olla jotain tekemistä keskenmenojen kanssa.
  TSH 1 ja t4v 14 mitattu ennen keskenmenoa marraskuussa 2013.
  Arvot heitelleet miten sattuu, aiemmin vuonna 2006 tsh 1.59 ja t4v 18,5 (rajat 0,35-5 ja 9-19 ). Kuudennella luokalla, eli yli kymmenen vuotta sitten arvot mitattu ja ne olivat tsh 1.45 t4v 13.0. Raja-arvoja ei ole tiedossa. Äidin lääkäri sanonut että ennen kuin vajaatoiminta alkaa, on tavallista että arvot heittelevät miten sattuu, johtuu ilmeisesti jostain tulehduksesta kilppareissa. Vähän näyttää nuo minun arvot siltä, ihme että yksikään lääkäri ei ole asiasta huomauttanut. Tosin neuvolalääkäriä en ole ehtinyt kummassakaan raskaudessa tapaamaan, menivät kesken toukokuussa 2013 rv 8 ja joulukuussa keskeytynyt keskenmeno rv 7+2 (8 viikon ultrassa kaikki ok, rv 12 ultrassa selvisi että ei ole kasvanut sitten viime ultran). Kolmatta keskenmenoa en enää haluaisi, mutta sanoivat yleisellä että tutkimuksiin päässee vasta kolmen jälkeen…
  Torstaina menossa yksityiselle gynelle, jos ei kuuntele huolia ja anna lääkitystä niin menen endolle. Oireet on, olleet niin kauan että koen jo normaaliolotilaksi, mutta raskauksien aikana pahentui kertaa 10!

  Hyvä että eksyin tänne sivuille, muiden kokemuksien lukeminen auttaa ja nyt vaadin lääkäreiltä apua, en usko enää että kaikki hyvin kun olen viitearvoissa. Ihmistä lääkäreiden pitäisi hoitaa oireiden vuoksi, eikä niitä numeroita tuijottaen!

  Voisiko joku lähettää minullekin tuon artikkelin: Camilla Schalin-Jäntti 2008 Kilpirauhassairaudet ja raskaus
  Mahtavaa olisi jos saisin sen ennen tuota torstaita.
  Sähköposti on tileli @ hotmail.fi

 • Hei, täällä yksi neuvolalääkäriltä kauhistuneen liikatoimintaepäilyn saanut.
  tsh 0,001, kuten ollut jo vuosia. T4v:n sanoi ensin olevan 13, sitten puhelun lopussa se olikin 17, mutta hänen mukaansa merkityksetön, sillä tsh on se mitä seuraavat. Lääkitys pitäisi laskea. En ole sitä tekemässä. Artukkelin otan mieluusti sähköpostiini minäkin! Kiitos jo etukäteen.

  • Mulla on ollut raskausaikoinakin TSH todella matala (alle viitteen jopa) eikä ole ollut liikatoimintaa. TSH ei voi määrittää yksin onko liikatoiminnalla vai ei.

 • Moikka, olisiko mahdollista saada artikkelia osoitteeseen sipari(a)gmail.com
  Niin saisin tietoa tulevaa varten :) kiitos jo näin etukäteen!

 • Hei, Tiina! Voisinko saada sen Lääkärilehden jutun spostiini elisa.nenonen@phnet.fi. Kiitos!

 • Hei, saisinko minäkin ko. lääkärilehden artikkelin soffak@gmail.com. Kiitos!

 • Hei
  Olen raskausviikolla 18+2 ja minulla todettiin kilpirauhasen subkliininen vajaatoiminta raskauden yhteydessä. Viime keväänä sairastuin autoimmuunityreoidiittiin, vasta-aineet olivat koholla 1500 (lievästi koholla < 60). T4V arvo oli tällöin 10,7 ja vointini väsynyt, alakuloinen, palelua, silmien vuotamista sekä kasvojen turvotusta. Yksityisen puolen endokrinologian lääkäri totesi arvojeni olevan viitearvoissa. Aiomme yrittää raskaaksi tuloa ja siksi hakeuduin lääkäriin ja mainitsin tästä myös ko. lääkärille. Mitään jatkoa ei seurannut. Syksyllä hakeuduin työterveyslääkäriin kaulan vihlonnan vuoksi, samat muut oireet kuin edellä. Tulin myös raskaaksi samoihin aikoihin. Tyroksiiniarvot olivat silloin 12 paikkeilla ja TSH 4,2. Kaulalta löydettiin myös uä:ssä kyhmy, joka osoittautui follikulaariseksi kasvaimeksi. Kilpirauhasarvojani mitataan noin kuukauden välein ja tyroksiinia on nostettu alun 25 mikrogrammasta 50 mikrogrammaan. Tällähetkellä T4V on 12,4 ja TSH 2,7. Seuraava kontrolli 4 viikon kuluttia. Melko varovaisesti tyroksiinia tunnutaan nostavan ja olenkin skeptinen nykyisen määrän riittävyyden suhteen. Eniten huolettaa tietysti sikiön aivojen kehitys, mikäli tyroksiini on riittämätön. Toiseksi mietin jo synnytyksen jälkeistä aikaa eli lopetetaanko lääkitys kokonaan, vaikka keväällä 2013 ollut autoimmuunityreoidiittii todennäköišesti johtaa vajaa-toimintaan.
  Olisi hienoa jos saisin lääketieteen julkaisun Camilla Schalin-Jäntti 2008 sähköpostiini kelloniemipiia@gmail.com

 • Moi! Minä olen vasta alkanut epäilemään kilpparia. Takana 2 myöhäistä keskenmenoa, viikoilla 14 ja 18, joissa molemmissa syynä määrittelemätön infektio (näytteissä ei kasvanut mitään?).
  Näissä molemmissa raskauksissa vatsa turposi heti alussa niin suureksi että olisi voinut luulla että olen jo yli puolenvälin. Vertailupintaa on, koska onnekseni olen saanut 2 lasta. Olin myös todella väsynyt ja masentunut näissä keskenmenneissä odotuksissa.

  Ensimmäinen lapseni syntyi 2001, sen jälkeen yritystä 8 vuotta, kunnes raskauduin 2009 ja lapsi syntyi ennenaikaisesti kesän lopulla, viikon supistelujen päätteeksi vkolla 18. Sen jälkeen luovuin toivosta saada enää lasta.
  Raskauden aikana ja sen jälkeen olin lihonut 8 kg ja olin aina väsynyt. Päätinkin pudottaa painoni takaisin normaalilukemaani 63kg ja vähähiilihydraattisen ruokavalion avulla sainkin pudotettua sen 8 kiloa neljässä kuukaudessa.
  Ja sitten tulinkin raskaaksi yllättäen keväällä 2010. Jatkoin edelleen raskauden ajan vähähiilihydraattisella ruokavaliolla ja lisäksi söin kalaöljykapseleita, kalkkia, foolihappoa, 210 mikrogrammaa D-vitamiinia ja lisäksi lady vita-vitamiinia. Raskausaika meni hyvin ja lapsi syntyi täysiaikaisena. Laitoksella ihastuin vaaleaan leipään :D ja aloin taas syömään “lisukkeita” kuten pasta/riisi/peruna/leipä ym.
  Sitten viime kesänä 2013 tulin taas raskaaksi. Olo oli karmea, turposin paljon ja olin aivan masennuksissa ja tolkuttoman väsynyt. Surukseni tämä raskaus päättyi samoin kuin edellinen keskenmeno, viikolla 14, syksyllä 2013. Jälkikäteen miettinyt kovasti syitä miksi. Mietinkin että oliko ruokavaliolla yhteyttä tuohon toiseen onnistuneeseen raskauteen, kun otti onnistuakseen kuitenkin 9 vuotta!!

  Olen ollut murrosiästä asti väsynyt eli n.20 vuotta. Siitä asti päiväunet ovat kuuluneet pakollisiin rutiineihin. Alakuloa, ahdistuneisuutta, ärtyneisyyttä, agressiivisuutta, allergioita, keskittymisvaikeuksia, tarkkaavaisuuden vaikeuksia, omiin ajatuksiin vaipumista, “hermoheikkoutta”, aistiyliherkkyyttä, alhainen kipukynnys, nivelkipuja, kiinnostuksen puutetta, saamattomuutta, aloitekyvyttömyyttä, nuorempana paniikkikohtauksia ja edelleen toisinaan pelkotiloja. Pahiten elämää rajoittava tekijä on aina ollut tuo raastava väsymys. Olen aina hävennyt sitä ja luulin jossain vaiheessa olevani vain laiska tyhmä ja saamaton ja melankolinen luonne, itsetunto oli pohjissa vuosia ja kärsin kovista syyllisyyden tunteista koska en pärjännyt niin hyvin kuin koin että pystyisin, tunsin itseni alisuoriutujaksi.
  Elämä on tuntunut suureksi osaksi suossa tarpomiselta, kirjaimellisesti. Toki pirteinä hetkinä elämä on ihanaa ja mielenkiintoista :), niitä saisi olla vain useammin. Väsymystila vaihtelee päivän mittaan paljon. Useinmiten virkeimmilläni olen kuuden jälkeen illalla ja siitä eteenpäin.

  Nyt viimeisen vuoden olen rampannut lääkärissä. Viime keväänä olin niin väsynyt, että meinasin nukahtaa ulkona kävellessäni. Hengenahdistus, ahtauden tunne alakaulalla, sydäntuntemuksia (laiskaa muljahtelua toisinaan ja useinmiten korkea syke), yläkehon läiskäinen ihottuma joka lehahtelee ja välillä laskee, ahdistuneisuus ym. ym. Lääkäri määräsi propraalia, kosteusvoidetta, hengitystä avaavaa lääkettä ja rauhoittavaa tarvittaessa. Kolestrolit olivat koholla, vaikka syön suht. normaalisti. Vatsani ei kestä ollenkaan vaaleita leipiä eikä pullaa vaan turpoaa hetkessä ilmapalloksi, lieneekö keliakia taipumusta..
  Lisäksi olen miettinyt onko sokeriaineenvaihdunnassani jotain häikkää, kun minun on pakko syödä vähän jotain parin-kolmen tunnin välein, koska oloni menee todella heikoksi ja tulee sellainen häiriintynyt “sähköjänis-olo” päähän ja kehoon. Muuten en moiseen säännöllisyyteen edes pystyisi, mutta oloni muistuttaa minua aina vaikka muuten olisin menettänyt ajantajun niinkuin usein käy esim. koneella, kaupoilla jne. ;). TSH oli 1,34 ja T4-V 13. Miltä nämä arvot ja oireet teistä kuulostavat? Kuulostavatko kilppariin liittyviltä?

  Nyt tilanne se, että alakaulani on niin reippaasti turvonnut, että on nielemisvaikeuksia ja kokoajan palan tunne kurkussa. Ja nyt jo sainkin lähetteen kaulan ultraukseen ja uusiin labroihin, tosin vain noihin kahteen. Täytyypä pyytää ne muutkin kilppariin liittyvät. En kyllä luovuta ennenkuin asiat tutkitaan kunnolla. En suostu enää “tarpomaan” vaan haluan alkaa vihdoin elää :)! Tsemppiä ja voimia teille kaikille kohtalotovereille myös ja suuri kiitos vertaistuesta :). Ja hei, voisinko minäkin saada tuon paljon puhutun artikkelin sähköpostiini, kiitos :) satsaa1@gmail.com.

 • Hei! Saisinko minäkin sen ko. lääkärilehden artikkelin annetanskanen@suomi24.fi. Kiitos!

 • Olen lukenut ketjua, mutta voisiko joku vääntää rautalangasta: mikä arvo on olennaisin raskautumisen kannalta? Sain juuri uudet labrat sen jälkeen kun Thyroxin-annosta hieman laskettiin.THS on nyt hyvä 0,7 mutta t4v on laskenut 18,5 -> 14,59 (viiterajat 10-21). Onkohan tuo t4v jo liian matala raskautumista ajatellen? Voi että harmittaa, luulin jo että nyt oltaisiin balanssissa…

  • Raskautumista ajatellen TSH tulisi olla alle 2 .
   T4V arvo ei suoranaisesti vaikuta, se vaan vaikuttaa kokonaisvaltaisesti muun hormonitoiminnan kautta ja se on kaikilla erilaista. Jollekin ihmiselle nuo on ihan hyvät arvot raskautta ajatellen,jollekin ei taas riitä.
   tärkeintä on kuitenkin se että raskauden alettua,lääkitystä nostetaaan 25 mikroa ja labroja seurataan joka kolmanneksella.

   • Kiitos Tiina nopeasta vastauksesta! Minulla on ollut nyt hyvä olo ja kierrotkin ovat tasoittuneet joten oletan että hormonitoiminta olisi suurinpiirtein kohdillaan. Varmaksi ei voi tietysti tietää, mutta kaikki merkit viittaavat siihen. Toivotaan että arvot riittävät minulle, en nimittäin uskaltaisi annosta nostaa etten ajaudu taas liikatoiminnalle.

 • Hei! Saisinko minäkin sen artikkelin anne-mari.kotala at hotmail.com kiitos! :)

 • Hei! Osaisiko joku vääntää rautalangasta miten vasta-aineet vaikuttaa raskautumiseen? Ja onko täysi mahdottomuus raskautua jos vasta-aineet on koholla? Olisi mukava kuulla kokemuksia! :) kiitos!

  • Itselläni on ollut vasta-aineet koholla ties kuinka kauan. 3v sitten labroissa ne todettiin, kuitenkin olen sen jälkeen saanut 2 lasta joten en usko että ne estää raskautumista. Ylempänä kuitenkin mainitaan että mikäli vasta-aineita on, ne voivat aiheuttaa vajaatoiminnan raskauden aikana. Vasta-aineita voi esiintyä myös ilman vajaatoimintaa.

   • Onko sulla kuitenkin myös vajaatoimintaa? Mulla todettiin myös se, ja nyt olen aloittanyt syömään thyroxinia! Ollaan toki vasta puoli vuotta yritetty raskautua, mutta huoli asiasta on suuri ja nyt toiveet korkealla jospa tämä thyroxin auttaisi asiaa. Pelkään vaan kun oli noita vasta-aineita, että miten se vaikuttaa! Aikahan sen näyttää, ja pitäisi osata olla murehtimatta etukäteen.

    • Joo on, vasta-aineiden perusteella sit tehtiin diagnoosi. Mä tulin raskaaksi 2kk sen jälkeen kun aloitin thyroxinin. Onko sulla TSH arvo jo alle 2? Joillain ihmisillä sen tarvitsee olla jopa alle 1 ennenkö raskautuminen onnistuu.

 • Aloitin Thyroxinin vasta viikko sitten ja kk päästä meen uusinta verikokeisiin! En yhtään edes omia arvojani tajunnut kysellä, enkä niillä nyt periaattessa mitään teekkään, kysyn sitten kun oon käynyt kontrollikokeessa et mitkä arvot oli ja mihin suuntaan ovat thyroxinilla menneet. Helpottavaa kuitenkin kuulla että ainakin sinulla on raskautuminen onnistunut vasta-aineista ja vajaatoiminnasta huolimatta! Nyt pitäisi vain keskittyä saamaan annostus kohdalleen, jospa sitämyötä myös toivottu raskaus sieltä alkaisi.. :) onneksi kuitenkin tämä vajaatoiminta löydettiin näinkin pian, kuitenkin ainoa “oire” tästä vajaatoiminnasta on tuo lapsettomuus (jos siitä nyt voi näin puoli vuotta yrittäneenä puhua) ja lievä väsymys/jaksamattomuus, jonka perusteella en ikinä olisi tajunnut lääkäriin mennä! :)

  • Piti kirjoittaa ylläoleva^^ kommentti edellisen vastaukseksi, mutta meni vahingossa vähän väärin..

 • Hei,

  Onko rv 28-29 kilppariarvot hyvät, kun P-T4V on 12 ja TSH 0.87?? Lääkitystä ei ole, mutta oireet täysin kuin kilpparivaikeuksissa.

  • yhdessä nuo arvot kertovat siitä että TSH ei ole reagoinut T4V arvoon (on siis hieman matala), raskauden aikana olisi suositeltua että T4V olisi ylempänä. ei varsinaista vajaatoimintaa välttämättä mutta kilpirauhanen tai aivolisäke ei vaan reagoi tarpeen nousuun.

 • Hei! Olisin myös erittäin kiinnostunut tuosta Camilla Schalin-Jäntti 2008 lääkärilehden artikkelista, saisinko sen sähköpostiini eveliina_ahola (at) outlook.com?
  Mulla on kuun lopussa soittoaika tarkemmista labratuloksista sisätautilääkärin kanssa. Vajaa kk sitten otettiin TSH ja T4V -arvot, jotka oli TSH 1,90 (0,5-3,6) T4V 10 (9-19). Lääkärin mielestä arvot olivat ok, mutta kun kerroin raskausaikeista ja aikaisemmista keskenmenoista, kirjoitti hän lähetteen labraan T3V ja vasta-ainekokeisiin. Tätä ketjua lukeneena olen tullut siihen johtopäätökseen, että tuo mun T4V arvo on liian alhainen raskautta ajatellen. Oireitakin on aika liuta, joita lääkäri ei tosin ottanut kuullakseenkaan. Kuittasi, että oireet nyt voi johtua melkein mistä vaan (hiustenlähtö, turvotus, ihon kuivuus, kylmät kädet ja jalat, väsymys, muistihäiriöt, kk-kierron häiriöt, nivel- ja lihaskivut). Josko tuosta artikkelista saisin vähän perusteluja ja asian myös perille tällä kertaa. Yksi loppuun asti mennyt raskaus on kuitenkin jo takana, jossa kehittyi raskausmyrkytys rv38, synnytys käynnistettiin rv40+3. En tiedä, olisiko jotain kilppariongelmaa tullut jo siis siinä raskauden aikana; olen löytänyt netistä tutkimustuloksia, joiden perusteella raskausmyrkytyksen saaneilla naisilla on korkeampi riski sairastua kilpirauhasen vajaatoimintaan. Tätä tutkimustulosta oma lääkärini tosin ei ollut kuullutkaan (mikä nyt ei yllättänyt yhtään). Tuntuu siltä, että lääkärit tässä maassa pelaa potilaiden terveydellä venäläistä rulettia. Pitäisikö mun noilla arvoilla saada lääkitys viimeistään (jos onnistun raskautumaan) raskauden alussa? Kiitos, jos joku viitsii kommentoida.

 • Hei!
  Kilpirauhasarvoni olivat uusimmassa kontrollissa tsh 0.84 ja t4v 13,8 (9-19), kun ennen lääkitystä ne olivat tsh 5,4 ja t4v 12. Mitä mieltä raskautumisen kannalta? Lääkärin mielestä annostusta ei ole tarve nostaa, kun arvot ovat nyt nuon hyvät. Onko näin, vai pitäisikö t4v arvo olla vielä suurempi? Kiitos etukäteen.

  • Mikä vointisi on?
   TSH on hyvä raskautta ajatelle, T4V:kin on riittävä jos vointisi on hyvä :)

   • Vointi on kyllä loistava, verrattuna aikaisempaan! :) ei väsytä yhtään, aamuisinkin oikein odottaa et koska saa jo herätä ja päiväunetkin on historiaa! :) eli t4v arvolla ei ole niin suurta merkitystä kun tsh:lla, jos kerran olo on hyvä?

 • Hei! Saisinko myös minä sen artikkelin? Voisko joku lähettää sen osoitteeseen miina.kamula@hotmail.com. Kiitos :)

 • Hei,

  Toiveissa olisi raskaus, mutta tällä hetkellä kuukautiskierto ihan sekaisin, joten tulosta ei ole tullut. Yritystä reilu puoli vuotta ja kilpparin vajaatoiminta todettu reilu 5 vuotta sitten. Viimeksi TSH oli 1,99 ja T4V 15 (viiterajat 10-21). Annosta on koko ajan nostettu ja pitää nostaa edelleenkin. Sitä kysyisin, että olisiko tarpeen vaatia myös T3V ja vasta-ainekokeet? Mitä tietoja niistä selviää?

  • Vasta-ainekoe on periaatteessa turha koska niille ei voi tehdä mitään, ainoa joka niitä ehkä laskee on thyroxin.
   T3V:kään ei juuri hyödytä ellei ole viitteitä siitä että muunto t4:stä -> t3:een ei toimisi.

 • Hei!

  Lopetin e-pillerit syyskuussa 2013, minkä jälkeen minulla on ollut vain yhdet kuukautiset. Oma kierto on siis totaalisen kadoksissa, mikä ei paljon naurata, kun toiveissa on vauva. Gynellä olen käynyt tänä aikana jo 3 kertaa, mutta mitään ihmeellistä ei ultrassakaan ole löytynyt – sanovat vain, että odotellaan. Viimein sain kuitenkin lähetteen verikokeisiin, jossa lh- ja fsh- hormonit olivat normaalilla tasolla, mutta kilppariarvot tsh 2,56 ja t4 14,3 viittasivat lievään vajaatoimintaan. Itse en ollut osannut tätä epäillä, vaikkakin näin jälkikäteen asiaa selvittäneenä tunnistan monetkin vajaatoiminnan oireista tutuiksi kohdallani. Sain kokeiluun tyroksiinilääkityksen, 25 mg päivässä. 2-3 kk päästä pitäisi mennä uudelleen verikokeisiin. Lääkärin mielestä syynä ovuloimattomuuteen saattaa siis olla tuo vajaatoiminta, mutta hän ei oikein osannut perustella asiaa. Kyselisinkin, tietääkö täällä joku, miksi koholla olevat kilppariarvot voivat aiheuttaa ovulaation estymisen? Onkohan tuosta säälittävän pienestä lääkeannoksesta mihinkään, onko siis mitään toiveita siitä, että tuo annos auttaisi raskautumaan, vai meneekö tässä taas puoli vuotta ilman, että mitään tapahtuu? Alan olla jo aika epätoivoinen tämän asian suhteen, kun aikaa vaan kuluu ja kuluu, eikä päästä edes yrittämään kun tämä surkea kroppa ei voi toimia.

  • Vajaatoiminta vaikuttaa kaikkialle elimistön hormoneihin. kuukautiset/ovulaatio jää välistä,lämmönsäätely,ruuansulatus,suolentoiminta jne jne, mikään ei toimi niinkuin tasapainossa kuuluisi.

   • En tiedä oliko sattumaa, mutta ovuloin ensimmäisen kerran sitten joulukuun kaksi viikkoa tyroksiinilääkityksen aloituksesta. Toivottavasti lääkkeellä oli osuutta asiaan ja homma alkaisi vihdoin pelittää.

 • Hei,
  Saisinko minäkin sen artikkelin sähköpostiin. Vajaatoiminta ja vauvan yritystä takana jo vuosia :(.

 • voi vitisi mulla on paljon huonommat arvot kuin sulla maru. saisimpa minkäkin vajislääkkeet. lääkärin mielestä on hyvät arvot kun on viitteessä. vieläpä yksityinen lääkäri.

 • Tosi hyvät sivut! Meillä lapsettomuutta 2 vuotta takana, kun tiputtelen kaikki kierrot. Lievä endometrioosi kyllä löytyi, mutta nyt sain työterveyslääkäriltä Thyroxinin kokeiluun arvoilla TSH 2,5 ja T4V 13. Mun mielestä noi on vähän huonot arvot, vaikka lapsettomuuslääkärin mielestä hyvät. Onneksi työterveyslääkäri kuunteli minua. Niin kauhea ummetus ollut jokusen vuoden, että suoli ei toimi lainkaan itsellään.

  Voisiko nuo arvot selittää lapsettomuuden?

  Saisinko minäkin sähköpostiin sen artikkelin, mitä muutkin pyytäneet täällä?

 • Kyselisin, onko täällä ketään jolle tehty liikatoiminnan takia radiojodihoitoa ja sen jälkeen arvot kääntyneet vajaatoiminnalle?

  Itsellä viime syksynä radiojodi, jonka jälkeen arvot hyppäsivät alkuvuodesta vajaatoimintaan. Tämän jälkeen ne ovatkin hyppineet tämän puolen vuoden aikana TSH 0-18 välillä , T4V 10-20 välillä(tämä ollut normaali)…mitään balanssia ei vielä tunnu löytyvän tuon TSH:n kanssa. Tässä alkaa olemaan sellainen tilanne, että vauvan yritys tulisi jossain vaiheessa ajankohtaiseksi mutta ei näillä TSH arvoilla ole mahdollista, kun arvot heittelevät jatkuvasti. Masentaa kun ei tiedä löytyykö tähän balanssia ja koska :(

  • Hei! Voisinko minäkin saada tuon artikkelin itselleni (postiasannalle1 at gmail.com). Suuret kiitokset jo etukäteen!
   T. 5+3 raskaana oleva useista keskenmenoista kärsinyt vajispotilas

  • Hei,
   myöhässä vastaan, mut on muita. Itselleni tehty radiojodi viime syksynä liikatoimintaan. Sitä ennen n. vuosi raskautumisyrityksiä, eli omasta kokemuksesta alhainen tsh ei sen parempi. Pari kk radiojodin jälkeen diagnosoitiin vajaatoiminta, johon aluksi vähän liikaa lääkitystä, tsh poukkoillut 0-55 ja t4v 10-28. Raskauduin kun tsh 0,93, raskauden aikana tsh ollut 4,5-7,5 lääkityksen nostoista huolimatta. Lisää nostoa siis taas. Lääkärit rauhoitelleet, kun t4v ollut kuitenkin 15-17. Vaatii paljon kärsivällisyyttä ja ottamista itse selvää asioista. Tuntuu kuten muutkin täällä sanoneet, ettei hoitohenkilökunta aina ole kovin perillä näistä asioista. Eipä muuta voi kuin toivoa parasta, vielä paljon viikkoja jäljellä!

 • Nyt alan kyllä olla vakuuttunut, että tyroksiini on se apu mitä meikäläisen elimistö kaipaa. Lääkityksen aloituksen jälkeen tosiaan ovulaatio tapahtui, mutta seuraavaa sitten taas ei vaikka arvot oli tuossa vaiheessa ok eli 1,56 ja 16,8. Päättelin, että 25 mikrogrammaa oli lupaavasta alusta huolimatta liian pieni annos, joten nostin sitä omin päin 50 mikrogrammaan. Mitään liikatoiminnan oireita ei tullut, mutta ovulaatio kylläkin. Ja mikä parasta, tulin myös raskaaksi, joskin sain tätä ennen lääkkeet määränneeltä gyneltä kunnon ripityksen annoksen suurentamisesta. Pidin kuitenkin pääni, koska olen varma, että kilpirauhanen on se ratkaiseva tekijä tässä lapsettomuusasiassa, sillä mitään muuta vikaa minusta ei ole löytynyt. Valitettavasti tuota iloa ei kauaa kestänyt, vaan sain keskenmenon viikolla 4+3 eli eilen. Neuvolassa olivat ennen ikäviä uutisia yllätyksekseni heti nostamassa annosta, mitä ei kuitenkaan ehditty tehdä. Luulen, että edelleen liian pienellä annoksella oli vaikutusta siihen, ettei raskaus jatkunut. Neuvolasta ohjasivat minut onneksi terveyskeskuksen puolelle, jossa annosta on nyt tarkoitus viilata kohdalleen. Toivon vaan, että lääkärillä on jotakin ymmärrystä asiasta ja että kierto ei nyt keskenmenon jälkeen katoaisi taivaan tuuliin.

  • Jos yhtään lohduttaa niin minulle kävin noin kun sain diagnoosin ja lääkityksen. raskaus alkoi melkein heti,mutta keskeytyi myös heti. Seuraavasta kierrosta raskauduin kuitenkin uudelleen ja syntyi iso poika :)
   Tsemppiä!

   • Kiitos, vaikuttaa rohkaisevalta. :)

    • Jaahas. Taas jännitystä elämään: kävin vajaa viikko keskenmenon jälkeen verikokeissa ja arvot huonommat kuin aiemmin suuremmasta annoksesta huolimatta, nimittäin tsh oli 2,3 ja t4 17. Tai siis lähinnä tuo tsh noussut edelliskerrasta. Tuloksia soitellut terveyskeskuslääkäri ei ymmärtänyt asiasta mitään (yllätys) ja joutui tutkailemaan lääkärikirjaa. Oli kuitenkin lepsulla päällä ja sanoi, että voin hyvin kokeilla nostaa annosta 75 mikrogrammaan, 6 viikon päästä sitten kontrolliin. Voisikohan tuo tsh:n nousu johtua vielä keskenmenneestä raskaudesta, vai miten on mahdollista, että arvo on kohonnut kuukauden takaisesta vaikka olen nostanut annosta?

 • Minulta on kilpirauhanen poistettu kokonaan 2012, minkä jälkeen on ollut yhtä säätämistä Thyroxinin määrän kanssa. Vuodesta 2012 on myös yritetty raskautta. Pitkään oli kierto ihan sekaisin ja ilmeisesti siis hormonivajaudesta johtuen. Nyt olen raskaana rv6+6. Huhtikuun alussa TSH oli 5,62, jolloin annostusta nostettiin vuoropäivin 0,1 mg ja 0,15 mg. Tuohon asti annostus oli ollut 0,1 mg viitenä päivänä viikossa ja 0,15 mg kahtena päivänä viikossa. Tällä lisäyksellä TSH saatiin laskemaan 4,1:een kesäkuun puoleen väliin mennessä. T4V tuolloin 14. Erikoissairaanhoidosta saadun ohjeen mukaan TSH:n tulisi olla alle 2,5 raskauden alussa ja oman potilaskertomukseni veinkin työterveyslääkärille, joka sitten yritti miettiä, että miten lääkitystä tulisi säätää. Kesäkuun lopussa hän sitten päätti, että annostusta nostetaan 0,05 mg/vko. Samaan aikaan sain tietää raskaudestani ja nostin sitten kuitenkin saman tien sen suositellun 0,025 mg/pv. Mietin kuitenkin, että jos minulla on jo alunperin ollut TSH liian korkealla, niin onko tuo lisäys riittävä? Olen ollut todella väsynyt ja vatsa on oudon turvoksissa, mikä on uutta aiempaan raskauteeni verrattuna. Minulla on siis vuonna 2011 syntynyt lapsi, minkä jälkeen puhkesi Basedow, ja minkä seurauksena koko kilppari poistettiin.

  • Jos TSH on ollut kokoajan liian korkea, niin en usko että 25mikroa/pvä riittää :/

 • Hei. Raskaana olevalla siskollani todettiin aivolisäkeperäinen vajaatoiminta ja tästä sain kimmokkeen mittauttaa omat arvoni jos ne selittäisivät oloani, rv nyt 27. Tsh oli alle alarajan, t4v täsmälleen alarajalla, ei vasta aineita ja t3v muutamaa desimaalia alarajan yläpuolella. Olin varma että saisin koelääkityksen mutta ei. Terveyskeskuksen lääkärin mielestä vajaatoimintaa ei voi edes todeta raskausaikana ja keski raskausaikana arvot kuulemma laskevat joistakin proteiineista johtuen. Myönsi toki että arvot ovat matalat mutta aivolisäkeperäinen on kuulemma niin harvinainen että ei luultavasti ole sitä. Lupasi konsultoida kuitenkin endoa, jonka mielestä taas jos olisi aivolisäkeperäinen niin en todennäköisesti olisi raskaana ja epäili vahvasti siskoni diagnoosia. Sisko voi hyvin nyt kun lääkitys on alkanut tepsimään mutta minulle luvattiin korkeintaan seuranta raskauden jälkeen. Olo on aika hämmentynyt ja joku voisikin selventää onko noissa lääkärien lausunnoissa mitään perää? Ja voiko kyseisen laisia arvoja olla vain raskausaikana. Tosin oireita on ollut muulloinkin mutta nyt pahentuneet niin etten jaksa välillä kuin itkeä ja raivota. Hb normaali ja sokerit yms tarkistettu. Pelottaa miten jaksan loppuraskauden, puhumattakaan vauvan kanssa. Olisin kiitollinen kommenteista sekä jos joku lähettäisi tuon artikkelin osoitteeseen maijakrkkinen at gmail . com. Yritän vielä työterveyshuollon kautta päästä asiantuntevalle lääkärille ja haluaisin sitä ennen lukea itsekin aiheesta paremmin. Aika on parin viikon päästä tosin, jos sitä sitä sinne asti taas yrittäisi jaksaa. Täytyy varmaan pyytää ne masennuslääkkeet jos tyroksiinia ei irtoa, ne saa varmaan ihan heittämällä…avusta en tiedä…

 • Täälläpä on mielenkiintoista keskustelua. Osaisikohan joku sanoa minunkin tilanteeseen jotain. Olen reilun vuoden aikana saanut kolme keskenmenoa, vkoilla 5+5, 8+6 ja 6+?, kaikki keskenmenot ovat olleet keskeytyneitä. Nyt asiaa on lähdetty viimein tutkimaan. Kromosomeissa tai hyytymistekijöissä ei ollut vikaa, ja yllätykseksi tulin raskaaksi kesken muiden tutkimusten. Nyt positiivisen testin jälkeen olen kuitenkin käynyt kilpirauhashormoni testissä (4+7) ja tänään sain kuulla, että arvoni on hieman koholla TSH 3,7. Hoitaja pyysi, että tulisin kontrolliin huomenna ja tulokset saisin ensi tiistaina, eli kun viikkoja 5+5. Mitä näitä arvoja olen täällä selaillut, niin tuo omani kuulostaa jo korkealta. Hirveä ahdistus iski, entäs jos hoito ei ehdikään ennen taas seuraava keskenmenoa? Ihan tarpeeksi rankkaa kun on jo ollut. Onko teillä ehdotuksia mitä voisin tehdä? Tilanne todella huolestuttaa. Kiitokset kaikesta avusta jo etukäteen!

  • Koska olet tullut raskaaksi niin TSH arvo ei ole tässä se oleellinen asia. Se mikä on voinut aiheuttaa keskenmenot on kilpirauhas vasta-aineet ja T4V-hormonin vähyys (tai T3V). lisäkokeilla asia selviää. Ikävä kyllä, TSH kokeen uusinta ei ratkaise mitään :(

   • Kiitos nopeasta vastauksestasi. Mitenköhän näihin kokeisiin pääsisin. Aikaa kun ei ole hukattavaksi. Jännä ettei lääkäri sitten tätä asiaa ymmärtänyt vaan pistää uusintakokeisiin..

    • Yksityisellä pääset varmasti. Julkisella puolella et välttämättä muutakuin uhkailemalla :/

     • Nyt sain arvon myös T4V:lle, eli kokonaisuudessaan arvoni tässä:
      TSH 3,7
      T4V 12 (viitearvo 9-19)

      Olisiko siis mielestänne järkevää vaatia lääkitystä, nyt rv 5+4 ja pelottaa toki edelleen.. Vasta-aineiden tuloksen saan huomenna.

      • Tosi alhainen tuo T4V arvo on :/ Mun tiedoilla,vaatisin lääkitystä..Mutta satun tietämään että jorvissa on aikamoista porukkaa jotka voi ampua alas (siis osa) siitä että edes kyseenalaistat heitä …. siellä on kahta lääkintäkuntaa, toisen antaa lääkityksen,toiset sanoo että oot luulotautinen…

      • Hei

       Sinuna menisin, jos vain saisin nopeasti ajan joltain yksityiseltä endokrinologilta, ja kyselisin apuja. Kyllä tuo T4V on aika alhainen ja TSH vähän liian korkea, varmasti lääkitys olisi hyväksi.

 • Tänään kävin Jorvissa ja kysyin mitä kokeita otetaan, sain vastaukseksi juuri nuo vasta-aineet ja T4V hormonin. Eli eilen soittanut hoitaja ei vain ollut tilanteen tasalla. Toivotaan että mahdollinen apu löytyy ajoissa.

 • Täällä takana lapsettomuutta ja vaivana tuo kilpirauhanen. Voisinkohan minäkin saada sen artikkelin (minelhi@gmail.com)? tklääkäri onneksi nosti lääkitystä kun arvo oli 2,1. Sanoin juurikin, että alle kahden pitäisi saada. Tsemppiä kanssasisarille!

 • Hei!
  Kirjoittelin tänne jo keväällä, ja olisin taas apuja/mielipiteitä vailla!
  Lähtötilanteessa maaliskuussa mulla oli tsh 5,4 ja t4v 12. Toukokuussa tsh oli tippunut 0,84 ja t4v 13,8. Kesäkuussa nostettiin annosta yhteen kokonaiseen tablettiin ja elokuussa arvot oli tsh 1,7 ja t4v 14,7. Nyt kävin lokakuussa taas kokeissa ja tsh oli 1,96 ja t4v 17.

  onko raskautta ajatellen tuo tsh liian korkea? Ja miten tuo tsh nousee koko ajan samalla kun t4v arvokin?

  Kiitos etukäteen :)

  • T4V on hyvä raskauden kannalta. TSH on ihan siedettävä JOS sun olo on hyvä.

   • Kiitos vastauksesta!
    Olo on kohtalainen, mutta kun ei ikinä tiedä johtuuko se kilppariarvoista vai vaan pimenevästä syksystä :D mutta jos ihan vähän nostan annosta, niin sillähän se selviää.

 • Hei vielä,

  Kirjauduin omakanta sivuilleni tutkimaan edellisiä tutkimustuloksiani. Siinä kun luki että t4v on 17, niin viiterajat olivat 11-22.. kesällä viiterajat olivat vielä 9-19.. että ei tuo t4v sittenkään taida vielä “tosi” hyvä olla? Onkohan se lääkärikään tajunnut katsoa noita viiterajoja, että ne on muuttunu..? Pitäisikö tässä nyt yrittää ottaa siihen läääriin yhteyttä, vai mitä tekisin?

  • Kyllä lääkäreille pitäisi näkyä viiterajat, ei ne voi millään muistaa kaikkia ulkoa.

 • Ei tietenkään, mutta onkohan hän tajunnut katsoa että viiterajat on nyt eri kun kesällä olevissa tuloksissa.. vai onko vaan tuijottanut että joo alunperin t4v on ollut 12 ja nyt 17 että hyvältä näyttää..ja eikö totta että nyt kun viiteraja on noin korkealla, niin tuo t4v ei olekaan enää niin hyvä?

  • ainakin jos paperille tulostetaan niin se viiteasteikko näkyy siinä vieressä, vois kuvitella että näkyy niin myös koneella… Mut joo,en arvo mitä lääkäri ajattelee. Eikä sillä ole väliä. Jos olo ei ole hyvä,niin asteikolla on edelleen nostovaraa ja silloin pitää puhua lääkärille nostosta. Jos olo on hyvä, niin mitä väliä mikä asteikko on?

 • Raskautta ajatellen mä tässä vain murehdin.. kun sanotaan että olisi hyvä jos arvot olisi yläkolmanneksella. 0

  • Kuinka pitkällä raskaus on? Rv20 jälkeen sikiön oma kilpirauhanen on kehittynyt ja toimii ainakin osittain.

   • Ilmaisin tilani nyt väärin, tarkoitin raskautumisen kannalta.. eli yritystä nyt vuosi takana! Sen takia tässä nyt tuskailen kyllästymiseen asti, haluaisin nämä arvot nyt mahdollisimman hyviksi ennenkun tarkemmat lapsettomuustutkimukset alkavat!

    • Ahaa.. No, se on tosi yksilöllistä. Itse raskauduin kun T4V oli 16 (viite 11-21) .. TSH:lla on aika suuri merkitys raskautumisen kannalta, olet varmaan lukenut? Mutta jos TSH on vielä jossain lukemissa (ei siis alle 0,01) niin voihan annosta vielä vähän nostaa. 25mikrolla tuskin pomppaa yli viitteiden. Kysy lääkäriltä :)

 • Niin, kun se tsh tosiaan oli nyt sen 1,96 niin ei varmasti pikku nosto mitään haittaa. Ja kyllähän sen huomaa jos liikatoiminnalle kääntyy..Lääkärin mielestähän nämä mun arvot oli “erinomaiset”, mutta hän nyt oli “pelkkä” tk-lääkäri, että pitäisi varmaan lähteä hakemaan apuja asiantuntijoilta.. aloitin sinusta :)

 • Okei, no nyt kun kerroit kaikki arvot niin asia selkenee. Jos raskaus on vaikea saada alkuun, niin TSH pitää painaa lähelle 1 tai alle mielummin kuin yli.

  • Kiitos sulle! Näin mä vähä arvelinkin että annoksen nosto olisi nyt tarpeen.. Kyllä voi välillä ahdistaa näiden arvojen kans säätäminen ja se kun tk-lääkärit tuijottaa vaan niitä viitteitä, ja niin kovasti vaan kehuu miten hyvät arvot nyt on ja plääplää.. Ja harmittaa kun sitten vaan laitetaan lähetettä lapsettomuustutkimuksiin, vaikka syy mitä todennäköisemmin on näissä kilppariarvoissa.

 • Hei!
  Eksyin sivuille…Mielenkiintoista keskustelua!
  Minulla ollut vuosia väsymystä, palelua, saamattomuutta…(lista pitkä) ja reilu viisi vuotta toivottu lasta. Kävin nyt kilpirauhaskokeissa, lääkärin mielestä tulokset oli ihan normaalit, ehkä hieman matalaT4V. Tulokset: TSH 1.41 (viitearvo0,4-4,0) ja T4V oli 11 (viitearvo10-25) Olisiko tässä syy lapsettomuuteemme? Voisinko saada sen artikkelin jota täällä on jaeltu? Kiitos!

  • Lähetin artikkelin sähköpostiisi.

   • Hei! Olisin kiinnostunut kovasti Schalinin artikkelistä. Olisiko mahdollista saada se sähköpostiini maikin@suomi24.fi?
    Itsellä on ollut pitkään tuota kilpirauhasen vajaatoimintaa, arvoja oli pitkään seurattu, kunnes pari vuotta sitten vihdoi päätettiin aloittaa lääkitys, kun alkoi tulla liikaa kiloja ja olin todella väsynyt. Otin kaksi vuotta 25mikrog päivittäin, enkä halunnut nostaa annosta, vaikka lääkäri suositteli sen tuplaamista parin kuukauden päästä, mutta kun olo parani jo noinkin pienellä annoksella, niin ajattelin sen olevan turhaa.
    Nyt olen melkein 30v ja suunnittelen ensimmäistä raskautta. Viikko sitten tehtiin uudet verikokeet TSH 5,6 (viite 0,4 – 4,0 mU/l) eli huonolta näyttää. Lääkäri sanoi, että annosta on pakko nostaa edes siihen 50mikrogrammaan, ja sitten parin kuukauden päästä taas testeihin. Ihmettelen vain, onko raskaaksi tulo mahdollista tuollaisella TSH arvolla?

    • hyvin epätodennäköistä on tulet raskaaksi jos et kuuntele lääkäriä. Lue sivut raskaus ja vajaatoiminta!

 • Hei! Olisin kiinnostunut artikkelista, raskautta siis suunnitellaan ja tällä hetkellä arvot kohdillaan :)

 • Moikka! Meillä tämä on myös hyvin ajankohtainen aihe, itsellä kilpirauhasen vajaatoimintaa ja raskaus aluillaan. Voisinko myös saada kyseisen artikkelin? Kiitos jo etukäteen! :)

 • Minulla on thyroxin-lääkitys päällä, tällähetkellä arvot TSH 0,02 ja T4V 19,5. Mitä luulette, onko näillä arvoilla mahdollisuus tulla raskaaksi, vai pitäisikö TSH olla korkeampi? T4V on ymmärtääkseni erinomainen. Kiitos jos joku vastaa!

  • se on niin yksilöllistä, mulle nuo on ihanteelliset ja oon raskautunut aina tuollaisilla arvoilla.

 • Kiitos Tiina. Itselläkin olo tosi hyvä tällähetkellä. Ainut mikä tosiaan huolestuttaa onko TSH liiankin matala
  raskautta ajatellen, mutta eipä sitä voi tietää…toivotaan, että tärppää täälläkin. Lääkitystäkään en oikein uskalla
  muuttaa kun tuntuu, että arvot hyppäävät helposti taas liian huonoiksi.

 • Nojuu eipä ne olleet liian matalat, tänään tein plussatestin. :)

  • Onnea :)

   • Tiina, kysyisin vielä mielipidettäsi. Endokrinologini mielestäni sanoi, että plussauksen jälkeen pitäisi nostaa heti 50 mikrogrammaa annostusta. (per päivä?) Mun arvot tosiaan 4.12 oli tsh 0,02 ja t4v 19,5. Kannattaako jo tässä vaiheessa nostaa tuota annostusta vai mennä esim. ensi viikolla jo labraan? Neuvolassa taas sanottiin, että vielä ei kannata nostella annostusta.

    • Korjaan, siis endo sanoi, että 25mikrogrammaa.

     • kyllä, heti kun raskaus alkaa tulee annosta nostaa 25mikroa. arvot lähtee tosi nopeasti laskuun (TSH nousee, T4V laskee) koska raskausaikana kilpirauhasen pitäisi tehostaa toimintaansa n. 50%

 • Mahtaakohan mulla olla liian mieto aloitusannos? Mulla arvot TSH 4,02 (<4), t4 13,68 (10-21) ja TPOAb 137, aloitusannos 25 mikrogrammaa. Kontrolliverikokeet helmikuun alussa. Tekisi mieli nostaa annostus 50 mikrogrammaan mutta onkohan siinä järkeä? Raskautumista yritetään ja vajaatoiminta on sukurasite.

  • Tuo on normaali aloitusannos mutta sitä ei ole tarkoitus jatkaa noin kauaa. normaalisti aloitetaan 25mikrolla, viikon päästä nostetaan 50 mikroon ja siitä 6-8vk päästä kontrolli labrat.

 • Hei, olisiko mahdollista saada se paljon täällä esiin noussut artikkeli (haikara.katolla@gmail.com)? Saimme ensimmäisen lapsemme IVF:llä muutamia vuosia sitten. Silloisista labrakokeista katsoin, että TSH on ollut 2,0, mitä ei ole sen kummemmin lapsettomuushoidoissa käsitelty, eikä sitä T4v:tä ole otettu.
  Olemme tässä pari vuotta nyt yrittäneet kotikonstein toista ja kun mitään ei ole kuulunut haikaran suunnalta, päätimme mennä toiseen IVF:ään. Lääkäri oli sitä mieltä, että koska mitään järkevää syytä lapsettomuudelle ei ole, olisi hyvä katsoa taas kilppariarvot (määräsi taas vain tuon TSH:n otettavaksi). Kävin kuitenkin työterveydessä ne otattamassa. TSH oli 2,84 ja T4v oli 12,68. Onkoha täällä asioiden kanssa painiskelleilla tietoa noiden lukemien kriittisyydestä. Ainakin työterveydestä uskoisin näkemyksen olevan, että ovat ok, kun ovat kuitenkin viiterajojen sisäpuolella. Lapsettomuuslääkärin mielipidekin on yleisesti ollut, että viitteiden sisällä olevat lukemat ovat hyviä. Mutta voisi olla hyvä ennen hänen kanssaan keskustelua lukea tuo artikkeli.
  Muita oireita ei kamalasti ole, kuivemmat hiukset ja kuiva iho ja väsymys toki, mutta väsymystä en ole kyllä edes koittanut hoitaa esim. nukkumalla riittävästi, joten ei kyllä voi välttämättä pistää muun kuin vähien unien piikkiin :)

 • Hei voisinko minäkin kaiken tämän ajan jälkeen saada em. Artikkelin riikkaditolla@gmail.com
  kiitos mielettömästä ja apua/tukea antavasta keskustelusta!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Voit käyttää näitä HTML-tageja ja attribuutteja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>